Bruk 22 Kirkaker

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 22,  Kirkaker

 

 

1912

29/22 får skyld 0,31 øre, utgått fra bruk 1, bruk 22, b.6,f.155. Skyldelingsforretning tl. 12/2 1912. Karl Jørgensen (Karl Altevik).

 

I D. B. Tollefsens konkursbo, forlangt av bobestyrer Odd Karl Klausen at det avholtes et auksjonsskjøte til A. M. Helbergs dødsbo på dette bruket med hus av skyld 3 mark, 75 øre for kr 4000,- dat. 3/2, tl. 10/2 1913.

 

Gavebrev, hvorved Otelia E. Helberg gir gratis den stuen hun eier, kalt ”Kontorbygningen” til brordatter Ella Altevik. Huset angis å stå på Gnr. 29, br.nr 1. Huset har en verdi av 410 kr, dat. 1/4 , tl. 14/4 1913. Det angis i grunnboken at huset ikke lenger står på bruk 1. Se også under bruk 1.

 

1911

Utparsellering av innmark og skog, tl. 12/8

 

1912

Utparsellering av torvemyr, tl. 12/8

 

1912

Skjøte fra A. M. Helbergs bo til Karl Jørgensen for kr 600,-, tl.12/8.

Obligasjon i Ar.- og Boligbanken for kr 1600 med 1.pr. og pant i hus, tl. 12/5.

 

1921

Kjøpekontrakt fra Karl Jørgensen til Bjarkøy kommune på 240 m², kjøpe-

sum kr 60,-, tl. 19/1.

 

1923

Panteobl. fra Karl J. Altevik til Bjarkøy Spb. for kr 500,-, tl.10/5.

 

1935

Auksjonsskjøte dat. 23/7 1938 til Karl Jørgensen, f. 7/3 1872 for 1733,07 på eiendommen.

 

1938

Panteobl. dat. 5/8 fra Karl Jørgensen for kr 460,-.

 

Jorda tilhører i dag bruk 21 på Sørand.

 

Gr.nr.29

Br.nr.10

Bruker 1945: Karl Altevik

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

0,7

 

 

9

 

 

31

25

24

 

29-22-1 (Small)

Huset og fjøsen til Ella og Karl Altevik, bildet tatt under krigen eller like etter.

 

28-14-45 (Small)

17. mai 1925 ?. Toget gikk herfra til Folkvang.

Bunadskledde: Thelma Simonsen, Anton Molin, Ågot Knutsen og Tordis Tofte.

 

 

Slektsopplysninger:

Karl (Kim) Joakim Altevik, f. 7/3 1872 på Solbakken i Altevik, d. 23/5 1952, gift 13/9 1910 med enkefru Else (Ella) Marie Meløe, født Hansen, f.  4/5 1872, d. 31/3 1948, se bruk 29/1. Hun er egentlig døpt med navnet Elise Marie, men ble kalt Ella.  Hun ble først gift i 1898 med handelsmann Andreas Gunnerius Sørensen Meløe, f. 20/6 1869 på Meløyvær, d. 8/12 1901 og fikk barna:

1. Einar, f. 25/5 1899, d. 9/10 1899,

2. Einar, f. 14/6 1900, d. 20/7 1900,

 

Ved folketellingen 1900 i Meløyvær har disse ingen barn, med flere tjenestefolk. Andreas dør allerede i 1901 av tæring.

Ella hadde ingen barn med Karl Altevik. Andreas er gravlagt på Sandsøy.

 

Arne Altevik, f. 31/3 1916 i Oslo, utvandret til USA, fostersønn av Karl Altevik.

Ved konfirmasjon på Bjarkøy den 5/7 1931 er det anført følgende: Arne Walløe, f. 31/3 1916 i Oslo av  foreldre autorisert revisor Lars Dahl Walløe og tjenestepike Adele Miranda Andersen, døpt i Oslo 9/4 1916. Etter konfirmasjonen ble han  alltid å bære navnet Arne Altevik.

 

28-14-57 (Small) 28-13-36 (Small)

Arne Altevik  etterat han kom til Amerika.