Bruk 20,39 Skoglund

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

32-20-1 (Small)

Skoglund i 2008

 

32-6-75 (Small)

Familien Olaf og Ingvarda Fredriksen

 

32-20-2 (Small)

Hans Chruickshank, Ivar Fredriksen og NN

 

32-17-43 (Small)

Ingvarda, Olaf med Odd-Ivar Chruickshank, Malfrid Skarstein med datter,

Anny og Kåre Berg, Fredrik Fredriksen og Konstanse Fredriksen.

 

32-17-48 (Small)

Barndåpen til Terje Rønning på Skoglund.

Peder Struve, Konstanse Struve, Eva Pettersen,Edmund Pettersen, Olaug Rønning,

Ingvarda med Terje og Olaf Fredriksen.

 

32-17-50 (Small)

De samme personene som ovenfor.

 

 

                               

32-17-69 (Small)

Bak: Ivar og Oskar Fredriksen.

Foran: Fredrik, Jens Reidar, Arne Kåre og Magnar Berg.

 

32-20-8 (Small)

Olaug Rønning

 

32-20-9 (Small)

Fredrik Fredriksen

 

32-20-23 (Small)

Ingvarda og Olaf Fredriksen

32-20-24 (Small)

Oskar Fredriksen, Kjell Chruickshank, Assrunn Chruickshank og Eva Fjellstad

 

32-51-24 (Small)

          Jens Reidar, Fredrik, Anne-Mari og Arne Kåre Berg.

 

 

32-20-31 (Small)

                               Assrunn Fredriksen

 

32-20-34 (Small)

          Haga (søster til Ingvarda) med Odd-Ivar og Ingvarda

 

32-20-44 (Small)

                                    Kjell og Assrunn

 

 

 

32-20-35 (Small)

                        Fredrik Fredriksen

 

32-20-10 (Small)

Fredrik i utenriksfart.

 

32-20-38 (Small)

                              Assrunn lærer broren Fredrik å danse

 

32-20-53 (Small)

Konfirmasjon 1953. Assrunn sammen med Magnar Berg

 

 

 

32-20-52 (Small)

      Linda, Håvar og Odd-Ivar, barna til Assrunn og Kjell

 

 

32-17-85 (Small)

Barna til Fredrik Fredriksen.

 

32-20-11 (Small)

Assrunn og Kjell Chruickshank gifter seg.

 

32-20-64 (Small)

                                            Odd-Ivar og Lisbeth

 

32-20-65 (Small)

                  Linda og Inge Takøy

 

 

32-17-88 (Small)

Kåre Berg, Toralv Fredriksen og Olav Fredriksen.

 

32-20-3 (Small)

Ivar Fredriksen og Idar Skarstein

 

32-20-7 (Small)

"Trygg" og Olaf Fredriksen

 

32-20-6 (Small)

"Trygg"

 

32-20-5 (Small)

"Rapp", båten til Olaf og Ivar Fredriksen

 

32-20-13 (Small)

Olaf er kommet på land på Slagstad

 

32-20-15 (Small)

"Rapp" med Ivar Fredriksen ombord.

 

32-20-16 (Small)

Ivar Fredriksen

 

32-7-62 (Small)

Fra Ivar Fredriksens bortgang:

Anne Mari, Jens Reidar, Fredrik, Arne-Kåre Berg og Magnar Berg

 

32-7-64 (Small)
Jens Reidar, Anne Mari, Arne-Kåre Berg og Fredrik Fredriksen.

 

32-7-65 (Small)

                    Fredrik, Anne Mari og Arne-Kåre Berg

32-7-68 (Small)

Jens Reidar, Fredrik med Reidar, Ally med Steinar, Arne-Kåre med Mariann.

 

32-7-71 (Small)

              Fredrik gifter seg