Bruk 24 Bernhoftstuen

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

28-24-1 (Small)

 

Cora Simonsen som "budeie" på Nordsand, bruk 1, under krigen.

 

28-24-2 (Small)

Ragnhild Simonsen og Einar Osen gifter seg

28-24-3 (Small)

Bernhoftstuen i 2008

 

31-6-58 (Small)

 Ragnhild Osen, Ingvald Høve, Sverre Meløe, Gudrun Meløe, Elisabeth Høve, Gudrun Haugan,

 Ole Slagstad, Harald  og Tordis Repvik og Frid E. Osen.

 

28-24-5 (Small)

Ragnhild Osen og Einar Osen

28-24-6 (Small)

Gullbrudepar: Ragnhild Osen og Einar Osen

28-24-7 (Small)

Ragnhild Simonsen i yngre år.

 

28-24-8 (Small)

Einar Osen

 

28-24-9 (Small)

Marcus Einarsson Osen holder foredrag om kapringen av Patriot på Sandsøydagan.

 

30-37-45 (Small)

               Frid Einarsdatter Osen

 

28-23-73 (Small)

                    Helge Norheim og Sturla Osen

 

28-24-15 (Small)

                               1954: Ragnhild, Sturla, Marcus og Einar Osen

 

28-24-17 (Small)

               Einar Kristoffer Pettersen

       Marineuniform, sjømilitære korps.

 

28-24-18 (Small)

Marcus E. Osen som fenrik (i sjø) tatt i 1967

 

28-24-19 (Small)

1985: Marcus gifter seg med Bjørg Egelandsdal

 

28-24-20 (Small)

Frid Einarsdotter og Odd Inge Fossbakk med barna

Einar Osen Fossbakk og Gaute Fossbakk.

 

28-24-21 (Medium)

Sturla som politikonstabel.

Fra 2008 er han pensjonert politiinspektør,

har hatt forskjellige stillingen i Kripos.

 

28-24-22 (Small)

Sturla som liten gutt utenfor "Filialen".

I bakgrunnen Ellen Jørgensen.

 

28-24-23 (Small)

Marcus og "Bamse", hunden Ragnhild Osen

benyttet ved transport av varer om vinteren.

 

28-24-101 (Small)

                            Markus med trekkspillet

28-24-102 (Small) 28-24-103 (Small)

                            Frid som konfirmant                     Frid 15 år (1966)

 

28-24-104 (Small)

Sturla, Ragnhild og Marcus utenfor Bernhoftstuen på Nordsand

 

28-24-105 (Small)

                    Markus viser frem sine kunster

 

28-24-106 (Small)

                              Fra hjemmet på Nordsand

 

28-24-107 (Small)

  Ragnhild med Markus, Frid og Sturla

 

28-24-108 (Small)

                        Ragnhild og Frid

 

28-24-110 (Small)

           Barna sammen med Bamse (New foundlander)

28-24-111 (Small)

                        Britt Midtun og Markus

28-24-112 (Small)

Einar Osen og søstera Dagmar, gift Mikalsen sammen med alle barna og MS "Bummen".

Badetur til Vikran ca. 1955.

 

28-24-113 (Small)

Gunnar Andreassen, Markus og Sturla på Vetten i 1958

 

28-24-114 (Small)

                            Markus og Bamse leker

 

28-24-115 (Small)

                                            Markus i nordsandfjæra 1947

 

28-24-117 (Small)

                        Einar Osen

 

28-24-119 (Small)

                          Fra M/S Havbrott

28-24-121 (Small)

      Kommandørkaptein Osen i 2004

Han blir pensjonist etter 42 år i uniform.

 

28-24-25 (Small)

Ragnhild Osen sammen med Marcus og Frid i India, New Dehli våren 1981 utenfor

FN`s HQ. Marcus var stasjonert i FN-tjeneste i ett år med kapteinløytnants grad.

 

28-24-26 (Small)

                                Frid og Ragnhild da hun var 80 år

 

28-24-27 (Small)

Ragnhild Osen i cocpit en på et sword fish (engelsk) fly som nødlandet på Nordsand 2. pinsedag 1940.

 

28-24-123 (Small)

Simon Christian sammen med Markus E. Osen

 

28-24-128 (Small)

Utflukt til Vikran på sjarken i 1952. Foruten familien kan vi bl.a. se fam. Midthun.