Bruk 17 Nyrud

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 17 , Nyrud

 

 

1931

Skadesløsbrev fra Ingvald Andreassen, Nordsand til lærer Karl Kulsland, Lakselv (se også under Kolsland og bruket Haugan) for kr 2500 med pant i våningshuset på denne eiendommen, tl. 1/9 1931. Karl var far til Ruth.

 

1932

Avsætningsforretning hos Ingvald hvorved F.G. Amundsen, Bergen for kr 186,25 er gitt avsætning i saksøktes stuebygning på leiet grund, tl. 15/4 1932, avlyst 15/4 1933.

Utpanting for herredsskatt 1931/32 og tidl. år for kr 291,13, slettet 8/12 1942.

 

1934

Erklæring fra Trondenes namsrett at eiendommen er solgt på tvangsauksjon, tl. 1/11 1934.

 

1949

Skylddeling av 8/2 1949 fra gården 28, br.nr. 2 av skyld 56 øre, fradeles parsellen Nyrud, skyld 2 øre, det gjenværende bruks skyld blir 54 øre, dgbf 9/3 1949. Rett til beite i utmark etter skyldøre og fri ferdsel til sine torvstrøteiger. Skjøte dat. 22/6 1949 fra Joakim Hammer, f. 19/6 1885 til broren Ingvald, f. 26/4 1904 for kjøpesum kr 175, grbf 5/7 1949.

 

29-17-2 (Small)

                                        Nyrud i 2008

 

Gr.nr.28

Br.nr.17

Bruker 1945: Ingvald Andreassen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabburet stod fra først av på Skarstein, siden flyttet til Haugan hvor Ruth fikk dette med seg til Nyrud.

Ingvald bodde en tid på Haugan på Kolsland. Ingvald drev som fisker også etter at han flyttet til Nordsand.

Han hadde egen båt.

 

28-17-15 (Small)

 

Slektsopplysninger:

Angående Ingvalds slekt, se "De perolinske kommer", Ruths slekt se under Haugan, Kolsland.

Ingvald Andreas Andreassen, f. 26/4 1904, d. 15/6 1990 ble gift med Ruth Olsen (Kulsland),

f. 13/9 1907, d. 6/2 1975, fra gården Haugan på Kolsland. Ruths mor: Birgithe Tollefsdatter Hovde

(Norderhovs prestegjeld) og faren er Karl Olsen Kulsland. Ekteskapet til Ruth og Ingvald var barnløst.

 

 

 

Eiendommen er nå overtatt av Rainer Andreassen:

Rainer Andreassen, f. 14/7 1934,  fra bruk 23, ”Nyheim” på Nordsand

gm Margareth Warberg, f. 1/12 1942, bosatt på Borkenes, 3 barn.

 

28-23-14 (Small)

Margareth og Rainer med familie

 

28-23-44 (Small)

Rainer Andreassen