Bruk 25 Bratten nedre

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

1931

Skylddelingsforr. Hvor det fraskilles bruket ”Bratten” av skyld 0,20 øre, det gjenværende bruk skyld 1,19. Bratten blir bruk 9, Kristoffer Kristoffersen, tl.2/1.

Havnerett for et tidsrom av 60 år og adgang til vedskog ifge skjøte 15/6.

 

1931

Skjøte fra Kirke- og undervisn. Dep. Til Kristoffer Kristoffersen på denne parsellen for kr 700,-, tl. 15/6. Panteobl. til Opplysningsvesnets fond for kr 630,- med pant i eiendommen,tl.15/6.

 

1932

Panteobl. fra Kr. Kristoffersen ved Jakob Kristiansen iht fullmakt fra Småbruk- og bustadbanken for kr 4000,-, tl. ¼ 1932. Kristoffer utsteder også en fullmakt til Jakob Kristiansen at han kan undertegne nevnte panteobligasjon.

 

 

Gr.nr.30

Br.nr.9

Bruker 1945: Kristoffer Kristoffersen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

2

 

 

0,2

 

 

13

 

 

90

72

62

 

 

Slektstavle for familien:

 

Utskrift av tavle

 

Slektstavler for Nils Pettersen, se bruk 29/25 Osen og for Trygve Einan, se bruk 29/11.

 

Slektsopplysninger:

Kristoffer  Edvin Kristoffersen, f. 25/9 1883, d. 3/5 1970. Han kom fra Fiskenes, Rødsand på Sør-Senja og ble gift med Anna Margrethe Kristiansen, f. 1/5 1884 fra Skarstein (se under Husbakken), d. 10/9 1947.

 

Foreldrene til Kristoffer var Laurits Christian Christophersen, f. 12/11 1852 i Hadsel, d. i nov. 1931 (foreldre til Lauritz: pike Johanna Marie Clausdatter fra Guldstad og skreddermester Peter Christophersen fra Huusbye), gift 1872 med Lorentse Henriksen, f. 1852, d. 5/2 1942 (foreldre: Henrik Henriksen, f. ca.1824 i Vågå eller Lesja, gift med Anne Sofie Hansdatter, f. i Lesja eller på Røros ca. 1820).

 

Litt om slekta til Lauritz og Johanna:

 

Folketellingen 1865 forteller at de bodde på nye Lækang i Hadsel og at Peter er fotograf:

Peter        Kristoffersen, f.27/9 1820 i Kristiansund N (far: Chr. Christophersen Haugen og hustru Peternilla? Pedersdatter), nå er han gift (9/12 1855 i Hadsel) med Johanna Marie Clausdatter, f. ca. 1831 fra Guldstad (far: Claus Mortensen), barn:

Lauritz, f. 12/11 1852,

Kristoffer, f. 8/11 1860 på Lækang ifge kirkeboken.

Emelia, f. ca. 1855 og

Helemine, f. ca. 1862.

 

Folketellingen 1865 på gården Ekern i Hadsel:

Her finner vi foreldrene til Johanna Marie,

husmann uten jord, fisker Claus Mortensen,f. ca. 1794 i Bø pg., gift med Maren Danielsdatter, f.ca.1803 i Hadsel.

De har hos seg en fostersønn, Kristoffer Emanuel Petersen, 4 år. Dette må være dattersønnen nevnt i folketellingen ovenfor.

 

Folketellingen 1801 på gården Morsund i Bø:

Her finner vi familien til Claus,

Morten Clausen, f. ca. 1764, bonde som nærer seg ved jordbruk og fiskeri, gift 1. gang,

sønn Claus Mortensen, 5 år og sønnen Nikolaij Antoni, 9 år, samt sønnen Jonas Mortensen, 2 år.

Hustru Mette Helena, f. ca. 1761, gift 1. gang og dattera Karen Mortensdatter, 4 år.

 

         

Anna og Kristoffer bodde 18 år på bruk 2 i Altevika før de bygde og flyttet til Bratten.

 

Kristoffer og Anna (Small)

 

32-10-316 (Medium)

                                                Anna, gift Kristoffersen

 

Barna til Anna og Kristoffer:

 

1. Edna Margrethe Kristoffersen, f. 22/7 1912, d. 2/2 2008,

  gift 1. gang med Nils Pettersen fra bruk 25 på  Sørsand, f. 21/8 1912, d. 1936 etter en gruveulykke på Svalbard. Barna i 1. ekteskap:

  a1. Ragnvald Eldar Pettersen, f. 1/12 1933, d. 26/11 1958, flyver (jagerflyet eksploderte). Ragnvald var gift med Hedda Strand, fra Strand ved Sortland. De hadde en sønn som var 4 år da faren omkom,

         Nils Einar, f. 14/12 1955?

  a2. Sonja Alfhild Agnete Pettersen, f. 24/9 1932, d. 1991, gift med Arne Yttermo, f. 15/1 1932.

  a3. Torunn Kjerlaug Karina Pettersen, f. 22/5 1935, gift med  Paul  Simmersholm, f. 16/6 1929?, barn:

         1. Per Preben Simmersholm, f. 23/5 1956,

         2. Trygve Simmersholm, f. 2/11 1957, d. 2/11 1989. gift med Susan, f. 14/11 ?. Han har en sønn:

             Stepan, f. 17/2 1989, født på Trinidad, bosatt sammen med mora i Levanger.

         3. Anne-Lise Simmersholm, f. 23/9 1963,

         4. Astrid Elisabeth Pettersen, f. 25/5 1976.

 

                                                      30-9-32 (Small)

 

    gift 2. gang i 1940 med Trygve (Pettersen) Einan, f. 12/7 1910, d. 2/9 1952, barn:

    b1. Ann-Karin Einan, f. 29/9 1940 gift med Tormod Ole Skavhaug, f. 18/6 1934, d.1/5 1986 fra Gryllefjord.

          Barn: Randi, f. 21/3 1959, gm Magne Mikalsen, f.7/1 1952 fra Grøtavær, bos. Harstad,

                    Jorid, f. 15/4 1964, gm Kai Wold, f. 3/3 1959, Sjøvegan og

                    Gunnhild, f.11/6 1969, ugift 2008.

          Ann-Karin har nå samboer, Arne Pareli Anfinsen, f.13/3 1924, fra Nord-Leirvåg.

    b2. Turid Eva Einan, f. 6/1 1944, gift med Lars Ulverud, f. 31/12 1940, bosatt på Hadeland.

   

    Edna fikk poliomyelitt og ble i mange år avhengig av hjelp fra familien. Her har dattera Torunn vært

    helt enestående. Familien ble som nevnt ovenfor hardt rammet av ulykker og Ednas sykdom.

    De eldste av oss minnes Rangvald som gikk bort i ung alder.

 

                                                          30-9-44 (Small)

 

          30-9-80 (Small)

            Ragnvald Pettersen. Her har han landet på hjemplassen og Kristoffer henter han i båt.

 

 

2. Georg Kristoffersen, f. 28/5 1915, d. 17/12 1989, gift med Pauline, se bruk 9 Reden i Altevik.

                                   

3. Gerd Anne Kristoffersen, f. 19/11 1923, gift med Einar Johannes Bruun, f. 5/9 1913

   Disse har barna, Rolf Bruun, f. 11/4 1944, Gunnar Bruun, f. 22/2 1946, d. 10/12 2001,

   Anne Line, f.20/10 1952 og Solveig, f. 25/8 1955.

                                       

 

                                                  30-9-12(small)

                                                 Gerd Kristoffersen, gift med Einar Bruun.

 

30-9-66 (Small)

Bjarne Bredahl, Ragnvald Pettersen, Rolf Bruun, Torunn Einan, Gunnar Bruun, Turid Einan,

Ann-Karin Einan, Else Marie Kristoffersen, Solrunn Pettersen.  Blåbærtur til Vikran.