Bruk 1 Kolsland

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

31-1-1 (Small)

Begravelsen til Harald Hansen

 

31-1-2 (Small)

Gammelstua der Kristianne "Tobiste" bodde i sine siste dager, se gårdshistorien.

 

31-1-3 (Small)

Kollsland 2006. Petra Hansen og Bertrand Hansen.

 

31-1-4 (Small)

Anton Molin, fostret hos Antonie og Peder Hansen, omkom i mars 1929 utfor Senja.

 

31-1-5 (Small)

Familien Hansen i 1936. Jensine Hansen, Bertrand Hansen, Harry Hansen og foreldrene

Harald Hansen og Olivia Hansen.

 

31-1-6 (Small)

Gården Kolsland, bruk 1 i 1945.

 

31-1-7 (Small)

Kollsland sett fra Altevikfjellet i 2007

 

31-1-8 (Small)

Nedre Kolsland i 1945

 

31-1-9 (Small)

Kolsland, bruk 1 og Høgda i bakgrunnen i 2007

 

31-1-10 (Small)

Gammelstua, se ovenfor, 2008

 

31-1-11 (Small)

Gammelstua 2008

 

31-1-12 (Small)

Restene av fjøset i 2008

 

31-1-13 (Small)

Detaljer fra fjøset i 2008

 

31-1-14 (Small)

Våningshuset oppført i 1902 av Peder Hansen.

 

31-1-15 (Small)

Gammelstua i 2008

 

31-1-16 (Small)

Gammelstua i 2008

 

31-1-17 (Small)

Kolsland 1 tatt fra "Glugge".

 

31-1-18 (Small)

Del av Kolsland tatt fra Gudbrandvaren.

 

31-1-19 (Small)

Øvre og Nedre Kolsland tatt i 2007

 

31-1-20 (Small)

Kolsland 1 tatt fra Høgda i 2008

 

31-1-21 (Small)

Kolsland 1 tatt fra Haugan.

31-1-22 (Small)

Skytterlaget: Aksel, Kåre, Bertrand, Sverre Dahl, Ole Kristian, Oddmund, Øystein Jansen,

Kristen, Lorentz og Edmund Tollefsen.

 

31-1-23 (Small)

Peder Hansen.

 

31-1-25 (Small)

Tildelingen av medalje for lang og tro tjeneste hos Mathiassen Mek. Verksted AS.

Petra og Bertrand Hansen flankert av Reidar og Leif Mathiassen.

 

31-1-26 (Small)

I april 1989 hadde Bertrand arbeidet ved verftet i 34 år.

 

31-1-27 (Small)

Medaljen for lang og tro tjeneste til høyre, medalje som lagsmester i 1953,

Sandsøy Skytterlag til venstre.