Bruk 16 Støa

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

31-16-1 (Small)

Støa med MK "Markusson" til høyre.

 

31-16-2 (Small)

MK "Markusson", "Tøffe Tom", "Gjerbuen I".

 

31-2-343 (Small)

"Markusson" ved kai på 60-tallet.

 

31-16-4 (Small)

Våningshuset i 2008.

 

31-16-5 (Small)

Våningshus og kaianlegget.

 

31-16-7 (Small)

Den første "Markusson", bygd på Kaarbøverkstedet i 1961, solgt i 1972, tegning av Hoff.

 

31-16-9(Small)                                                             Den første "Markusson" går prøvetur.

 

31-16-12(Small)

              Båten går ut fra Kaarbøverkstedet i Harstad

 

31-16-6 (Small)

                              Båten ligger ved Støa.

 

31-16-8 (Small)

   MS Markusson 1972 - 1980, her under "pumpingen" av lodde

 

31-16-10(Small)

                            Pauline og Maldevin Hansen

 

                          31-16-11(Small)

Familien Maldevin Hansen.  Kristin Marie, Øyvind, Merete, Tore Mikal og Pauline og Maldevin.

 

31-16-18 (Small)

Johan Hansen, Barbogen og kona Nanna Nilsen fra Kveøya. Besteforeldre til Maldevin Hansen.

 

31-16-19 (Small)

                    Markus Hansen, f.1902 og Selma, f. Klausen, f. 1906

 

28-9-50 (Small)

                                      MS Markusson