Bruk 1 Sørsand

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

                          29-1-20 (Small)

  Cand. jur. Christian Stockfleth Kildal de, f. 1745, d. 1821

 

29-1-1 (Small)

Skipet "Patriot" som handelsfartøy etter kapringen 1811, "Forsøget" ført av kaptein Sivert Hansen With

i 1818.

 

29-1-2 (Small)

Etter maleri datert 1860

 

29-1-3 (Small)

Maleriet henger i sjøfartsmuseet i Trondheim

 

29-1-4 (Small)

Stol fra "Patriot", fotografert hos Per J. Molin i 2008

 

29-1-5 (Small)

Jakobine Hansen, født Heitmann, gift med handelsmannen Johan F. Hansen

 

29-1-6 (Small)

Inventar i stue i Horsevika, bildet tatt i 2006 av Per J. Molin. Stua stod opprinnelig på Sandsholmen og

var benyttet som kornkammer under nødsårene først på 1800-tallet av Christian Kildal.

 

29-1-7 (Small)

Christian Kildal den yngre, Sørsand, kommunens første ordfører.  Broren Martinus Kildal, proprietær og cand. phil.

 

29-1-8 (Small)

Nordsand og Sørsand (til høyre, handelsstedet), fotografi fra 1860.

 

29-1-9 (Small)

Sørsand rundt 1900. Handelsstedet hadde 15 bygninger. Øvremoen, bruk 2 sees oppe til høyre.

 

29-1-10 (Small)

Eilert Kildal. Bosatt i Altevik.

 

29-1-11 (Small)

Handelsmann Johan Fredrik Hansen, f. 1831, bosatt på Sørsand

 

29-1-13 (Small)

Nordsand og handelsstedet Sørsand i rundt 1900.  Brunstadgården helt til venstre.

 

29-1-14 (Small)

Nordsand havn med Sørsand i bakgrunnen, bildet er tatt i 2007.

 

29-1-15 (Small)

Sørsand i 2008

 

29-1-16 (Small)

Olaf Henriksen på Blåmannsmyra, bror til Arnt og Nils Henriksen.