Bruk 1 Kjærhaug

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 1,  Kjærhaug og Sarahågen

Slekta til Edvard Paulsen med familie:

 

Utskrift av slektstavle

 

Slektsopplysninger som angår Nerheim, Nyborg, Varnes og Osen på Sandsøya:

 

Kommentar angående Abel Kristensen:

I kirkebøker for Bjarkøy finnes 16/10 1842 at Abel gifter seg med Karen Jakobsdatter, han er 28 år og hun 21 år.

Han oppgis være fra Slagstad og at faren heter Christen Steffensen. I bygdeboken står at han er trolig fra Salangen, f. 1822 og at faren heter Kristen Abelsen. Dette er feil. Han er sikkert født ca.1814 og er sikkert den Abel som byksler jord på Slagstad samme året som han gifter seg. Dessuten finnes i dødsregisteret i 1906 at Abel Kristensen fra Strømmen i Ibestad, f. ca. 1813, døde 13/9 1906 på Slagstad. Kirkebøkene for Salangen starter så sent som 1865, kirke finnes bare på Ibestad for dette distriktet på denne tiden. I kirkeboken finnes under barnedåp:

Abel Kristensen, f. 29/9 1813 av foreldre Christen Steffensen og hustru Katrina Olsdatter, Åndervåg (kommentar fra P. Molin).

 

Folketellingen 1801 for Astafjordene, på Strømmen:

Christen Steffensen, 39 år og Catarina Olsdatter, 28 år er jordbrukere, bonde og fisker og har barna:

Ole, 3 år, Stephen, 1 år, Methe, 5 år. Foreldrene er født ca. 1762 og ca. 1773.

 

Kirkebøkene for Ibestad har en dåp i 1764 der Christen blir døpt; Stephen Christensen og Henriche Christophersdtr.

 

I 1773 blir Catharina Marie fra Strømmen døpt, foreldre er Ole Gulbrandeen og Abelone Jensdatter.  Dette må være kona til Christen Steffensen på Strømmen i året 1801.

 

Abel Kristensen, f. 29/9 1813, fra Åndervåg, gift i 1842 med Karen Jakobsdatter, f. 18/10 1822 på Østnes, d. 2/10 1899. Hennes foreldre var Jakob Nilsen, f.1786, gift 1806 på Østnes med Pernille Ellingsdatter Geen, f. ca. 1782, d. på Slagstad 1867. Abel og Karen hadde tre eller fire barn som nådde voksen alder. Eldste sønnen, Kristen Stefanus, f. 1843/44 var ugift og bodde på Sørsand, d. 3/2 1907.

 

To barn til Abel og Karen ble gift på Slagstad:

1.Kathrine Marie Abelsdatter, f. 25/9 1851 blir gift med Peder Olai Bernhoft Esausen, f. 30/10 1852 på Holand i Kvæfjord av foreldre: Esau Martinus Jakobsen og Elisabett Martinusdatter, barn:

 

1. Emma Elisabeth, f.16/8 1878, d. 21/2 1892, født i Kvæfjord,

2. Kristine Amalie, f. 23/2 1880,

3. Albert Emelius, f. 8/4 1883,

4. Inga Karoline, f. 29/3 1985, gift med Nils Struve, se bruk 15, Nerheim.

5. Petra Konstanse, f. 26/6 1887, d. 29/6 1887,

6. Edvarda Arntine, f. 9/4 1889.

 

29-23-21 (Small)

 

            Paul Sedenius og kona Benedikte        

       

2.Paul Sedenius Abelsen, f. 23/3 1858 gifter seg i 1883 med Benedikte Marie Esausdatter, f. 20/6 1859, d. 31/1 1941, fra Kvæfjord. Hun er tvilling med Johan Jentoft og foreldrene er Esau Jacobsen og Elisabeth Birgithe Martinusdatter fra Holand i Kvæfjord. Se også bruk 6 på Slagstad.

 

1. Alfred Kornelius, f.1884, til USA 1. februar 1909,

2. Lina Emelie, f. 1/4 1886, d. 17/8 1974, gift med Olav Pettersen, se Sørsand, bruk 25, Osen,

3. Antonette Josefine, f.1889, gift på Sørsand, se bruk 5, Varnes,

4. Elisabeth Birgitte Ingbertine, f. 1892, gift Hind i Harstad.

5. Edvard Anton Paulsen, f. 13/2 1894, gift på Nyborg, bruk 6 på Slagstad.

 

31-13-4 (Small)

Elisabeth Hind, gift i Harstad, Antonette Jørgensen, gift i Varnes og

Lina Pettersen, gift på Osen.

 

32-6-285 (Small)                                

 

                           Alfred Kornelius Paulsen og broren  Edvard Anton Paulsen  

 

32-6-284 (Small)

Paul S. Abelsen og Elisabeth, Edvard, Antonette, Benedikte, Olav Pettersen og Lina.

32-10-312 (Medium)

                                                    Alfred Paulsen          

                               

Abel Kristensen, trolig fra Salangen hadde i 1842 bykslet ½ våg jord på Slagstad av Johanne Kildal. I 1879 får sønnen Paul Sedenius Abelsen og svigersønnen Peder Olai Bernhoft Esausen kjøpe løpenummer 150 for kr 800,- med kår til Abel og Karen.

I 1885 blir løpenummerene 151 og 152 slått sammen og delt i to gårder, bruk 1 og 6.

 

1910

Auksjonsskjøte hos Peder Esausen på bruket med hus for kr 600,-, kår til enka

etter Henrik Henriksen som er død (Hansine Kristine Nilsd., d.1898), tl. 6/6.

Peder Esausen, f. 26/9 1852, d. 15/5 1944 var gift med Kathrine Marie, f. 25/9 1851, d. 8/2 1937.

 

1920

Skylddelingsforretning hvor det fradeles til Nils Struve parsellen ”Nerheim” av skyld 3 øre, hovedbruket sitter igjen med 68 øre, ”Kjærhaug”, se bruk 15.

 

1920

Skylddelingsforretning hvor det fradeles til Fredrik Karlsen parsellen ”Gullhaug” av skyld 3 øre, hovedbruket sitter igjen med 43 øre, ”Kjærhaug”, tl.21/4, se bruk 14.

 

1923

Skjøte fra Peder O. Esausen til Petter A. Tollefsen på denne eiendommen, gnr.32, bnr. 1 for kr 9000,-. Kår til selgeren og hustru. Kåret hefter etter Småbruk og boligbank.

Panteobl. fra Petter Tollefsen til Småbruk- og boligbank kr 6000,-, tl. 17/1.

Obligasjon fra Petter Tollefsen til Tranø Spb. for kr 2500 med pant i bruk 1.

 

1923

Dødsattest for Nils M. Hansen, tl.17/1.  Begjæring fra P.O.Esausen til Bjarkøy j… styre fra Johan M. Olsens obligasjon til A. Hansen, tl. 16/5.

 

1935

Etter en del utpantinger hos Petter Tollefsen blir det utstedt fra Trondenes namsrett en erklæring om at eiendommen er solgt på tvangsaukajon og at budet er stadfestet. Det utstedes da som ved så mange bruk på Sandsøy, et auksjonsskjøte hvor  eieren får kjøpe eiendommen for et mindre beløp (eller en annen overtar), tl. 2/9 1935.

 

1936

Overenskomst i anledning av uttapping av Slagstadvatnet, der Petter Tollefsen og flere brukere underskriver at de skal vedlikeholde anlegget.

 

1937

Auksjonsskjøte til Petter Tollefsen, dat. 12/10, f. 2/8 1899 for kjøpesummen kr 3000,-.

 

32-1-1 (Small)

 

Et gammelt postkort, datert 24/10 1920(?) fra Elisabeth B. Ingbertine (se ovenfor) til Edvin Hansen, Grøtavær, viser mye fra gården på denne tiden:

 

Våningshuset til venstre på bilde står den dag i dag på Nyborg, men inngangsdøren er på østsiden av huset. På høyre hjørne av huset står Benedikte, mor til Elisabeth. ”Persongruppen” til høyre på bildet er delvis beskrevet av avsenderen som har satt av et X for seg selv. Da må de andre personene være Edvard Paulsen (til venstre) og søstera Antonette, gift i Varnes med Emil Jørgensen, som er kommet på besøk med de to eldste barna.

 

Bak fjøsen til Nyborg (midt på bildet med et stort ”risvedsjul”) ser vi Oluf-stua.

Huset lengre bak på bildet er oppe på Øvre Spekket , eller Øverland hvor Ingvart Iversen bodde, med fjøsbygningen til høyre.  Så følger Nedre Spekket eller Kjær med sin fjøs over den gamle stua på Kjærhaug med sin fjøs helt til høyre. Her bodde da i sin tid Peder O. Esausen som solgte til Petter.

 

                                        32-1-14 (Small)

 

                                                                  Eline og Petter Tollefsen gifter seg

 

Gr.nr.32

Br.nr.1

Bruker 1945: Petter Tollefsen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

7

 

 

0.5

 

25

35

 

167

134

152

 

32-1-2 (Small)

 

Et flyfoto fra 1960 viser endringen som har skjedd på Kjærhaug etter at Petter Tollefsen kom til Slagstad.

Den gamle fjøsen på Nyborg står ennå, samt fjøsen på Nedre Spekket før den brant.

 

Slektstavle for Petter Tollefsen:

 

Utskrift av slektstavle

 

 

Slektstavle for Eline S. Bertelsen:

 

Utskrift av slektstavle

 

Slekta til Petter Tollefsen og Eline S. Bertelsen:

Petter Andreas Tollefsen, f. 2/8 1889, d. 22/10 1966 fra Tranøy, gift 6/1 1917 i Stonglands kirke med Eline Sofie Bertelsen, f. 20/3 1896, d. 27/6 1969 (foreldre Bernt Martin Bertelsen, f. 11/7 1869 og Gurine Johanna Jakobsdatter, f. 1870 fra Bunkan). Petter mistet faren i ung alder og ble oppfostret hos slekta i Valvågen på Sør-Senja. Foreldre til Petter var: Tollef Martin Tobiassen, f. 1/3 1863 i Torsken sogn og døpt her og Petrine Lovise Olsdatter, f.  22/2 1866 på Valvåg i Tranøy sogn.

 

Foreldre til Tollev (Tøllef): Tobias Østgaard Torgersen, f.15/5 1835 i Tranøy (av foreldre Torger Hansen og hustru Øllegård Nielsdtr. på Valvåg), gift med Martha Christensdtr., f. ca. 1836 i Berg/Torsken. Under folketellingen i 1865 bor familien i Bunkan, barna oppgis være født i Tranøy.

 

Fra Ola Valvåg har jeg fått tilsendt utfyllende opplysninger om Petter som jeg her gjengir i sin helhet:

 

Mora til Petter , Petrine Lovise, døde på barselseng med Petter. Hun bodde da sammen med kjæresten Tollef i Bunkan, visstnok til sin fars (min oldefar Ole Rasmus, som nok var en temmelig patriarkalsk type) store misbilligelse. Samboerskap og barnefødsel uten å være gift var som kjent ikke sosialt akseptert på den tida. Men da budskapet om at Petrine var død i barsel, og at guttebarnet var berget, nådde Valvågen, beordret patriarken gutten hentet til Valvågen. Det sies at min farfar Kristian, som da var 16 år, og søstera Henriette på 14 ble sendt av gårde, og at de bar Petter i en ryggsekk fra Bunkan til Valvågen.

Far til Petter, Tollef Tobiassen omkom den 13.1.1892 i forlis på yttersia av Senja. Det var et båtmannskap på tre som alle omkom. Tollef og en av de andre ble aldri funnet.  Petter var da bare 2 år gammel. Det var derfor naturlig at Petter ble i Valvågen helt til han stiftet egen familie.

 

Foreldre til Bernt Martin: gbr. Bertel Mikal Kristiansen og hustru Engel Marie Iversdatter, Bunkan i Bergs pg.

 

Barn:

1.Edmund Bertin Tollefsen, f. 23/8 1917 i Tranøy, d. 7/7 2006, gift med Alè, en sønn Frank Petter Tollefsen. Disse kjøpte bruk 14 på Kolsland og flyttet hit hvor Edmund døde i 2006.
2.Erling Pauli Tollefsen, f.14/1 1922 på Sandsøy, d.20/12 1998, gift med Snefrid Stadheim, Ørskog, ingen barn. Etter at Erling døde, flyttet Snefrid tilbake til hjemplassen på Vestlandet.

 

32-1-7 (Small)

                Erling, Edmund, Eline og Petter Tollefsen

 

32-7-59 (Small)

 

                           Erling, Eline og Edmund ved Petter Tollefsens bortgang

 

32-7-72 (Small)

 

                              Snefrid og Erling Tollefsen

En parsell, 32/43, er utgått til nabobruket Nerheim (32/15) som tilleggsjord.

Jorda er solgt som tilleggsjord til bruk 35 og husene med en tomteeiendom er solgt, se bruk 50.

 

32-1-3 (Small)

 

                                                           Kjærhaug i 2008