Bruk 28 Helsehuset

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

30-28-1(Small)

"Helsehuset"  i 2008 med legekontor.  Oppført av Norske Kvinners Sanitetsforening.

 

Fra først av var det meningen å oppføre "Helsehuset" på en tomt solgt av Arne Altevik ("Arnebu"),

1,6 da, skyld 0,31 av bruk 22 på Nordsand. Denne tomten ble ikke benyttet.

 

1922

NKS, avd. Sandsøy var stiftet 10/1 1922

 

1959

Laget hadde 41 medlemmer:

Formann 1959-1967 var Johanna Andreassen.

Formann 1968-1971 var Gudrun Fredriksen.

 

1975

NKS gav kr 10.000,- til elektrikerarbeid, maling etc etter at bygget var oppført av Tobo Bygg i Harstad.

Tegningene er stemplet og forslaget utarbeidet av dette firmaet. Netto areal 69,3 og brutto areal 111 m2.

 

NKS hadde en panteobligasjon dette året på kr 10.000,-

 

1983

"Pianosaken". Ragnhild Osen får fullmakt til å kreve pianoet tilbake til Helsehuset den 15/4 dette året.

I 2008 står det et piano i bygget.

 

1992

NKS hadde en panteobligasjon dette året på kr 45.000,-.

 

 

28-10-49 (Small)

              Fra foreningsmøte hos Johanna Andreassen.

29-27-90 (Small)

Oslaug Aag, Johanna Andreassen, Oddny Norheim og Harriet Bredahl

 

30-28-10 (Small)

Huset har i dag besøk av kommunelegen hver 14. dag, inngang til legekontoret er ved siden av merket til NKS. Bygget har et praktisk kjøkken og noen andre rom.

 

"Sanitetsforeningen" på Sandsøy har stått for bygging og finansiering av tre hus på Sandsøy,

"Folkebadet", "Helsehuset" og "Bo- og eldresenteret".