Bruk 2, 37 Bakkan

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 2,  Bakkan

 

1869

Delings- og skylddelingsforretning der det oppstår to bruk fra det gamle løpenummer 149 på Slagstad.

Martinus Knudsen, bruk ny skyld 10 ort 23 gl, Løpenr. 149a,

Simon Paulsen, bruk ny skyld 10 ort 23 gl, Løpenr. 149b, tl. 7/6.

Skjøte fra Chr. Kildal til Martinius Knutsen på 149a uten hus for 200 Spd, tl. 7/6 1869.

 

32-2-1 (Small)

 

                           Abel Bertheusdatter, f. 1830 og  Marthinus Knutsen, f.1822.  

 

Marthinius Knutsen, f. 10/5 1822 fra Kolsland, d. 8/7 1902, ble i 1859 ordfører i kommunen.  Da det ble besluttet å flytte kirken til Bjarkøy, var han ordfører og måtte få gjennomført dette vedtaket. Foreldre:

Knut Rist Kristensen, f. 1773, d. 1827 fra Slagstad, gift med Martha Margrethe Thomasdatter, f. 1779. Hun kom til Sørsand som tjenestepike.

 

1886                                                                                

Skylddeling 24/5 dette året mellom                                                          

Martinius Knutsen, ny skyld mark 1,05, blir bruk 2

Erik Evensen, ny skyld mark 0,18, blir bruk 3          

Kasper Hansen, ny skyld mark 0,18, blir bruk 4.

 

32-2-3 (Small)

Martha M. Abelsen, datter til Marthinus Knutsen

 

1905

Dette året er Martinius død og gjenlevende enkes bo går til deres datter Marta Margrethe Martiniusdatters mann, Ingvald Abelsen på bruket for kr 600,-, kåret ble satt til kr 60,-. I 1924 er også Ingvard Abelsen død  og Margrete får sitte i uskifte bo.

 

32-2-14 (Small)

 

 

1924

Kjøpekontrakt.  Marta Abelsen selger til Jens Slagstad dette bruket med hus og løsøre for kr 6000 (løsøre var satt til kr 2000).  Kår til selgeren for 5 år, beregnet til kr 2600. Kjøperen har ikke rett til så lenge selgersken lever og uten hennes samtykke å selge eiendommen, dat. 5/3, tl. 16/4.

 

Samme året er det en skylddeling fra dette bruket der parsellen Daleng utskilles til Leif Slagstad av skyld 15 øre. Dette blir bruk 16 på Slagstad. Det gjenværende bruk får da skylden 90 øre.

 

1924

Skjøte fra Martha Margrethe Abelsen, enke etter Ingvard Abelsen til Jens L. Slagstad for kr 6000 med kår til Martha.

 

Bryllup på Bakkan i 1924:

 

 32-2-7 (Small)

Steffen Greftegreff og Ingrid gifter seg dette året. På veggen henger bilder av Jens Slagstad, Martha og Ingvard M. Abelsen.  Personene finner vi igjen andre steder på Sandsøya, unntatt Jarle Besstun, Harstad, som var sønn av Katrine, søster til Ingrid.

 

1925

Obligasjon fra Jens L. Slagstad til Småbruk- og bustadbanken for kr 7000,- med pant i eiendommen med hus for kr 7000,-, tl.21/1.

 

 32-2-102 (Small)

 

1926

Eiendomshevdsstevning fra Marta Abelsen, til enhver som mener å være bedre eier av eiendommen enn henne, tl. 17/2. Dette ble så tilkjent henne, tl. 18/8 1926.

 

1927

Dette året er det en utleggsforretning på gården hvor Harstad Sparebank i rekv. under off. administrasjon for kr 13.744,70 er gitt utlegg i bl.a. denne eiendommen, tl. 1/9.

 

1937

Skylddeling av parsellen Daleng, skyld 5 øre, hovedbruket etter dette 85 øre.

 

1938

Obligasjon i 1925 på kr 7000 for Daleng blir slettet den 15/3 dette året.

 

1939

Den 21/6 dette året innføres i grunnboken at Ingbert Chruickshank vedtar obligasjonen på kr 4.742,74,  dbf. 24/6 (B4/m1011). Dermed har banken valgt å selge gården på dette tidspunkt.

 

Auksjonsskjøtet er datert 23/6 1939 til Ingbert Chruickshank, f. 7/9 1909.

Gården blir solgt til en ny familie.

 

Slektsopplysninger for Marthinus Knutsen med familie:

 

Slektstavle for Martha og Martin:

 

Utskrift av slektstavle

 

Iver Olsen Holst, f. ca. 1686, d. 1764 forpaktet en tid gården Sørsand. Han var blitt gift med Mette Larsdatter Brems som må være død før 1765. Jekteskipper Rasmus Madsen, f. ca. 1600, bosatt på Slakstad hadde bl.a. sønnen Lars Rasmussen Brems som ble gift med Gunille Joensdatter, disse er foreldrene til Maren Larsdatter Brems.

 

Ivers sønn, Kristen Aschanius Iversen Holst, d. 1781, ble i 1758 gift med Karen Dorthe Blix, f. ca. 1737, d. 1781, familien bodde på Slagstad og hadde i alt 10 barn ifge. kirkebøkene. Deres sønn Knut Rist Kristensen, f. 1773, d. 1827 ble i 1805 gift på Kolsland med Martha Margrethe Thomasdatter, f. 1779 som kom som tjenestejente til Sørsand. De hadde 8 barn, yngste sønnen Marthinus Knutsen, f. 10/5 1822 ble gift og bosatt på Bakkan på Slagstad.

 

Marthinus Knutsen, f. 10/5 1822, d. 10/7 1902 ble i 1853 gift med Kathrine Marie Bertheusdatter, f. 13/8 1827, d. 16/1 1855, 27,5 år gammel.  De har kun en datter, Martha Margrethe, f. 14/7 1853, d. 19/10 1938, gift på bruket.  Foreldre til Kathrine: Bertheus Hansen og Mette Christensdatter, Åndervåg. Ved dåpen i 1827 står dåpsnavnet skrevet som Katrina Mejer.

 

Marthinus gifter seg for annen gang i 1856 med søstera Abel, f. 5/5 1830 i Åndervåg, d. 15/5 1918.  De får 5 barn som alle dør like etter fødselen, 1858 – 1867. Om dette har en sammenheng med det som skjedde med bror til Marthinus, Tobias på Kolsland, er vel lite trolig (han mistet 7 barn i løpet av ei uke om høsten 1861, se under Kolsland og Eiere før 1850 og året 1850).

 

Det blir derfor Martha som overtar bruket, gift i 1877 med Ingvard Martin Abelsen, f. 8/10 1851, d. 17/9 1915 av foreldre Abel Eilertsen og Ellen Petrine Brox , bosatt Nergård på Bjarkøy.

 

På Slakstad bodde Edis Olsen som kom fra Dyrøy, gift med Signel Pedersdatter, f. ca. 1719, d. 1767. Deres sønn Ole Ediasen, f.ca. 1753, d. 1804 ble boende på Kolsland. I sitt 2. ekteskap med Åsel Esausdatter, f. ca. 1745 i Ibestad, d. 1819 på Bestebostad hadde disse dattera Maren Olsdatter, f. 1792, d. 8/11 1882.

Maren ble gift i Nergård i 1817 med Eilert Nikolai Michalsen Trane fra Lekangen i Dyrøy, f. 1783, d. 1855. Eilert er 1. barnet til Michel Jensen Trane.

 

Folketellingen 1801 for Tranøy, Lekangen:

Gårdbeboer og bergensstyrmand Mikkel Trane, f.ca. 1756, gift 1. gang med Ane Margrethe Rosted, f.ca.1760, barn:

Eilert Nikolai Trane, f.1783 (gift 1817 i Nergård, Bjarkøy),

Jens Johan Hagrup Trane, f. ca.1787,

Johan Brox Trane, f.ca.1789,

Bertel Michael Rosted Trane, f. ca.1791,

Margrethe Hammer Trane, f.ca.1794,

Abel Christian Ganes(Gamst?), f.ca. 1797.

 

Eilert N. M. Trane og Maren Olsdatter sin  sønn Abel Kristian Gamst Eilertsen Trane, f. 22/7 1825, d. 14/6 1893 ble gift med Elen Petrine Brox, f. 16/1 1827, d. 5/1 1885 fra Dyrøy. Elen Petrine er tvilling med Elling Rosted Brox; foreldrene er jordmann Johan Brox og Sara Golla Birgithe Røtholmen(?), Tranøy.

 

Litt om Abels slekt:

Ved Kathrine Maries dåp i 1827 står at foreldrene er Bertheus Hansen, Åndervåg og hustru Mette Christensd. Ved dåpen

til Abel i 1930 står de samme foreldre, bosatt på samme sted. Abel er tvilling med Olana Bertheusdatter. Bertheus må være gift før 1827.

 

 

Martha og Martin overtar Bakkan, deres barn:

 

1.Alfred Marinius, f. 26/5 1878, til USA,
2.Kathrine Marie, f. 20/10 1880, gift med Andreas Johansen, f. 1875 på Bestebostad, barn: Jarle Korlin Besstun, f. 12/3 1912 og Marius Besstun.
3.Anna Elise (Lise), f. 29/4 1883, d. 2/7 1941, gift med Peder Struve på Daleng. Hun hadde fra før sønnen Leif Otar Slagstad, f. 29/6 1900, d. 26/11 1954 (far:Peder Jenssen, Trondheim), bosatt i Harstad, gift med Olga, f. 29/7 1899, d.6/1 1998.
4.Marthinius, f. 30/3 1885, til USA.
5.Karl Konrad Bernhard Slagstad, f. 30/6 1887, d. 13/2 1971 gift med Camilla, f.9/8 1894, d.26/10 1979, fotograf i Harstad.
6.Jens Laurits Hemsen Slagstad, f. 4/4 1891, bestyrer på Heggmoen kraftstasjon
7.Hans Martin, f. 22/4 1894, d. 13/2 1924, gift 30/8 1921 i Trondenes med Aslaug Mikkelsdatter, f. 6/9 1902 i Steine, Bø i Vesterålen, konfirmert 14/7 1918 i Svolvær. Foreldre: Mathias Mikkelsen, f.1860 i Steine og hustru Grete Johansen Olsdatter, f. 1862 i Steine  i Bø i Vesterålen.  Hans døde av blindtarmbetennelse og enka ble gift på ny på nabobruket med Paul Simonsen, se bruk 5.  Hun hadde en sønn fra før, Ingvard (Brox) M. Slagstad, f. 1/12 1921, d. 6/9 1990 i Målselv,  som siden kom til bruk 5 på Slagstad.
8.Ingrid Marie, f. 19/2 1898, se under Kolsland og bruk 11, Kleivan.

 

32-4-38 (Small)

                       Ingrid Marie, f. 19/2 1898

32-10-319 (Medium)

                                                                                Bernhard Slagstad

             

 

32-2-6 (Small)

 

32-10-318 (Medium)

                                             Katrine, gift Johansen

 

 

32-2-103 (Small)

 

32-10-336 (Medium)

                                                           Huset til Alfred Abelsen i USA

32-10-337 (Medium)

                           Datter til Alfred Abelsen og hennes mann

32-10-342 (Medium)

                              Alfred Abelsen og frue

 

Slektstavle for fam. Chruickshank på Slagstad:

 

Utskrift av slektstavle

 

Slektsopplysninger for fam. Chruickshank på Sandsøy:

Einar Thomassen Chruickshank, f. 6/3 1870 i Vardø, d. 1931 kom først til Sandsvik på Senja, men flyttet i 1914 til Gryllefjord. Einar var sønn til byggmester Thomas Chruickshank, f. 11/4 1829 i Aberdin, Skottland, d. 1894 i Sandsvik.

 

Folketellingen for Vardø 1865:

Thomas Thomasen Cruickshank, snedker og bygningsmand, 11/4 1823 i Aberdeen Skotland, gift med Else Helene Nicoline Nilsdatter Cruickshank, f.24/3 1836 i Brønnøy. Disse ble gift 26/9 1858 i Vardø:

Thomas C viksel2

Snedker Ungkarl Thomas Cruijchshank og Pige Else Helene Nicoline Nielsdtr., han født i Aberdeen i Skotland, 35 år (f.1823), hun født 24/3 1837 i Brønnø. Fedrenes navn: Thomas Chr. og Niels Olsen. Hun finnes døpt i Sømna kirke i Brønnø hovedsogn 30/3 1837, foreldre: Niels Olsen og Else Nielle Chatarina Johansdatter, begge fra Bjørge.

 

Disse har barna i 1865:

Thora Elvine, f. ca.1858 i Vardø, her oppgis foreldrene gift 1858,

Nicolai Georg, f. ca.1860 i Vardø,

Alfred Meir, f.ca.1862 i Vardø,

...

Johan, f. 1866, d.1926, gift 1892 med Inga Marie Rindal, f. 1874 i Sandsvik, fra Barbogen til Gryllefjord i 1902.

Einar, f.6/3 1870 i Vardø.

Ved folketellingen 1875 har familien forlatt Vardø.

 

Einar ble først gift med Kathrine Marie Vik, f. 17/8 1876 i Sandsvik, d. 1918, deretter gift med enken Engel Karlsdatter, f. 1885 i Sandsvik. Einar bodde på Bakken i Sandsvik. Kathrine Marie var barn av ungkar Kristian Olsen Vik, Gryllefjord og pike Emilie Magdalena Olsdatter fra Sandsvik, f. 29/3 1862 (foreldre til Emilie: Jordmann Ole Karlsen og Ingeborg Anna Kristensdatter). Kristian Olsen Vik er sikkert den personen som er nevnt i folketellingen i 1875 boende da i Sandsvik: Ove Kristian Olsen, f. 12/5 1851 på Vik, Ørlandets pg. Han oppgis være løskarl og fisker og har foreldrene Ole Christophersen Viig og pike Ane Olsdatter, Viik (ifge. kirkebøkene for Ørlandet).

 

Barn til Einar i 1. ekteskap:

Toralf, f. 1896, gift med jordmor Anna Lunde fra Flakstad,

Elvine, f. 1898, gift i Gryllefjord med Johan Karlsen, Sandsvik,

Erling, f. 1900, gift i Gryllefjord med Dagny Danielsen fra Kjellbotn,

Aslaug Eminda, f. 20/8 1903, gift i Sifjord med Alfred Sigurd Jensen (se også bruk 32/24),

Ove, f. 1905, gift på Sjøvegan,

Ingbert, f. 7/9 1909, gift på dette bruket,

Katrine, f. 1914, gift Hoff i Harstad.

Barn i 2. ekteskap:

Einar, f. 1920, gift i Sverige,

Trygve, f. 1922, gift i Sverige,

Oskar, f. 1925, gift på bruk 31/14 på Kolsland, utflyttet.

 

Sønnen Ingbert Marin Husby Chruickshank, f. 7/9 1909, d.7/5 2000, ble gift på Sandsøy med Peroline (Lina) K. Hammer, f. 17/8 1912, d. 26/2 1985, se under Nordsand, bruk 2/3. Deres barn:

 

1.Einar Chruickshank, f. 15/12 1933, g. m. Ingrid Anna Fjellstad, se 32/10.
2.Hans Joakim Striby, f. 28/9 1935, g. m. Jorun Synnøve Molin, se 31/2 og 32/15.
3.Inger Lise Værnes, f. 4/1 1938, g. m. Jarle Wærnes, f.5/9 1935, se 32/15.
4.Kjell Markus Chr., f.10/9 1940, g. m. Assrun Marie Fredriksen, se 32/20.
5.Torbjørn Chr., f. 15/4 1942, g. m. Ragnhild Lockert, se 30/12.
6.Knut Striby, f. 25/6 1943, d.10/3 2002, var g. m. Ingrid Gunvor Bjarke, fra Bjarkøy.
7.Guttorm Chr., f. 18/12 1945, d. 5/8 1981, var g. m. Helene Marie fra Sifjord.
8.Sylvia Peroline, f. 11/11 1947, g. m. Karl Roald Pedersen, Harstad.
9.Gudbrand Chr., f. 26/12 1949, g. m. Reidun Birgit Karmann, Harstad.
10.Bodil Chr., f. 11/12 1951, g.m. Arne Johannes Sørensen, Finnsnes.

 

Gr.nr.32

Br.nr.2

Bruker 1945: Ingbert Chruickshank

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

4

 

 

 

 

 

32

4

 

96

77

78

 

32-2-11 (Small)

 

                                 Igrid Greftegreff med barna og Lina Chruickshank

 

30-2-101 (Small)

 

                         Ingbert og Lina med de to eldste barna, Einar og Hans

 

32-2-23 (Small)

 

                                                               Gullbryllupsdag

 

                  32-2-22 (Small)

 

                   Einar, Knut, Bodil, Hans, Gudbrand, Inger, Bodil, Kjell, Torbjørn, Guttorm

                   med foreldre samlet på Bakkan.

 

Ingbert og Lina drev gården inntil Torbjørn Chruickshank overtok jorda og driftsbygningen.

Våningshuset med fradelt tomt, bruk 37,  ble senere overtatt av eldste sønn, Einar Chruickshank.        

 

32-2-24 (Small)

                                     

                                                                  Bakkan i 2008

 

32-2-105 (Small)

 

                                                              Bakkan 25/1 2010