Bruk 26 Fredlund

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 26,  Fredlund

 

1912

29/92 får skyld 0,47 øre, utgått fra bruk 1, bruk 26, b.6,f.159. Skyldelingsforretning tl. 12/2 1912. Kristian Mikalsen.

 

1911

Utparsellering av innmark og skog, tl. 12/8

 

1912

Utparsellering av torvemyr, tl. 12/8

 

1912

Skjøte fra A. M. Helbergs bo til Kristian Mikalsen for kr 900,-, tl.12/8.

Obligasjon i Ar.- og Boligbanken for kr 1800 med 1.pr. og pant i hus, tl. 12/5.

Rett for 23,24,25,27 og 28 til vei over dette bruket, tl. 12/8.

1916 panteob. Bjarkøy Spb kr 230,-

1916 panteob. Hartvig Eriksen kr 1100,-

 

29-26-61 (Small)

Elisabeth og Kristian Mikalsen (Eriksen)

         

1928

Utp. Hos Julius Pettersen for herredsskatt 1928/29 kr 147,65 med pant i halvdelen av en brygge stående på denne eiendommen, tl. 1/9 1930, avlyst 1935.

 

1935

Melding fra gjeldsmeglingsmannen at Kristian Mikalsen har søkt bistand for å oppnå gjeldsordning, dat. 20/5.

 

1939

Auksjonsskjøte dat. 14/12 1938 til Kristian Mikalsen, f. 14/1 1883 for kr 1882,28,grbf 6/1 1939.

Panteobl. til Bjarkøy Spb fra Kristian Mikalsen for kr 300,-, dat.9/6 1938.

 

29-26-18 (Small)

Elisabeth Mikalsen, f. Iversen (1902) og Kristian Martin Mikalsen (1906)

 

1945

Festekontrakt udat. 1945 fra Kristian Eriksen (Mikalsen) til Elly Saue på en hyttetomt 30 x 30 m for 99 år mot årlig leie kr 25,-, fri adkomstvei og fritt vanntak. Kristian Eriksen var onkel til Elly Saue.

 

1946

Skjøte dat. 11/9  fra Ella Saue til fru Ester Pettersen for hytte på festet grunn for en kjøpesum av kr 5500,-, hvorav kr 3500,- blir stående og viker prioritet for opptatt lån kr 3500 i Bjarkøy Spb. samme året. .

 

 

Gr.nr.29

Br.nr.26

Bruker 1945: Kristian Eriksen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

2

 

0,1

 2,5

18

 

 

78

58

63

 

29-26-52 (Small)        

Huset ble oppført av Kristian Eriksen

29-26-5 (Small)

Fredlund i 2008

 

Se slektstavler under bruk 29/11 og bruk 32/8.

 

Slektsopplysninger:

Kristian Martin Mikalsen (Eriksen), f. 14/1 1883, d. 28/9 1961, se bruk 11, Kobbevollen.

Han ble gift 15/9 1905 med Elisabeth Iversen, f. 7/2 1881, d. 29/1 1969, fra Kjær, bruk 8 på Slagstad.

Barn: Veding Kristoffer Eriksen, f. 2/1 1906 som utvandret til USA i 1925.

 

29-26-1 (Small)   29-26-57 (Small)

Veding og mora Elisabeth Eriksen. Veding har vært hjemme på besøk etter at han utvandret.

 

32-10-313 (Medium)

                             Hveding Eriksen

 

Se slektstavle for familien under bruk 30/4 Bratteberget og under Husbakken 30/6.

 

Slektsopplysninger:

Gården ble solgt til Lerke Jansen fra bruk 4, Bratteberget i Altevik:

Lerke Jansen, f. 25/10 1907, d. 20/3 1979, gift med

Petra Hauan Eriksen, f. 18/1 1919, d. 24/5 1993.

Petra Lorentze Konstanse Hauan var døpt 1/8 1920 i Måsøy, ble fostret hos Kristian Eriksen. Helt fra først av var hun fostret hos Ingvart i Fenes. Da han dro til Amerika, kom Petra igjen til Elisabeth (”Betta”) som var søster til Ingvart Iversen på Slagstad. Petra hadde en bror som døde da han var 18 år. Mor til Petra, Hilda Hauan, ble senere gift med Birger Eidshaug, Kolvereid, se Bilder samlet på brukene.

 

Litt om slekta til Petra L. K. Hauan, Slektstavle

 

Barna til Petra og Lerke:

1. Jan Jansen, f. 24/4 1941(død), gift med Anne Janny Kristiansen,  f. 17/1 1943 fra bruk 30/6,

2. Julianne Jansen, f. 27/9 1948, d. 19/5 1959.

 

29-27-14 (Small)

Petra, Jan Kristian, Julianne og Lerke Jansen hjemme på Fredlund

 

Slektsopplysninger:

Jan Jansen, f. 24/4 1941, d. 7/11 2007, gift med Anne Janny Kristiansen,  f. 17/1 1943 fra bruk 30/6, barn:

1. Lars, f. 14/3 1964,

2. Einar, f. 22/5 1965,

3. Åse, f. 22/10 1971, gift med David Mackinnon Brown, tre barn.

 

   Bruket eies i dag av Anne J. Kristiansen.

 

29-26-33 (Small)

 

29-26-24 (Small)

Familien Anne og Jan Jansen