Bruk 24 Skoglund (se også 65)

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 24,  Skoglund

 

1912

29/24 får skyld 0,44 øre, utgått fra bruk 1, b.6,f.157. Skyldelingsforretning tl.12/2 1912. Iver Pedersen.

 

Denne Iver H. Pedersen var f. 22/6 1849, fra Slagstad, gift 1875 med Karen Dorthea Larsen, f. 17/4 1853 fra Kolsland. De hadde 6 barn på Slagstad. Han blir som vi ser ut fra gårdspapirene ikke lenge på gården,

se også bruk 4, Varnesvollen. Eiendommen er trolig uten hus.

 

1911

Utparsellering av innmark og skog, tl. 12/8

 

1912

Utparsellering av torvemyr, tl. 12/8

 

1912

Skjøte fra A. M. Helbergs bo til Konrad Olsen for kr 880,-, tl.12/8.

Obligasjon i Ar.- og Boligbanken for kr 900 med 1.pr. og pant i hus, tl. 12/5.

 

Konrad B. Olsen kommer fra Solbakken i Altevik.  Siden det utrykkelig står her at panten  også er

med hus, må en gå ut fra at det var hus på eiendommen.  Det kan være en forveksling for husenne på

Solbakken. Det som er sikkert er at bestående hus på Skoglund er oppført av O. B. Ingebrigtsen som

fikk kjøpe eiendommen slik det fremgår av gårdspapirene.

 

 

Slektsopplysninger:

Konrad Magdalenus Berg Olsen, f. 10/10 1858 var sønn av lærer og klokker Kristian Fredrik Vegner Olsen og Ane Serine Lund Rafelsdatter, begge innflyttet til Altevik fra Bø i Trondenes. Disse bodde på Solbakken, se her.

Konrad ble i 1884 gift med Maria Cesilia Lind Andreasdetter, f. 1853  fra Store Skånland. Disse hadde ingen barn.

 

1920

Oblig. fra Konrad Olsen til Bjarkøy Spb for kr 3000 med pant i dette hus og 30/5 Solbakken, tl.18/2.

 

1923

Eksekusjon hos Konrad Olsen for gjeld kr 1445,72, og i 1924 for 2802,40.

 

1925

Auksjonsskjøte etter forlangende fra Bjarkøy kommune der kommunen kjøper bruket for kr 1.500 (?), tl.18/2 1925.

 

olav berg ingebrigtsen (Small)

       Lærer Olav Berg Ingebrigtsen                                        

         

1927

Skjøte fra Bjarkøy kommune ved ordfører E. Kildal til lærer O. B. Ingebrigtsen på eiendommen for kr 3000.

Panteobl. fra O.B. Ingebrigtsen til Småbruk og Boligbanken for kr 6000,- med pant i eiendommen, tl.16/3.

 

1928

Skadesløsbrev fra O.B.Ingebrigtsen og hustru Maren Ingebrigtsen til Olav J. Berg p.t. Brooklyn for inntil kr 12000,- med pant i disse hus, tl. 1/6.

 

1950

Skjøte dat. 17/6 1950 fra Olav Berg Ingebrigtsens arvinger til hvem hjemmelen er overført til Simon Kildal, f. 24/5 1926 (?) for kjøpesummen kr 19.600,-. Aminda Ingebrigtsens gjenværende pantefordring blir på kr 6600,- og har prioritet etter boliglånet. Hun har dessuten bruksrett til 2 værelser i 2. etg. så lenge hun lever. Panteobl. dat. 3/7 1951 fra Simon Kildal til Småbruk- og bustadbanken på kr 10.000,-.

 

Siden overtok Harry Slettli eiendommen. I dag er det John Erik Kristiansen som har overtatt tomteeiendommen, bruk 65 under Sørsand.

 

 

Gr.nr.29

Br.nr.24

Bruker 1945: O.B.Ingebrigtsen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

1,5

 

 

20

 

5,0

66

50

53

 

 

b12 (Small)

Huset ble oppført av  snekker Strand fra Sortland for lærer O. B. Ingebrigtsen det året han slutter

som lærer 1928/1929. Bildet skal være tatt like etter at huset var oppført.

 

29-24-8 (Small)

                                                Olav B. og Maren Ingebrigtsen

 

Slektstavle for denne familien:

 

Utskrift av tavle

 

Slektsopplysninger:

Olav Berg Ingebrigtsen, f. 23/9 1859, d. 5/7 1949, gift i Torsken 14/11 1894 med Maren Dorthea Heggelund Johansen, f. 31/5 1875, d. 19/4 1929, fra Grunnfarnes. Far til Olav Berg var kirkesanger og lærer Anders Mathias Ingebrigtsen, fra Stunes i Evenes. Anders hadde også vært lærer i Torsken, men var født i Drevland i Vefsen 22/2 1824 av foreldre Ingebrigt Olsen Drevland og hustru Barbro Arntsdatter. Anders ble gift med Helene Olsen, f. 21/9 1829 som kom nordover fra Føllingstad i Vardal i 1854. Hennes foreldre var Ole Olsen og Maria Olsdatter, Føllingstad.

Ved folketellingen i 1865 er Anders og Helene bosatt på Lundene i Evenes og har barna: Berntine M., f. 1857 i Berg og Olav, f. 1859, Ingevald, f. 1861, Andreas H., f. 1864 og Peter Lundth, f. 1865, alle født i Evenes.

 

Foreldrene til Maren bodde på Grunnfarnes: gårdbruger Johan Ingvard Mikalsen, f. 16/6 1847 på Kaldfarnes (foreldre:Mikal Johansen og hustru Rebekka Jonette Hansdatter, Kaldfarnes) og Simonette Elemine Markusdatter, f. 19/11 1850 på Grunnfarnes (foreldre: Markus Eliassen og hustru Maren Dorthea Clemetsen).

 

Barna til Olav og Maren:

1.Frida Aldis Josefine Ingebrigtsen, f. 22/5 1895 på Grunnfarnes, gift med Simon Fredrik Kildal, f. 6/4 1887 på bruk 3 i Altevik,
2.Aminda Helene Ingebrigtsen, f. 30/10 1898, d. 5/11 1985, ugift,  bosatt ennå her i 1965,
3.Sigurd Johan, f. 30/11 1902 i Altevik, d. 1/10 1922,
4.Hedda Dorthea Marianne, f. 19/4 1905, til USA i 1922, gift med Seldorsen fra Helgeland.
5.Aslaug Margrete, f. 21/2 1908 ble gift med snekker Einar Strand, Sortland. De hadde ei datter, Hedda, som var gift med  Ragnvald Eldar  Pettersen, f. 1/12 1933, d. 26/11 1958, se Bratten, nedre i Altevika. Alf Strand, Sortland, sønn av Aslaug og Einar, har vært til stor hjelp med opplysninger om familien og billedmaterialet.
6.Tordis Hallisif Ingebrigtsen, f. 9/10 1909, d. 26/12 1927,
7.Roald Dagfin Kåre, f. 23/11 1911,
8.Dagrun Marie, f. 1/12 1913, d. 16/12 1913,
9.Olav Ingebrigtsen
10.Alf Adler Ingebrigtsen
11.Vidar Odleif Ingebrigtsen, f. 28/1 1915.

 

 29-24-s11 (Small)

Maren Dorthea og Olaf Berg Ingebrigtsen med familie. Dattera Frida, gift med Simon Kildal,

har nok med ett eller to barn her. Frida sitter med ei datter på fanget. Helt til høyre står Aminda.

Bildet er tatt sommeren 1918 i Altevika,  før huset på Skoglund ble bygget.

 

Se slektstavler for neste familie under bruk 29/7 Skogsletten og "de perolinske kommer" under gården 28 Nordsand.

 

Slektsopplysninger:

Eiendommen ble siden solgt til Harry Slettli:

 

Harry Skjønning Slettli, f. 21/6 1920, d. 6/10 1970 fra bruk 7 på Sørsand, fam. senere utflyttet til Melbu,

gift med Bjørg Johanna Andreassen, f. 2/12 1920 fra bruk 16 Nygård på Nordsand, barn:

 

1.Bjørn Slettli, f. 12/3 1944, gift med Margaret Skarshaug, f. 21/5 1946, bosatt på Melbu, to barn, bosatt på Melbu.
2.Trond Slettli, f. 24/8 1946, gift med Bodil Halvorsen, f. 20/8 1949, bosatt i Alta,
3.Vigdis Slettli, f. 18/1 1951, gift med Jan Hansen, f. 27/4 1946, bosatt i Tromsø,
4.Svein Slettli, f. 15/3 1952, gift med Waldis Eliassen, f. 29/4 1953, bosatt i Harstad,
5.Helen Slettli, f. 13/4 1959, gift med Per Arne Blix, f. 20/11 1952, bosatt på Andenes.

                   

29-24-10 (Small)

Bjørg og Harry Slettli gifter seg.

 

29-7-11 (Small)

Harry Slettli

 

29-54-65 (Small)

Trond, Vigdis, Bjørn, Bjørg, Svein og Helen på Bjørgs 80-årsdag.