Bruk 3 Altevik

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 3

Løbenr. 158b før utskiftningen.

 

 

1873

Skjøte fra Christian Kildal til Simonette F. Kildal på halvdelen av løpenr. 158        for 400 Spd., dat. 24/9, tl. 30/10 1889.

 

1877

Se Utskiftning dette året.

 

1877

Simonette Fredrikke Bernhoft (datter av lensmann Johan Jakob Kildal, Nordsand),  f. 4/5 1824,

sitter med denne gårdparten, løpenr. 158b. I 1884 nevnes hun ennå i en ”gjerdeplikt”.

Hun døde ugift uten etterkommere. Rundt 1870 oppføres hovedhuset og den gamle fjøsen på bruk 3.

Simonette ble syk på dette tidspunktet og valgte å avslutte bygningen med en etasje.

 

I 2014 er Marit Kildal eier av bruket.

 

30-3-117 (Small)

 

1881

Skadesløsbrev fra Jens Jansen til til Nils J. Hansen m.flere på en stue- og fjøsbygning på dette bruket for kr 400,-, tl.8/8.        

 

1898

Skylddelingsforr. hvor der fradeles Jens Jansen 25/258 bruket ”Bratteberget”, skyld 25 øre,

hovedbruket blir da på  2 Mk 33 øre.

 

1902

Skjøte fra Simonette Fredrikke Bernhoft Kildal til brødrene Simon Fredrik og Johan Jakob Kildal på dette bruket for kr 5500,- med kår til Simonette. Når kåret er prisatt blir beløpet kr 4000,-, tl. 12/5.

Dette ble fordelt slik:

Restkjøpesum kr 2000 er innbetalt og  fra Simon Kildal kr 419,20 mens resten er fordelt på Johan Kildal, Hanna Kildal, Solveig Kildal og Valborg Kildal med kr 395,20 hver. En obligasjon tegnes samme året i Trondenes Sparebank på kr 4000 (fra Simon og Johan), tl. 16/6 1902.

 

1916

Skadesløsbrev fra Simon og Johan Kildal (den siste ved Eilert Kildal) til Bjarkøy  komm. for inntil kr 2000,- for ytet garanti til Jorddyrkningsfondet, tl.11/12.

 

1917

Utpantning hos husmennene Nils Vegner og hustru Marie Vegner til Bjarkøy fattigvesen for kr 692,03.

 

1921

Attest fra Skifteretten at Solveig Kildal og Valborg Kildal er døde uten andre arvinger enn foreldrene Eilert og Fredrikke. Skifteutlegget på kr 790,40 for disse begjæres avlyst.

Erklæring fra Hanna Kildal og mannen Rolf Eriksen at deres skifteutlegg kr 395,20 er betalt.

Ny erklæring fra Johan Kildal om mottatt skifteutlegg på        samme beløp.

Panteobl. fra Simon Kildal til Bøndenes bank, Thm. På kr 15000, tl.19/10 21.

Obligasjon fra S.Kildal til Hypotekbanken for kr 17000, tl.1/11 1926.

 

Eksekusjon hos S.Kildal for Eilert og Fredrikke Kildal, sum 5026,90. Utleggsforretning hosS.Kildal fra Harstad Spb for kr 5000,-, tl. 1/9 1927.

 

1929

Festekontrakt hvor Simon Kildal bortfester til Senjens Pelsdyravl v/ S. Kildal og Co. for til sammen 20 år, årlig festeavgift kr 50,- med rett til utv. 16 m mot nordvest og 80 m mot nordøst.

Skadesløsbrev fra Simon og Frida Kildal til Harstad nye Spb. for inntil kr 5500, tl. 15/1 1930.

 

1934

Panteobl. fra Simon Kildal til Trondenes Spb for kr 1000,-, tl. 16/7. Gjeldsmeglingsmannen i Bjarkøy melder at Simon Kildal har søkt om gjeldsordning, 1/9 1934.

 

1937

Auksjonsskjøte, dat. 1/11 1937 til Simon Kildal for kr 12200,-. Panteobl. dat. 2/5 1937 fra Simon Kildal til Lånekassen for jordbrukere, for kr 2000,-.

Pant. Obl. dat. 5/5 1947 fra Simon Kildal til Bjarkøy Spb for kr 3000,-.

 

1949

Strandheim, bruk 10 blir skjøtet over til Sverre Kildal, se dette bruk.

 

 

Slektsopplysninger

 

Slektstavlen for slekten Kildal med tilknytning til Sørsand og Altevik :

Utskrift av tavle

Slektstavle for en del av Kildal-slekten med tilknytning til Trondenes, se koblingen til tavlen ovenfor:

Utskrift av tavle

 

 

            P7020020 (Small)

 

      P7020023 (Small)

                                            Simonette Fredrikke Bernhoft Kildal

 

Simonette var datter av lensmann Johan Jakob Kildal, Nordsand,  f. 4/5 1824, d. 5/12 1914.  I 1877 har hun overtatt dette bruket, løpenr. 158b.  I 1884 nevnes hun ennå i en ”gjerdeplikt”. Hun døde ugift uten etterkommere.

 

 

Eilert Kildal (Small)P7020029 (Small)

                           Eilert Johan Kildal                                   Simonette Fredrikke Bernhoft Kildal, f. Schelderup

 

Eilert Johan Kildal, f. 9/71850, d. 3/12 1935 (bror av Simon Kildal på Sørsand) fra Breivika i Trondenes

blir i 1888 gift med Simonette Fredrikke Bernhoft  Schelderup, fra Tovik, f. 12/4 1868, d. 6/1 1959. Han er jekteskipper og bonde. Eilert hadde også et dampskip som han benyttet til befraktning, se også båtregisteret. Disse overtar bruk 3 i Altevika. De hadde 9 barn, 3 av barna vokste opp:

 

1. Simon Fredrik Kildal, f. 6/4 1887, d. 26/3 1967, gift og overtar bruk 3.

2. Johan Jakob Kildal, f. 6/4 1892, til Broklyn U.S.A.,

3. Hanna Rebekka Kildal, f. 9/9 1897, gift med ing. og forretningsdrivende Rolf Eriksen i Harstad.

4. Edel Fredrikke, f. 21/10 1899, d. 6/2 1904,

5. Søren Andreas, f. 18/9 1901,

6. Edith Fredrikke, f. 10/6 1904, d. 22/6 1914,

7. Solveig Dagmar, f. 18/6 1906, d. 16/10 1919 av difteri.

8. Valborg Elisa, f. 19/11 1910, d. 19/4 1918.

 

 

P7020030 (Small)P7020032 (Small)

                           Simon Fredrik Kildal                                               Frida Kildal, f. Ingebrigtsen

 

 

Skjøte fra Johan Jakob Kildal (ved hans far Eilert Kildal) til Simon Fredrik Kildal hvor Simon blir eneeier til eiendommen ifge skjøte dat. 11/4 og tl. 12/5 1902. Eilert og Fredrikke får kår så lenge de lever.

 

Simon Fredrik Kildal, f. 6/4 1887, d. 26/3 1967 overtar bruket, gift 16/2 1916 med Frida Aldis Josefine Ingebrigtsen, f. 22/5 1895 på Grunnfarnes, d. 9/11 1982, fra bruk 24 på Sørsand.

 

Simon og Fridas barn som alle er oppvokst på eiendommen i Altevika:

 

1. Sigrun Fransiska, f. 1/8 7 1916, gm Olav Marius Lind, f. 10/5 1913, d. 19/7 1977,

 sønn:Svein-Erik f. 27/3 1946.

2. Sverre Bernhoft Kildal, f. 7/7 1917, d. 4/6 1992, gift med Inger Aud Svanhild Aronsen,

  f. 20/11 1925 i Skånland, overtok  bruket, se nedenfor.

3. Mikal Nikolai, f. 18/11 1918, d. 24/10 1991, gm Kikki Kristine, f. 14/6 1922, d. 3/10 1998,

  sønn: Frithjof f. 1/1 1956,

4. Solveig Edel Walborg, f. 28/12 1919, gm Albin Kornelius Meyer Dalberg, f. 3/3 1912, d. 29/9 2000,

 barn: Inger, f.1941, d. 1942,

  Asbjørn Sigurd, f. 28/8 1942,

  Inghild, f. 1/10 1944,

 Grete, f. 30/11 1949,

  Sverre, f. 29/6 1953.

5. Margot Dorthea Heggelund, f. 20/6 1921, d. 12/8 1996.

6. Olav Berg, f. 20/6 1921, d. 15/6 2001, gm Marie, f. 24/10 1923,

  barn: Per Simon, f. 4/7 1951,

  Fred Erik, f. 13/5 1954.

7. Elsa Fredrikke, f. 1/4 1923, gm Erling Johan Fjærvoll, f. 17/4 1917, d. 30/7 1993,

  barn: Toril Frida, f. 11/3 1954,

 Anne-Grete f. 11/3 1958.

8. Sigurd Johan, f. 18/2 1925, gm Anne, f. 14/10 1928.

9. Simon, f. 24/5 1926, gm Kirsten, f. 23/9 1926,

 barn: Tor, f. 15/12 1960,

 Gunhild, f. 21/6 1965.

10. Tordis Helene, f. 18/7 1927, gm Ole Fenes, f. 28/6 1926, d. 5/5 1988,

  barn: Berit, f. 26/3 1952,

  Anne-Lise, f. 7/6 1953,

  Frid Kristin, f. 16/8 1954,

  Turid, f. 7/10 1958.

            Ottar, f. 14/12 1962.

11. Torstein Helge, f. 1/2 1929, gm Berta, f. 25/2 1933,

  barn: Tove Beate, f. 14/5 1970.

 

g3 (Small)

                    Torstein, Simen, Johan, Sverre, Olav og Mikal Kildal.

                    Margot, Sigrun, Solveig, Elsa og Tordis Kildal, 11 barn.

 

Barna til Sverre og Inger Kildal:

 

1.

Marit Elisabeth Bernhof Kildal, f. 1/1 1963, gift med Eddy Olsen Kildal, f. 12/5 1964,

bosatt i 2008 i Moss, deres barn:

 1. Cathrine Marie Bernhof Olsen Kildal, f. 15/1 1989, tvilling med

 2. Ann Therese Bernhof Olsen Kildal, f. 15/1 1989,

 3. Frida Lill Bernhof Olsen Kildal, f. 15/4 1993,

 4. Maren Sofie Bernhof Olsen Kildal, f. 19/12 1997,

 5. Markus Kristoffer Bernhof Olsen Kildal, f. 24/3 2003

 

2.

Simon Fredrik Bernhof Kildal, f. 9/6 1966. Barna til Simon og Ragnhild Dischington, Seljestad:

 Tvillingene Ina Rose Dischington og Linn Åse Dischington. Simon gift i Sandsøy kirke i 2010.

 

            d13 (Small)

                            Simon og Marit (Sverres barn) og Gunnhild og Tor (Simens barn).

 

        d6 (Small)

                                                              Sverre, Simon og Inger Kildal

 

          d1 (Small)

                                                     Tvillingene Ina og Linn, barna til Simon

 

          Fam Marit(Small)

                                                          Familien Marit og Eddy Kildal i 2008

 

 

Gårdsdriften

 

30-3-90 (Small)

                        Simon Kildal slår med "Blakken" og "Bruna"

 

Simon Kildal tar landbruksutdannelse og er i 1916 agronom. Etter en fjøsbrann bygger han ny driftsbygning som da var den største i fylket. I 1943 får han diplom for fremragende gårdsdrift. Etter hvert overtar eldste sønnen Sverre Kildal gårdsdriften.

 

a29 (Small)

Her er barna til Simon med i tørrhøyberginga i 1942.  Gården har ca. 100 mål dyrka eng.

 

farbarb1 (Small)

                                        Sverre og kona Inger i arbeid på gården.      

 

 

Gr.nr.30

Br.nr.3

Bruker 1945: Simon Kildal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

30

 

 

1,3

 

 

100

6

45

436

350

353

 

Jordbrukstellinga i 1945 viser drifta på dette tidspunktet.  Hele 30 mål er utlagt til poteter, 1,4 mål

med kål og 100 mål med engvekster, 6 mål naturlig eng og 45 mål kulturbeite.  Gården får tildelt

436, 350 og 353 kg kunstgjødsel av typen kvelstoff, kalksalpeter og fosfatgjødsel.

 

Potetdyrking var en viktig del av gårdsarbeidet på Sandsøya også på de mindre brukene. Ennå på 50-60-tallet kom det om høsten båter som hentet poteten fra bøndene.  Bildet nedenfor viser arbeid på bruk 3 der potetopptakinga er i gang.  Hele Strandheim er utlagt til poteter. På den første "gråtassen" på gården sitter nå Sverre Kildal. Av plukkere kjenner vi igjen dama til venstre som er Pauline Kristoffersen. Også Bjørg Jørgensen og Petra Bredahl var ofte med i opptakinga og arbeid ellers på gården.

 

d35 (Small)

                                               Potetopptaking hos Kildals på 50-tallet.

 

Pelsdyravl.

Simon startet opp med pelsdyravl i 1929.  I "de harde 30-åra" manglet det ikke på initiativ og han opprettet selskapet "Senjens pelsdyravl".  Bildet nedenfor viser hvor revegården til Kildal befant seg. Jakob Kristiansen på Husbakken hadde en del arbeid med driften av dette foretaket.

 

reveg (Small)

                Bak våningshuset (oppe på bakken) ser en burene til revene.

 

revehv (Small)

                                                   Olav Kildal med revevalper

 

 

30-3-a(Small)

På dette gårdsbildet kan en se Sverre Kildal i arbeid med hest nede til venstre.

Foran fjøsinngangen  på høyre side står Simon Kildal (flyfoto fra 60-tallet).

Oppe på bildet, litt til venstre for fjøsen, kan en ennå se fundamentene til noe av revegården.

 

30-3-4 (Small)

                                                     Bruk 3 i Altevik i 2007