Bruk 27,  Bjerkhaug

 

1912

29/92 får skyld 0,10 øre, utgått fra bruk 1, bruk 27, b.6,f.202. Skyldelingsforretning tl. 12/2 1912. Mikal Eriksen.

 

1911

Utparsellering av innmark og skog, tl. 12/8

 

1912

Utparsellering av torvemyr, tl. 12/8

 

1912

Skjøte fra A. M. Helbergs bo til Hans Fredriksen for kr 800,-, tl.12/8.

Obligasjon i Ar.- og Boligbanken for kr 1200 med 1.pr. og pant i hus, tl. 12/8.

Rett for 23,24,25,26 og 28 til vei over dette bruket, tl. 12/8.

 

1915

Eksekusjon hos Hans Fredriksen kr 158,09 fra Kvæfjord Spb.

 

29-27-32

                           Hans Fredriksen                               Kristen Fredriksen

 

29-27-20 (Small)

Veien til Nordsand gikk på denne tiden ovenfor huset på Bjerkhaugen. Bildet er tatt fra Fredlund.

 

1919

Skjøte fra Hans Fredriksen til Johan Eilertsen for dette bruk med hus for kr 6500, tl. 15/12.

Skadesløsbrev fra Johan Eilertsen til Bjarkøy Spb for kr 6000,-.

 

29-27-29 (Small)

Det gamle huset på Bjerkhaugen som ble revet i 1963 av Johan Eilertsen.        

                   

1923

Eksekusjon, kr 2301,90 fra Vaagan Spb.

 

1929

Panteobligasjon fra Johan Eilertsen og hustru til hotellvert Edvin Tobiassen, Harstad for kr 600,- med pant i eiendommen, tl, 15/10 1929.

 

Gr.nr.29

Br.nr.27

Bruker 1945: Johan Eilertsen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

2,4

 

 

13

2

 

68

50

46

 

 

           

 

29-42-11 (Small)     28-14-25 (Small)                                                                                          

Joakime og Kristen Fredriksen.  Signe Jørgensen, Fransiska og Asta Fredriksen

med Fransiska og Olaug, gift Wangberg                                                      

 

Slektstavle for barna til Johan og Fransiska Eilertsen:

 

Utskrift av tavle

 

Slektstavle for Johan Eilertsen:

 

Utskrift av tavle

 

Slektsopplysninger:

Fredrik Heggelund Matheus Hansen, f. 1/3 1828, fra Tisnes, Tromsøysundet, d. 18/2 1904, ble i 2/1 1863 gift med Johanna Margrethe Ottesdatter, f. 25/1 1829, d. 13/1 1908, fra Bornøy og Nergård på Bjarkøy. Foreldre til Johanna: Otte Jørgensen, f. 1800, fra Vika på Bjarkøy, d. på Sand 19/10 1891 gift 1828 med Ane Kathrine Rasmusdatter, f.1802 på Helløya, d. på Sand 6/4 1890. Foreldre til Fredrik: Hans Peder Larsen og hustru enke Semina? Maria Andersdatter. Johanna Margrethe hadde også et "uekte" barn, Nils Johan Iversen, f. 16/10 1854 i Altevik med dragon Iver Andreas Nilsen, Sørsand, f. ca. 1800 i Trondenes. Nils er dermed halvbror til Hans og Kristen Fredriksen. Nils er kommen til oppfostring i 1865 hos Otte Jørgensen (f. ca. 1800) og kona Ane K. Rasmusdatter (f.ca. 1801) på Nergård i Bjarkøy. Faren bli gift med Nikoline Christensdatter, f. ca. 1830 i Trondenes og bosatt på Nordstrand i Altevika i 1865, se Sommarro, tusenårstedet for sandsøyværingene.

 

Litt om Fredrik H. M. Hansen:

Ved dåpen står at foreldrene er nyss avdøde gårdmann Hans Peder Larsen på Tisnes og enke Severine Maria Andersdatter. Hans døde 16/4 1828 på Tisnes, 40 år gammel, altså født ca. 1788.

 

Fredrik og Johanna var fra først av tjenestefolk på Sørsand, to barn:

 

Hans Peder Fredriksen, f. 5/5 1864, ble 1893 gift med Elen Anna Petra Hansdatter, f. 20/5 1865 fra Slagstad,

hennes foreldre:Johan Marthinus Olsen, f.23/2 1834, gift 1858 med Siri Johansdatter, f.ca. 1828, d. 14/10 1868 (far:Johan Bakmann). Barna til Hans og Elen:

1.Asta Sigfrid, f. 21/3 1895, gift i Harstad.
2.Johannes Heggelund Bjerkhaug, f. 7/7 1897, gift i Harstad, tre barn:Ulf Bjerkhaug, Ellen Mongstad og Trond Bjerkhaug.

 

Kristen Peder Fredriksen, f. 13/5 1868, skomaker, gift 1897 med Joakime Marie Olsdatter, f. 22/2 1875, d. 11/3 1951, fra Husbakken i Altevik (se Varnes, bruk 5 under Sørsand), og bosatt på Sørsand. Deres barn:

 

                    29-42-15 (Small)

                                                  Fransiska og Johan Eilertsen

 

1. Fransiska Johanna, f. 14/5 1898, d. 23/12 1957 gift med Johan Edvard Eilertsen, født på Rødsand den 29/1 1890, d.3/5 1972 på Sandsøy, overtok Bjerkhaug. Johan var sønn av Eilert Kornelius Eliassen Sørgård, f. 1859 i Bjørnør, Sør-Trøndelag (far: Elias Ingebrigtsen Norgaard) gift 5/8 1887 på Flakstad med Jakobine Berntine Jakobsen, f. 18/6 1872 fra Leikvika (foreldre:Jakob Pedersen og Berte Katrin Hansen). Jakobine ble konfirmert 26/6 1887 i Torsken mens foreldrene bodde i Bunkan.

 

   I 1963 oppførte Johan nåværende våningshus på eiendommen, barn:

 

  1.  Oddny Anette Reidun Eilertsen, f. 30/6 1917, d.17/4 2003, se bruk 28/13,

  2.  Berny Johanna Eilertsen, f. 10/1 1919, d. 30/3 1938,

  3.  Edna Henrikke Eilertsen, f. 21/4 1921, d. 9/3 2015,  gift 1959 med Ole Hammer, se bruk 28/2,

  4.  Johannes Eilertsen, f. 13/6 1925, gift i Gryllegjord, ingen barn,

  5.  Oslaug, gift med Sigurd Aag, f. 26/2 1930, bosatt på Bergly, bruk 42, 4 barn,

  6.  Hermann Eilertsen, f. 21/3 1936, gift i Trondheim med Målfrid, ingen barn.

 

2. Olaug Amanda, f. 30/5 1909, gift med Frits Wangberg, ei datter, Ellen, bodde i Årgjeng i Sverige (død 2008) og har 3 jenter og en gutt.

 

  29-42-16 (Small) 29-27-13 (Small)

Berny Johanna Eilertsen, Marie Andreassen og Fransiska Eilertsen, Bjerkhaug.

     

            29-27-12 (Small) 

 

                  Johannes Eilertsen        Edna Eilertsen             Olaug Eilertsen

             

28-13-60 (Small)

Johan Eilertsen sammen med alle barna: Edna, Johannes, Oslaug, Hermann og Oddny.

 

Eiendommen ble solgt til Walter og Ingbjørg Bredahl i 1972 da de flyttet hit:

Walter A. B. Bredahl, f. 25/1 1939, d. 7/7 2006, fra Bakkan, bruk 32 på Sørsand, gift med

Ingbjørg Franciska Norheim, f. 11/6 1940, fra bruk 13 på Nordsand, barn:

1. Siv Linda Bredahl, f. 25/11 1965,

2. Ken Jonny Bredahl, f. 4/3 1967,

3. Willy Johan Bredahl, f. 6/6 1968.

 

 

29-27-40 (Medium)

Ingbjørg og Walter Bredahl

 

29-27-43 (Medium)

Siv, Ken og Willy Bredahl

 

29-27-11 (Small)

Bjerkhaug i 2008