Bruk 1 Klokkereiendommen

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 1 (klokkereiendommen)

         

 

Klokkere (og lærere) som har hatt sitt opphold i Altevika:

1

Lars Staalesen Hej og Peternelle Kielsdatter Hjort av Dyrøy ble gift i 1759 i Tranøy. Han var klokker og skolelærer på Sand. Deres sønn var Ole Hay på Kolsland var f. 1750, d.1828.

f.før 1740

Klokkereiendommen

2

Hans Pedersen fra Ervika, skolelærer og forsanger

d. 1828

Klokkereiendommen

3

Christian Olsen, ukjent, skolelærer og forsanger

Levde her 1830-1840

Klokkereiendommen

4

Paul Tørrisen Borgen, fra Nærøy, skolelærer og forsanger

Gift 1829

Klokkereiendommen

5

Lars Rasmus Jahnsen fra Sør-Leirvåg, klokker

f.1810, d. 1893

Skolen nede ved havet, klokkerjorda

6

Kristian Fredrik Vegner Olsen, fra Trondenes, lærer og klokker

f. 11/11 1832, d. 30/5 1916, kona Anna Serine Lund Rafaelsen, f.17/10 1831, d. 14/11 1916 var fra Bø i Trondenes.

Levde her 1850-1870

Bodde på bruk 2, i klokkergården

7

Ole Iversen Gjelten, lærer og kirkesanger, ukjent

Barna 1888-1900

I skolestua flyttet opp fra sjøen, bodde her

8

Olav Berg Ingebrigtsen, lærer og klokker, se bruk 29/24.

Gikk av 1928, f.23/9 1859, d. 5/7 1949

Bodde og skolte i samme hus

9

Sverre Jakobsen (Meløe), til Mellomvik (Skrolsvik)

Kort tid

Hos Fredrikke Kildal, i ”Lillestua”.

10

Erling Støver, lærer og klokker, forlatte etter en dom, var fra Ålen pg. Sør-Trøndelag, han bygde eget hus i 1 ½ etasje (nå huset på bruk 20)

Petra og Karl Bredahl bodde en tid i huset etter Støver, Elsa er trolig født mens de bodde her.

1928 - 1936, var født 18/1 1904

 

Tollefsen på Sand og

eget hus i 1930

11

Andreas Johansen fra Saura/Dverberg og broren

Oliver Johansen hadde ”småskolen”

 

Cora Simonsen og

Ole Slagstad ?

12

Sverre Meløe, lærer og klokker/organist, solgte bruk 20 til

Hildur og Evald Steinheim i 1967

1936 - 1967, var født 6/2 1900

 

Kjøpte ”Støver- gården”,

13

En rekke lærere som leide husvære rundt omkring på øya

 

 

 

1877

Utskiftingen i 1877 dette året viser at kirkesanger Kristian Olsen er bruker på løpenr. 157 og har husmannen Simon Nilsen på en del av den fraskilte delen som klokkeren totalt disponerer, ½ våg jord.  Klokkeren må flytte

huset sitt før 15. mai 1880. Se også under "Sommarro".

 

Etter hvert blir bruk 1 (den opprinnelige prestegårdsjorda) skjøtet over til brukerne som beskrevet  under de enkelte bruk. Dette salget blir administrert fra Oslo ( ”Det andre prestegårdskontoret”).

 

1900

I 1900 er der avsagt dom  av Trondhjems Stifts overret mellom Simonette Kildal og Kirkesanger Gjelten ang. klokkergårdens torvemyr, tl. 9/7.

 

1905

I 1905 utstedes et skadesløsbrev fra Peder Iversen, Altevik til Kristian og Magnus Mikalsen Aase m. flere 1.pr pant i debitors stuebygning i Altevik, kr 400, tl 8/5.

 

1908

I 1908 utstedes en kjøpekontrakt fra Jørgen Olsen til Karl Joakim Jørgensen på hus, tl.13/4, se også under bruk 6 og 7 husbakken.

 

 

 

30-1-1 (Medium)  

           

Klokkerg1890 (Small)

Bruk utgått fra ”klokkerjorda” blir omtalt under det enkelte bruksnummer.

Etter rivingen av prestegården / klokkergården i 1880, ble lærer og klokker boende på denne eiendommen. Samtidig ble skolestua som hadde stått nede på Strandheim ved sjøen, en del av klokkereiendommen. Bygningen i midten ble som kjent skolestua som ble benyttet helt til "nyskolen" kom. Lærer Ingebrigtsen bodde i dette huset. Da Ingebrigtsen forlot og bygde på Skoglund på Sørsand, ble "småskolen" i stua etter han og kjøkkenet var der en kledde av seg ytterklærne. Per J. Molin gikk i "småskolen" hos fru Meløe i rommet i 1. etg. mot øst, senere hadde vi sløyd i "storskolen" i rommet mot vest. De siste to årene hos Sverre Meløe var i "nyskolen".

På jordet foran skolebygningen oppførte så lærer Støver sitt våningshus, senere overtatt og utbygd av Sverre Meløe, se bruk 20 Nyheim.