Bruk 2 Brunstad

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 2 , Brunstad

 

Se også under Bruk 1.

 

1889

Skjøte fra Bernhoft Eriksen til svigersønnen Lars Magnusen Brunstad for kr 1500, gr.nr.28, br.nr.2. Han var blitt gift med dattera Gunhilde Andrea i 1887 som døde allerede i 1892.

 

1905

Eksekusjon hos Hans og Kristian Fredriksen fra Kvæfjords Sparebank på kr 244,10 med pant i husene på bruk 2 og 3, tl. 13/2 1905.

 

1907

Panteutdrag på skifte etter Marie M. B. Brunstad, kr 458,25 utlagt til Magnus Gerhard kr 112,06 og Gunnar Toralf kr 112.06 (søstras to sønner). Ved skiftet er disse 19 og 16 år.

 

Nordsand1898-1903 (Medium)

           Bildet er tatt rundt 1900 fra høyden over Sandsgården og viser fra venstre:

 

1.Brunstadgården før den ble delt i to. Joakim Andreassen kjøpte bruket med hus og fjøs. Huset ble delt i to og en del ble flyttet til Sandvoll der Brunstadfjøsen var plassert.  Broren Hagerup oppførte huset på Sandvoll, se bruk 14.      
2.Gården Ole Slagstad kjøpte i 1916 på auksjon. Den ble trolig oppført av Erik Peter Markussen som døde i 1840 da hans sønn, Bernhoft Johan Hans Eriksen, f. 1828, nok var den som oppførte ”Bernhoftstuen”. I 1840 eide Erik hele Nordsand.  Vestre delen av dette våningshuset ble trolig skadet av en brann.  Ved restaureringen i 2007 ble det funnet brannskadet tømmer i røstet. På bildet ser en at vestre del av huset er fjernet, siden bygget her er en god del større enn dagens ”utgave”.
3.”Tingstuen” må har vært benyttet av bl. a. lensmann Simon Johan Kildal som hadde fått kongeskjøte i 1825 på 1 pund 18 mark av Nordsand. Bygningen ser ut til å være den eldste på Sandsøy.
4.Fjøsen som kommer frem bak fjøsen før kirken, er Brunstads fjøs, se punkt 1.
5.Fjøsen før kirken, tilhørende Ole Slagstads bruk, er trolig omtrent like gammel som tingstuen. Den tømrete delen av fjøsen var trolig fjøs på bruket da ”tingstuen” var bebodd, se punkt 3.
6.Sandsøy kirke, offisielt vigslet 10. desember i 1888.

 

  28-1-53 (Small)

 Dette bildet er sendt som julekort i 1903, tatt fra Bjerkhaug under Sørsand.

 

Bildet er derfor tatt i 1903 eller tidligere. I en stor forstørrelse kan en tydeligere se bygningsdetaljer. Det som er forskjellen mellom dette bildet og bildet ovenfor er følgende:

Brunstadfjøsen (punkt 4 ovenfor) kommer her tydeligere frem, den hadde på dette tidspunktet en betydelig størrelse. Bygningen mellom 1. og 2. hus ovenfor som nå kommer til syne, er det gamle huset på Steinheim, oppført av Alfred Jørgensen som får skjøte på en del av Brunstadeiendommen 30/10 1897, se under bruk 4, Steinheim. Her er huset kommet på plass.

 

Angående slektsopplysninger for Brunstad, se under Nordsand 1.