Bruk 36 Idrettsplassen

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

1934

Skylddeling av 19/6 hvorved det fradeles en parsell ”Idrettsplassen” av skyld 2 øre. Det gjenværende bruk får skyld 8 øre. Dette blir bruk 36, fradelt fra bruk 28 Einaråsen.

 

                                                          29-28-10

 

 

 

1952

Idrettslaget hadde 27 medlemmer og Frithjof Andreassen ble gjenvalgt som formann. Styremedlemmer:

Hildur Andreassen, Valborg Bredahl, Audun Andreassen og Karoline Bredahl.

Kasserer: Hermann Eilertsen.

Oppmenn: Hildur Andreassen for håndballaget og Karstein Bredahl for fotballaget.

Formann i håndballaget: Valborg Bredahl, juniorlaget Anne Sofie Lockert.

Etter valget redegjorde formannen om ev. kjøp av idrettsbane ("Einar-åsen"). Kjøpesummen var anslått til

kr 60 pr. mål. Karstein Bredahl foreslo at man gikk til innkjøp av tomt, 130 m lang og 105 m bred. Styret fikk

fullmakt til å arbeide videre med saken.

 

Til slutt ble det referert skriv fra Olympiakomiteen, der komiteen tilbød Sandsøy I.L. å kjøpe et av Olympialoddene.

Loddet kostet kr 25,00, og man ble enige om å bevilge nevnte beløp.

 

         

 

29-28-1 (Small)

Idrettsplassen i 2007 tatt fra "Vetten".

 

28-9-35 (Small)

Bak: Sigurd Meløe, Walter Bredahl, Karstein Bredahl, Hilbert Johan Norheim, Andre Myrvang,

Asbjørn Andreassen, Kjell Dagfinn Pettersen,

Foran: Torbjørn Chruickshank, Olger Myrvang, Hermann Eilertsen og Birger Jørgensen.

 

29-28-6 (Small)

Håndballag fra Sandsøy, kretsmestre i 5 år på rad, her på Harstad Stadion i 1954 hvor

de slo Harstad Sportsklubb:

Bakerste rekke: Gunnhild Andreassen, Valborg Bredahl, Hildur Andreassen, Astrid Bredahl og Sigrid Fjellbu.

Fremste rekke: Astrid Steinheim, Aud Lockert, Magnhild Andreassen, Randi Steinheim.

 

29-28-2 (Small)