Bruk 2/3 Hammaren (Brunstad)

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

28-2-50

 

 

28-2-20 (Small)

Kristofa og Hans-Joakim Hammer

 

28-2-1 (Small)   28-2-2

Fra bryllup på Gjerde: Ingrid Hammer og Margit Olsen,  Ingbert Chruickshank og Kristofa Hammer.

 

28-2-3 (Small)

MK Selfjord som lystfartøy i Tennevika.

28-2-4 (Small)

MK Selfjord som lystfartøy i Tennevika.

28-2-5 (Small)

Brunstadgården, Nordsand, Tingstua, Brunstadfjøsen og Nordsandfjøsen og kirken fra 1888. Bildet

er tatt før delingen av Brunstadgården i to. En ser også at en del (vestre) av Nordsandgården er med

her, trolig har en brann  skadet bygningen da brannskadet tømmer er funnet i vestre røst i 2007.

28-2-6 (Small)

Bak våningshuset på Nordsand bruk 1 sees ar arbeidet med delingen av

Brunstadgården er igangsatt. Vinduene står ned og bygget er delt.

28-2-7 (Small)

Båten er på vei til Harstad.  Overtatt av Kristian Hammer som solgte den til en sjøkaptein som

ombygde den til lystfartøy.

 

30-37-44 (Small)

Kristian Hammer

 

28-2-8 (Small)

Hammaren eller Brunstadgården i 2008.