Bruk 19 Altevik skole

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

30-19-1 (Small)

 

Dette er trolig det første bildet av skolen vi har. Den ble flyttet opp fra Strandheim nede ved sjøen

Sigurd Meløe husker tomta etter skolen.  Mor til Simon Kildal (Fredrikke) har også fortalt Bjørg

Jørgensen at skolen stod nede ved sjøen (ved en forhøyning i terrenget på Strandheim).

 

Skolebygningen er i midten.  Denne var i bruk helt til "nyskolen kom". På loftet bodde læreren og

trolig også i huset bak skolen til venstre. Ingen kan huske dette huset.

 

Lærer og klokkerstillingen var det vanligvis samme persom som betjente. Altevik skole var

ettertraktet da det fulgte et lite gårdsbruk med stillingen.

 

 

30-19-14(Small)

Georg Kristoffersen og Jørgen høve foran gammelskolen. Trolig står ennå en bygning rett bak

Georg.

 

30-19-2 (Small)

Bildet er tatt det året Olav Berg Ingebrigtsen går av som lærer i Altevika. Han får kjøpt jorda

etter Konrad B. Olsen på Skoglund og oppfører huset her i 1927/1928, se gårdshistorien her.

 

Se også under bruk 1 og Klokkereiendommen.

 

28-9-49 (Small)

NN, Olav Kildal, Kristian Hammer, lærer O. B. Ingebrigtsen, NN, NN.

Foran: Bergljot Slagstad, NN, og Ragnhild Osen.

 

 

30-19-4 (Small)

Her er Sverre Meløe på plass i Altevika. Vi kjenner navnene på de fleste personene på dette bildet:

Bak fra venstre: Karl Bredahl, Oddleif Kristiansen, Henry Johansen, NN,NN, Johan Molin (hvit skjorte),

Georg Kristoffersen, bak han NN,  Arne Haugan (foran vinduet), Aksel Moritzen (høyest), NN, Bjarne Karlsen,

NN, Berg Norheim og Jørgen Høve.

Jentene foran Sverre Meløe, fra høyre:

NN, Ragnhild Simonsen, Milly Iversen, .....

 

 

30-19-8 (Small)

Sverre Meløe underviser i "nyskolen".

 

30-19-7 (Small)

Bildet er tatt av Per J. Molin som gikk i samme klasse. Sverre Meløe gikk av etter 41 år i skolestua.

 

 

30-19-12 (Small)

Kona til Sverre, Gudrun Meløe hadde "småskolen". Gudrun var født Emaus og

kom fra Alteidet.  Gudrun gikk av etter 35 års virke i skolestua.

 

 

 

 

30-19-15 (Small)

Flyfoto 6/8 1960. Nyskolen er allerede bygd (like utenfor bildet til venstre).

Sverre og Gudrun Meløe flyttet til Sortland i 1967.

 

30-19-13 (Small)

"Nyskolen" i Altevika. Lærer John Dahl (helt til venstre) har samlet folk fra kommunen til et eldretreff i Altevika.

 

Ennå et byggetrinn ble det før skolen ble "nedlagt".  I dag er skolen overtatt av "Sandsøy Fort".

Fortsatt avvikles "Sandsøydagan" etc. i skolebygningen.