Bruk 24 Bernhoftstuen

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 24 , Bernhoftstuen

 

28-24-11 (Small) 28-24-14 (Small)

Simon Simonsen, Steinavær, født på Slagstad.  Simon drev handel på Steinavær.

 

1916

Denne ble flyttet fra bruk 6, Rabben, da Simon Simonsen kjøper huset her i 1916.

Kjøpekontrakt, hvorved L.M. Brunstad selger til Simon Simonsen, Steinavær en stuebygning kalt ”Bernhoftstuen”, stående på bruk 6 for kr 300,-, tl. 19/6 1916.

 

kn07

 

Bernhoftstuen ble flyttet ca.1920 fra Rabben (28-6) til der den står i dag (28/24).

 

28-24-122 (Small)

               Bernhoftstuen ca. 1930 (etter 1. restaurering).

 

28-24-134 (Small)

        Bernhoftstuen ca. 1960 (etter 2. restaurering).

       

1949

Utpanting hos firma S. Simonsen for etterlignet omsetningsavgift kr 5433,50 i stue- og butikkbygning stående på eiendommen, grbf. 21/3 1949.

 

1950

Leiekontrakt dat. 1/7 1950 fra Kristofa Hammer til Kora Simonsen på en nærmere beskrevet byggetomt for en tid av 65 år, regnet fra 1/7 1950 mot en årlig leie på kr 25,- med plikt for leieren til å gjerde inn tomta og vedlikeholde dette.  Dertil rett til leieren å ta vann/føre vannledning frem til tomta mot en rimelig betaling for mulig skade.

 

1952

Panteoblogasjon 5/9 1952 fra Cora Simonsen, f. 15/8 1886 til Bjarkøy Spb for kr 6000 med pant i våningshus på leid tomt.

 

Eiendommen er siden utskilt og har fått bruksnummer 24.

 

I 2014 er Frid Einarsdotter Osen blitt eier av eiendommen.

 

 

28-24-10 (Small)

              Simon K. Simonsen til høyre ombord i "Brura".

 

 

29-27-98 (Medium)

Kjøpmann Simon Kristian Simonsen, Steinavær.

 

Slektstavle for familien til Simon K. Simonsen og kona:

 

Utskrift av slektstavle

 

Slektsopplysninger:

Kjøpmann Simon Kristian Simonsen, f. 25/1 1860, d. 12/10 1927, drev handel og fiskekjøp, trandamperi, post og ekspedisjon på Steinavær i 22 år. Blant fiskerne gikk han under navnet ”Simon-Krestjan”. Han kom fra bruk 5 på Slagstad.

Simon forsatte handelsvirksomheten på Nordsand og familien hadde også ”Filialen” i Altevik. I 1910 hadde han giftet seg med Kornelie (”Cora”) Kristine Robertsdatter, f. 15/8 1886, d. 9/1 1959, fra Sortland. Cora var datter av Robert Martin Johansen, f. 24/8 1849, d. 7/7 1926 og Caroline Christine Brønlund Korneliusdatter, f. 29/3 1856, d. 24/10 1929. Foreldre til Caroline var Cornelius Andreas Tollefsen, Bredvig og Christiane Dorthea Eriksdatter.

 

28-24-13 (Small)

Robert og Karoline Johansen, Sortland

 

28-24-12 (Small)

Cora Simonsen i 1908

 

28-24-120 (Small)

Cora og Simon Kristian Simonsen gifter seg

 

Barna til Simon Kristian og Cora:

 

1. Simon Eli Kåre Simonsen, f. 18/8 1912, død i Tromsø 18/9 1981 uten etterkommere, stuert.

2. Ragnhild Simonsen (Osen), f. 11/6 1915, d. 5/12 2002, gift med journalist Einar Pettersen (Osen) fra bruk 25 under Sørsand, f. 14/6 1909, d. 27/4 1992 og bosatt på Nordsand, barn:

         Markus Einarson Osen, f. 9/9 1945, gift og bosatt utenfor Oslo, barn: Simon Christian, f. 1986 og

         Daniel Egelandsdal Osen, f. 1992.

         Frid Einarsdotter Osen, f. 10/10 1953, enke, bosatt i Tromsø, barn: Gaute og Ingfrid Fossbakk,

         Sturla Einarson Osen, f. 2/3 1948, bosatt i Oslo, barn: Ragnhild og Henrik.

3. Markus Reinholt, f. 3/12 1919, d. 17/3 1939, ugift.

 

28-24-24 (Small)

Markus R. Simonsen

 

28-24-2 (Small)28-24-7 (Small)

Ragnhild og Einar gifter seg. Ragnhild Osen.

 

28-24-107 (Small)

Ragnhild Osen sammen med barna

 

28-24-16 (Small)

Gullbryllup 1988, samling i Målselv:

Bak: Ragnhild dy, Sturla, Frid, Odd I. Fossbakk, Marcus og kona Bjørg Egelandsdal.

Foran: Gaute Fossbakk, Ingfrid Fossbakk og Ragnhild Osen, og Einar Osen og Simon Chr. Osen

og Einar Osen Fossbakk. Henrik(Sturlas sønn ikke født) og Daniel Egelandsdal Osen ikke født.

 

 

 

29-63-101 (Small)

Blant de mange sakene på øya som Ragnhild Osen var ildsjel for var nok byggingen av Bo- og

eldresenteret på Sandsøya det største. Her flankert av Otto Olaisen og fylkesmann Leif Arne Heløe

under åpningen av senteret den 26/3 1993.