Bruk 2 Altevik

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 2

 

Se også under Utskiftninger. Løpenr. 148a før utskiftningen.

 

1873

Skjøte fra Kristian Kildal til jomfru Kirsten Elisabeth Ursin på bruk 2 med hus for kr 400, dat. 24. sept, tl.12/11 1877. Attest for at Paul Simonsen, styrmand, er viet med K.E. Ursin, dat.17/11 74.Testamente  til Paul Sedenius.Simonsen og hustru K. E. Ursin fra Christian Kildal som universalarving, tl.8/10 1886.

 

1880

Obligasjon fra P.Simonsen til Hypotekbanken på kr 1800, tl.9/5

 

1882

Obligasjon fra P.Simonsen til Hypotekbanken på kr 1800, tl.11/9

 

 

30-2-37 (Small)

                                        Bruk 2 rundt 1950

1888

Utpanting hos Jørgen Kildal for kr 52.50 og panteobl. for kr 748,68 (Trondenes Spb) og panteobl. for kr 954,68 (Trondenes Spb).

 

1893

Skadesløsbrev fra Chr. Kildal til  S… O… for kr 1345,00,tl.10/4.

 

1896

Testamente fra Chr. Kildal til Jørgen Kildal og hustru Erika Kildal på halve gården, tl. 4/5.

 

1919

Skjøte til sersjant Ingvald Høve på bruk med hus for kr 4000, tl.12/7 1919.

Obligasjon fra furer I. Høve til Bjarkøy Spb for kr 2000, tl.8/6 1921.

 

1923

Eksekusjon hos sersjant I. Høve for gjeld til Kvæfjord Spb. for  kr 10856,90.

Festekontrakt fra Ingvald Høve til Ingvald Kristiansen (bror til Jakob på Husbakken) på ei tomt med årlig leie kr 10,-, tl.16/4 1924. Obligasjon fra Ingvald Kristiansen til Småbruk og bustadbanken for kr 2500,-.

 

Auksjonsskjøte/tvangsauksjon med hjemmel i skadesløsbrev tl.17/12 1924,

Fra Kvæfjord Spb. til Kirsten E. Høve for kr 7000,-, tl. 1/12 1932. Panteobl. fra Kirsten E. Høve til Kvæfjord Spb for kr 3500,-, tl. 1/12 1932. Panteobl. fra samme bank på kr 500,-, tl.15/11 1933 og nye kr 500,- tl. 15/7 1934.

 

 Panteobl. dat. 13/4 1937 fra K.E.Høve til Hypotekbanken for kr 5000,-.

 Panteobl. dat. 25/5 1949 fra K.E.Høve til Bjarkøy Spb for kr 5000,-.

 

 

Kaarbøgården i Harstad:  Simonette Kildal, Wilhelm

Olsen Kaarbø og kona som var søster til Simonette Kildal.

 

ukens(small)009

 

Slektsopplysninger med eiere fra familien Kildal:

Etter utskiftningen dette året er styrmann Paul (Peder) Sedenius Simonsen, Slagstad,  28/7 1835, d. 1882, gift 1875 med Kirsten Elisabeth Ursin fra Ibestad, f. 29/9 1832, d.1888,  eier av bruk 2, eller løpenr. 158a i Altevik. Men ved et gjerdeskjønn i 1884 blir Kirsten benevnt som enkefru Simonsen, da Paul er død 1882. Ekteskapet er barnløst.

 

Kirsten Ursin

                                            Kirsten Elisabeth Ursin

 

Slektstavle for familien:

 

Utskrift tavle

 

En ny familie innflytter til bruk 2 på denne tiden.  Presten Simon Simonsen Kildal (1761-1822) født på prestegården i Steigen, ble ca.1791 gift med Maren Tesman Eilertsdatter Kaurin (1773-1829) fra Karlsøy, død på Trondenes.  Disse hadde sønnen  Mikal Fredrik Kildal, f. 1806 på prestegården i Steigen. Han ble gift 1838 med Dorthea Sindelsdatter Meyer  (1809-1890), fra Helle i Vågan, død på Røkenes. Disse ble 24/7 1839 eiere av Øvre Harstad for 150 Spd..  Men allerede i juli 1841 flytter han til Stordalen i Vågan og solgte  gården til Wilhelm Olsen Kaarbø  for 455 Spd.  Sønn av Mikal Fredrik Kildal, snekker Jørgen Blix Kildal kommer til bruk 2 i Altevik.

 

30-3-202 (WinCE)

               Jørgen Blix Kildal

 

Jørgen Blix Kildal, f. 15/ 9 1843 i Vågan, d. 26/8 1936, ble  i 1882  gift med Erika Petrina Leth Rasmusen, f. Harr, f. 13/6 1848, d. 14/10 1909,barn (6 jenter):

 

1.Ingeborg Sofie, lærerinne f. 24/10 1883, gift 1906 med bladeier Olav Benjamin Meyer Klaussen, Narvik (f. 19/2 1881 i Lurøy). Barn:  Erika Kildal, f. 27/2 1909, Jørgen Kildal, f. 19/3 1912.
2.Kirsten Elisabeth Ursin (”Lisken”), f. 20/1 1887, d. 1/4 1979, overtar bruket, se nedenfor.
3.Christianna Kildal, f. 12/2 1889, d. 19/5 1964, sykepleierske, gikk inn i Det Norske Misjonsselskap i 1920, misjonær på Madagaskar fra 1922.
4.Dorthea Katharine Kildal, f. 1892, bos. I Chicago, Ill. U.S.A.

 

Dattera, Kirsten Elisabeth Ursin Kildal, f. 20/1 1887, d. 1/4 1979, blir gift 26/11 1911 med ltn. Ingvald Kristian Høve fra Hongfjorden i Vesterålen, f. 16/7 1884, d. 5/12 1967.

 

Barna til Kirsten Elisabeth og Ingvald:

1. Einar  Ola Høve, f. 21/10 1912, omkom d.14/2 1943 ved Leningrad.

2. Randi Høve, f. 23/8 1914, gift i Namsos med dyrlege Schjerve, tre barn.

3. Jørgen Kildal Høve, f. 14/11 1916, d. 19/8 2005, overtar bruket etter faren.

 

Ingvald og Kirsten Elisabeth hadde også barn som døde ung: Trygve (f. 18/10 1919, d. 21/10 1919), Sigurd, Gudbrand og Sigrid Anne, f. 14/5 1922.

 

Jørgen Høve blir gift med Mathilde Torheim, f. 19/9 1918, d. 7/11 2001, fra Kvæfjord, men ekteskapet er barnløst. Disse bygger ny driftsbygning og hadde i sin tid en betydelig melkeproduksjon på bruket.

Mathilde var datter til agronom og notmann Mathias Johan Torheim. f. 1887 og Karen Nilsen Lyngh, f. 1889, bosatt på Vik i Kvæfjord.

 

 

Gr.nr.30

Br.nr.2

Bruker 1945: Ingvald Høve

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

9

 

 

 

 

 

67

5

78

181

145

183

 

 

                                           

30-2-47 (Small)

Ingvald med Jørgen på arma, Elisabeth, Einar og Randi        

                   

30-9-71 (Small)

            Jørgen, Randi og Einar Høve

 

 

Brukere (Small)

Birger Henriksen, Otto Olaisen, Jørgen Høve, Sverre Kildal og Erling Tollefsen.

 

Møte på Gjerde hvor medlemmer i ”fjøsrøkterringen” blir enige om felles ”vikar” som skulle gå på omgang på brukene når eieren skulle ha ferie.

 

RandiH (Small)

                                            Randi Høve

 

 

30-2-7 (Small)   33-2-34 (Small)

               Matilda (Tilla) og Jørgen Høve.                       Spesiell kakkelovn fra Ulefoss

 

30-2-45 (Small)

Bak: Elisabeth Høve, Aminda Ingebrigtsen, Sverre KIldal, Frida Kildal, Sigrun Kildal, NN,

        Simon Kildal, dyrlege Schjerve, Jørgen Høve, NN.

Foran: Knut, Guri, Kirsten og Randi Schjerve, Matilda Høve og NN.

 

Knut Schjerve fra Namsos, sønn av Randi Høve, gift med dyrlege Schjerve, overtok bruket.  Etter en konkurs i en virksomhet i Trøndelag der bruket stod i pant, overtok banken gården.

 

Bruk 2 i Altevik blir solgt av banken til Kennet Mikalsen fra Grøtavær.

Han innreder driftsbygningen for sauehold.  Etter en tid overtar banken igjen bruket som i 2005 selges til Ola Gjermund Berg, fra Slagstad. Nåværende eier fortsetter med sauehold på bruket.

 

Slektsopplysninger for Ola Gjermund og Tone Berg:

Ola Gjermund Berg, f. 17/6 1977 fra bruk 35 på Slagstad, gift med Tone Rubach, f. 8/1 1980 fra Harstad, barn:

1. Rebecca, f. 24/7 1998,

2. Marcus, f. 19/4 2001,

3. Mathea, f. 23/3 2007.

 

30-2-26 (Small)         30-2-24 (Small)

Familien med yngste dattera, Mathea. Fra elgjakta på gården og Ola Gjermund

 

OleGjermundB (Small)

                                                      Bruk 2 i Altevik i 2008