Bruk 2 Gjerde og 10 Myra

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

00016 (Small)

Petra Molin og Karin Molin

 

00017 (Small)

Per Johan Molin, Jorun Synnøve Molin og Karin Molin

 

31-2-1 (Small)

Gammelhuset på Gjerde oppført av Lars Martinussen fra Vestnes, se gårdshistorien.

 

31-2-2 (Small)

Oline Petra Marie Molin

 

31-2-3 (Small)

Helma Molin med katten.

 

31-2-4 (Small)

Johanna Knutsen, Erling Knutsen, Alfhild Bjarke og Jorun, Helma Molin og Johan Molin

 

31-2-5 (Small)

Fylkesgartner Bull-Hansen og Johan Molin.

31-2-7 (Small)

Gjerde, bruk 2 i 1945.

 

31-2-8 (Small)

Jorun ("Sudelin") Molin.

 

31-2-9 (Small)

Gammelhuset rives og familien bor i "blekkskur":

Kåre Olsen, Helma Molin, Johan Molin, Per Johan Molin, Jorun Molin og Karin Molin.

 

31-2-10 (Small)

Dåp til Per: Magnild Knutsen, Helma Molin, Johan Molin, Petra Molin, Erling Knutsen

og Johanna Knutsen. Foran: Karin og Jorun.

 

31-2-346

Fra venstre: Paul og Astrid Pettersen(faddere), foran dattera Solrun, Petra Molin og foran Karin og Jorun Molin,

bak Magnhild Knutsen og Anna Molin med Jan Sigurd Opseth, bak Johanna Knutsen, dåpsbarnet (1943) med

gudmora Erna Lockert (Andreas Lockert bak), Helma og Johan Molin, Eli Jorun Knutsen og Erling Knutsen.

 

31-2-12 (Small)

Margot Knutsen.

 

31-2-13 (Small)

Erling Knutsen.

 

31-2-14 (Small)

1942: Helma, Karin, Johan og Jorun.

 

31-2-16 (Small)

Stiger Johan Andreasson Molin, anlegget:

hurtigrutekaia på Stokmarknes

 

31-2-17 (Small)

Johan Molin dy, dåpsbilde.

 

31-2-18 (Small)

 

Dåpsbilde av Agnar Olai

 

31-2-19 (Small)

Johan Molin de og Petra Molin, begges 2. ekteskap.

 

31-2-20 (Small)

Jorun Molin

 

31-2-21 (Small)

Margot Pettersen

 

31-2-22 (Small)

Petra Molin hadde to Agnar som døde av spanskesyken.

 

31-2-23 (Small)

Sverre Knutsen, Erling Knutsen sammen med mora.

 

31-2-24 (Small)

Johan Håkon Peder Molin.

 

 

 

31-2-25 (Small)

Edmund Pettersen, Petra Molin, Margot Pettersen.

 

31-2-26 (Small)

Ågot Knutsen og Johan Molin.

 

31-2-28 (Small)

Johan Molin og "Prins" i 1943.

 

31-2-29 (Small)

Helma Molin, Per Johan (med et lite blomkålhode) og Johan Molin.

 

31-2-31 (Small)

Gjerde med poteter på "Flaten".

 

31-2-32 (Small)

Helma steller med kalvene.

 

31-2-33 (Small)

Melketid.

 

31-2-34 (Small)

Fra kyllingproduksjonen.

 

31-2-35 (Small)

Foringsbur.

 

31-2-36 (Small)

Klekkeskuffer.

 

31-2-37 (Small)

Rågress til siloen.

 

31-2-39 (Small)

Per og Hans Striby kjører tørrhøy med Volla.

 

31-2-40 (Small)

Karin og Johan monterer endefeste for hesjer i Langerønna.

 

31-2-41 (Small)

Helma og Karin i en kaffepause på Myra.

 

31-2-42 (Small)

Volla og Per Johan.

 

31-2-44 (Small)

Siste byggetrinn på fjøsen i 1965.

Bjarne Karlsen, Oddmund Olsen, Markussen, Einar Lockert, Per Johan, Kurt Arne Berglund og Johan.

 

31-2-332 (Small)

Einar Lockert som dreng på Gjerde i ferien.

 

31-2-46 (Small)

Potethage der nå hønsehuset står.

 

31-2-47 (Small)

Grønnsaker og poteter over alt...

 

31-2-48 (Small)

Gjerde i 1965.

 

31-2-49 (Small)

Ankomsten fra vest.

 

31-2-50 (Small)

Hønsehuset med maks 650 høns.

 

31-2-51 (Small)

Oppdyrkning av Myra, bruk 10.

 

31-2-53 (Small)

Hovedvannledninga til Kolsland graves.

 

31-2-54 (Small)

Fjøsen etter totalt 3 byggetrinn.

 

31-2-55 (Small)

Einar Lockert og Britt Molin foran kålhagen.

 

31-2-56 (Small)

Johan og "Tobias".

 

31-2-57 (Small)

"Bastiansen" forsøker seg.

 

31-2-58 (Small)

Lars Johansen steller med kalvene.

 

31-2-59 (Small)

Noe av melka går til de små kalvene.

 

31-2-60 (Small)

Lars Johansen på slottemarka.

 

31-2-331 (Small)

Familien Hans og Jorun Striby på Gjerde.

 

31-2-61 (Small)

Johan Molin bruker "Chick-testeren", Sigmund Skarstein og Arne markussen ser på

sorteringen av to dagers gamle kyllinger (hanekyllingene ble avlivet).

 

31-2-336 (Small)

Møte i fjøsringen på Gjerde, fra høyre: Birger Henriksen, Otto Olaisen, Jørgen Høve,

Sverre Kildal og Edmund Tollefsen.

 

31-2-63 (Small)

"Han Tobias fra Åkerøya".

 

31-2-64 (Small)

Jernhesten er på plass, vår første "gråtasse".

 

31-2-65 (Small)

Helma på kjøkkenavdelinga.

 

31-2-66 (Small)

Kos under harvinga av gulrotåkeren.

 

31-2-68 (Small)

NRF-kyrne melket mye mere enn de "gamle kuene".

 

31-2-69 (Small)

Andre byggetrinn på fjøsen fullført. Jordbærhagen nederst på bildet,

ovenfor har en gulrothagen.

 

31-2-70 (Small)

Desserten fortæres: Einar Lockert, Johan Molin, Britt Molin og Helma Molin.

 

31-2-71 (Small)

Kaffepause i Korea: Britt Molin, Einar Lockert, Helma Molin, Johan Molin,

Johanna Knutsen og Karin Skog med Roger.

 

31-2-72 (Small)

Johan og NRF-kuene med store horn.

 

31-2-73 (Small)

Helma med den gamle kurasen, Målselvfeet. To av kyrne kjente navne sitt når Helma

ropte på de.

 

31-2-76 (Small)

Otto Olaisen, Per Molin, Hans Striby, Ingbert og Lina Chruickshank, Helma og Johan Molin.

 

31-2-308 (Small)

Kjellrun og Lars Johansen med Willy på Gjerde før de overtok.

 

31-2-81 (Small)

Julefest på Gjerde:

Bjørg Slagstad, Karstein Slagstad, Johan Molin, Ditlev Iversen, Bergljot Slagstad,

Helma Molin, Jorun Molin, lærer Jakobsen fra Dverberg.

 

31-2-82 (Small)

Bjørg, Helma, Odd, Bergljot, Lars, Jakobsen, Johan, Karstein og Jorun.

 

31-2-301 (Small)

Lorentz og Halfrid Mikalsen, Erna Lockert, Helma Molin og Andreas Lockert.

 

31-2-303 (Small)

Odd Slagstad, Einar Lockert, Bjørg Slagstad, Bergljot Slagstad og Andreas Lockert.

 

31-2-319 (Small)

Andreas Lockert, Lars Slagstad, Helma Molin og Erna Lockert.

 

31-2-305 (Small)

Lars, Bjørg, Odd og Bergljot Slagstad.

 

31-2-321 (Small)

Kåre og Margit Olsen, Birger Henriksen, Ingeborg og Oddmund Olsen.

 

31-2-83 (Small)

Karin, Per Johan, Per Holtborg, Anne Sofie Lockert, Jorun Molin, Stein Erik Iversen,

Inger Chruickshank og Odd Paulsen.

 

31-2-84 (Small)

Familien Molin samlet på Gjerdet.  Pistolen var en gave fra Kristen Moritzen.

 

31-2-86 (Small)

Helma og Johan Molin.

 

31-2-87 (Small)

Johan Molin

 

31-2-88 (Small)

På vei til Harstad.

 

31-2-89 (Small)

Student 1963.

 

31-2-90 (Small)

Helma på kjøkkenet.

 

31-2-92 (Small)

Familien på 60-tallet.

 

31-2-93 (Small)

Per Johan.

 

31-2-94 (Small)

Fra bursdagsselskap på Gjerde: Steinar Slagstad, Per og Sverre Andreassen.

 

31-2-95 (Small)

Kjellrun Olsen, Hans Striby, Synnøve Uteng, Einar Lockert, Karin Molin, Anne Sofie Uteng,

Jorun Striby og Helma Molin.

 

31-2-96 (Small)

Bente Chruickshank, Reidun Olsen, Kitt Olsen, Elin Olsen og Gørild Chruickshank.

 

31-2-334 (Small)

Britt, Pål Kristian, Per Johan og Per Mathis på skitur i "Korea".

 

31-2-312 (Small)

Lars og Kjellrun gifter seg.

 

31-2-313 (Small)

Kjellrun og Lars på Gjerde

 

31-2-314 (Small)

Fra bryllupet på ungdomshuset.

 

31-2-318 (Small)

Kjellrun og Lars Johansen sammen med hans foreldre.

31-2-324 (Small)

Fra ungdomshuset.

31-2-329 (Small)

31-2-338 (Small)

Kjellrun og Lars på Gjerde.

 

31-2-339 (Small)

 

 

31-2-97 (Small)

Willy Johansen

 

31-2-98 (Small)

Gjerde 2007.

 

31-2-99 (Small)

Gjerde i 2008 i bakgrunnen.

 

31-2-102 (Small)

Gjerde i 2007.

 

31-2-103 (Small)

Lars på Heimly før år 2000.