Bruk 27 Murvika

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

31-4-Murvika

 

Tomten er utgått av bruk 32/4 Høgda og solgt til Bjørn Brøndbo, Harstad.

Et stykke oppe fra havet finnes rester av en mur som sikkert er opphavet til navnet

Murvika. Det er ikke et gjerde fra nybrottet til Nils Henriksen. Ingen vet i dag hva dette

er restene etter.