Bruk 17 Nyheim

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 17, Nyheim

 

1934

Skylddeling hvor det fraskilles en parsell til Toralv Fredriksen, Nyheim av skyld 70 øre. Det gjenværende hovedbruk får skyld 71 øre.

Skylddelingen gir bruket rett til nødvendig sjøhus, veirett, felles rett til å legge vannledning uten annet vederlag enn tilsåing av grøftene.

 

Skjøte fra Oluf Fredriksen til Toralf Fredriksen for kr 1500, tl. ¾ 1934. Samtidig panteobl. fra Toralf til Småbruk- og Boligbanken for kr 4500,-, tl. ¾ samme år.

 

1951

Skylddeling av 14/7 1951 hvor der fraskilles parsellen ”Solheim” av skyld 2 øre. Hovedbruket får deretter skyld 68 øre.

 

Slektsopplysninger:

Angående slekta til Toralv Fredriksen, se Tune, bruk 7.

 

Toralv Andreas Fredriksen, f. 4/3 1906, d. 5/9 1978, gift med

Gudrun Helmine Wedding, f.30/6 1910, d. 3/7 1993 fra Aspenes i Kvæfjord, barn:

 

1. Oskar Olai Wedding Fredriksen, f. 17/5 1933, d. 2/1 1998, gift og har etterkommere.

2. Jens Reidar Fredriksen, f. 7/5 1947, gift med Gunn-Torild, f. Jacobsen, f. 29/1 1953 fra Kveøya.

  Disse har overtatt Nyheim, deres barn:

               1. Monica Fredriksen, f. 7/10 1977, bos. i Oslo,

               2. Tord Andreas Fredriksen, f. 21/10 1979, bos. i Trondheim.

                 

32-17-2 (Small)

 

                                         2008   Nyheim, midt på bildet

 

Gr.nr.32

Br.nr.17

Bruker 1945: Toralv Fredriksen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

3

 

0.2

0.3

2.2

18

2

 

63

50

50

 

 

32-17-20 (Small) 32-17-4 (Small)

 

     Toralv og Gudrun                                       Gunn-Torild og Jens Reidar

 

32-17-25 (Small)32-17-37 (Small)

 

                        Oskar Fredriksen                                                        Jens-Reidar Fredriksen

 

32-17-30 (Small)

Bak: Anskar Skarstein, Arne Kåre Berg, Erling Skarstein, Magnar Berg, Jens Reidar Fredriksen        

Foran:Ingrid Anna Fjellstad, Svein Skarstein, Eva Fjellstad, Turid Himberg, Sylvia Chruickshank.