Bruk 23 Huldrehågen

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

30-23-0 (Small)

Huldrehågen i 2008

 

30-23-3 (Small)

Hjalmar, Bjarne og Alfred (Bitte).

 

30-23-4 (Small)

Bjarne Andreassen

 

30-23-10 (Small)

Else Marie Andreassen

 

30-23-11 (Small)

Gørild Andreassen og Beate Bergli

 

30-23-12 (Small)

Alfred (Bitte) og Hjalmar Andreassen, samt Beate Bergli

 

30-23-13 (Small)

Turid Himberg gifter seg.

 

30-23-500 (Small)

Bjarne og Else Marie 26/3 1993

 

30-23-113 (Small)

Bjarne og Else Marie på Huldrehågen

 

30-23-116 (Small)

Gøril, Kirsti, Hjalmar og Alfred

 

30-23-117 (Small)

Hjalmar med Paul Andreassen (Kirstis sønn) og Gøril

 

30-23-136 (Small)

Hjalmar med pappas lue, Gøril og Alfred

 

30-23-137 (Small)

Hjalmar, Bjarne, Alfred, Kirsti og Gøril

 

30-23-138 (Small)

Turid Himberg prøver fiskelykken

 

30-23-139 (Small)

Turid, Thelma, Hjalmar, Gøril og Kirsti

 

30-23-142 (Small)

Turid, Alfred, Else Marie, Gøril, Hjalmar og Kirsti

 

30-23-140 (Small)

Eirik Andreassen som druknet i Slagstadelva, 3 år gammel

 

28-23-25 (Small)

Oddlaug Olsen og Kirsti