Bruk 3 Altevik

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

30-3-1 (Small)

Altevik like før 1880. Prestegården hvor presten Blom bodde, gården eid av frk. Simonette Kildal.

 

ukens026

 

ukens035 (Large)

 

30-3-2 (Small)

Altevik i 2008

 

30-3-3 (Small)

Altevik i 2008

 

30-3-4 (Small)

Kildals eiendom i Altevik i 2008

 

30-3-a(Small)

Kildals gård i Altevika på 50/60-tallet. Utenfor fjøsinngangen står Simon Kildal. Sønnen Sverre og "Blakken"

arbeider med "potetlandet" nede på venstre side.

 

a2 (Small)

Marie og Olav Kildal med Fred-Erik og Per Simon

 

a3 (Small)

Simon Kildal, f. 1887 som eldre mann.

 

P7030041 (Small)

I 1943 fikk Simon Kildal diplom for fremragende gårdsdrift.

 

a4 (Small)

Sverre Kildal som liten gutt.

 

a5 (Small)

Simon Kildal i det militære.

29-24-s4 (Small)

Frida Kildal, bildet trolig fra Altevika.

 

a12 (Small)

Familien Albin Dalberg i Bjerkvik. Solveig Kildal var gift med Albin.

 

a16 (Small)

Mikal og Sverre KIldal i det militære, sanitetskompaniet.

 

a17 (Small)

Barn av Frida og Simon på trappa.

 

a26 (Small)

Simon og Fridas barn i Altevik.

 

a27 (Small)

Slottonn 1942

 

a29 (Small)

"Tor" og "Blakken" i tørrhøykjøringa i 1942.

 

a32 (Small)

Frida og Simon, i midten Fredrikke Kildal som leide til presten Blom.

 

b1 (Small)

Frida, Eilert Kildal og Simon med alle barna.

 

b2 (Small)

Mikal Kildal.

 

b3 (Small)

Olav Kildal.

 

b4 (Small)

Elsa, Frida og Simon Kildal, Aslaug Ingebrigtsen (søster til Frida), gift Strand.

 

b5 (Small)

Asbjørn Dalberg, Solveig Dalberg (født Kildal), Simon og Fredrikke Kildal.

 

b6 (Small)

Sverre Kildal, Fridtjof (sønn av Mikal Kildal). Hunden tilhørte Sokolsky i Harstad.

 

b7 (Small)

Simon med barna, Fredrikke KIldal foran i midten.

 

b8 (Small)

Gården til Kildal våren 1942.

 

b9 (Small)

Johan Kildal, Edny Rydning og broren Eilif Larsen.  Bak Simon og Frida.

 

b11 (Small)

Fredrikke Kildal, mor til Simon Kildal.

Foran: Torbjørg, Ambjørg og Johan Kildal.

 

b14 (Small)

Sverre og Fredrikke Kildal, hesten heter Tor.

 

b15 (Small)

Wilmar Jørgensen og "Tor".

 

b16 (Small)

Simon Kildal slår med to hester.

 

b17 (Small) (2)

Simen, Mikal, Johan, Olav, Sverre og Torstein Kildal.

 

c1 (Small)

Gården rundt 1940.

 

30-3-100(small)

Revefarmen på bruk 3 i bakgrunnen, ca. 1945

 

c3 (Small)

Gårdbruker Simon Kildal

 

c4 (Small)

Johan Jakob Kildal, f. 1892, Broklyn, U.S.A..

 

c5 (Small)

Fredrikke Kildal med barna fra Harstad: Rolf, Gunvor og Solveig.

 

c8 (Small)

Simon Kildal

 

c9 (Small)

Frida Aldis Ingebrigtsen, f. 1895, gift med Simon F. Kildal.

 

c10 (Small)

Sverre KIldal

 

c13 (Small)

Fredrikke Simonette Kildal og Olga (fra slekta i Tovika).

 

c17 (Small)

Simon Kildal og en av sønnene.

 

d1 (Small)

Ina Rose Dischington og Linn Åse Dischington, bildet er tatt i 1989, barna til Simon Kildal dy.

 

d2 (Small)

Sverre Kildal i melkinga.

 

d4 (Small)

Inger og Sverre Kildal som fødselshjelpere.

 

d8 (Small)

Inger Aud Svanhild Aronsen fra Store Skånland, gift med Sverre Kildal.

 

d13 (Small)

Simon og Marit (Sverres barn), Gunhild og Tor (Simens sønn).

 

d31 (Small)

Marit Kildal, Tove Beate (datter til Torstein Kildal) og Simon Kildal dy.  Hunden heter Mc Gee.

 

d34 (Small)

Simon Kildal de foran våningshuset i Altevika, 1920.

 

d35 (Small)

Pauline Kristoffersen til venstre, Petra Bredahl, NN og Sverre Kildal på den første

traktoren (gråtassen) på gården.

 

 

d78 (Small)

Solveig, Simonette Fredrikke, Hanna Kildal i hvit kjole, Eilert Kildal helt til høyre.

 

d89 (Small)

Gården til Kildal rundt 1950.

 

d90 (Small)

Tordis, Frida, Simon, Aminda, NN

 

g3 (Small)

Simon og Fridas 11 barn:

Torstein, Simen, Johan, Sverre, Olav og Mikal Kildal,

Margot, Sigrun, Solveig, Elsa og Tordis.

 

h2 (Small)

Inger og Sverre Kildal, dåpsbarnet Simon og søstera Marit.

 

 

j1 (Small)

Simon, Frida, Sverre,

foran Inger, Matit og dåpsbarnet Simon dy.

 

P7020020 (Small)

Slekten Kildal i Altevika.

Nederste rekke: På begge sider av gården i 1916 henger Simon og Frida Kildal,

utenfor disse Fredrikke Simonette, gift med Eilert Kildal helt til høyre.

Øverste rekke fra venstre:

Johan Jakob Kildal og kona Fredrikke Schelderup fra Tovika.

I midten: Simonette Fredrikke Kildal, ugift. Hun leide ut gården nybygd til presten K.B. Blom i 1876.

Til høyre øverste rekke: Johan Jakob Kildal fra Breivika, gift med Hanna Marie Erntsen.

 

Johan Jakob Kildal Broklyn USA (Small)

Johan Jakob Kildal, bosatt Broklyn i U.S.A.

 

Fredrikke Kildal f Schelderup (Small)

Fredrikke Schelderup, Tovik, gift med Johan Jakob Kildal

som var født 1892.

 

Simonette Fredrikke Kildal ugift (Small)

Simonette Fredrikke Bernhoft Kildal, f. 1824.  Hun var datter av lensmann Johan Jakob Kildal, Nordsand.

Simonette levde ugift og var den som leide ut det nye våningshuset på bruk 3 i 1878 til presten Blom.

 

Johan fra Breivika (Small)

Handelsmann Johan Jakob Kildal, f. 1822, gift med Hanna Marie Erntsen, Breivik.

 

Hanna Marie Ernstsen gm Johan J Kildal (Small)

Hanna Marie Erntsen, Breivik.

 

Fredrikke Simonette Kildal (Small)

Simonette Fredrikke Bernhoft Schelderup, f. 1868 i Tovika

ble gift med Eilert Kildal.

 

Eilert Kildal (Small)

Eilert Kildal,f. 1850, d. 1937, bror av Simon Kildal på Sørsand,

født i Breivika.

 

Frida Kildal f Ingebrigtsen (Small)

Frida Aldis Ingebrigtsen, gift med Simon Fredrik Kildal.

 

Simon Fredrik Kildal (Small)

Simon Fredrik Kildal, f. 1887, agronom og gårdbruker i Altevika,

gift med Frida A. Ingebrigtsen. Disse hadde 11 barn som vokste opp.

 

P7020031 (Small)

Gården Altevik, bruk 3 i 1915.

 

Frida og Simon Kildal (Small)

Frida og Simon Kildal. De bygde opp gården i Altevik til å være et mønsterbruk.

Simon var utdannet agronom. De hadde 11 barn som alle vokste opp og stiftet

familie. Eldste sønnen Sverre Kildal, gift med Inger Aronsen fra Skånland overtok

gården.

 

t1 (Small)

Barndåpen til Simon Kildal den yngste.

Ottar, Jan, Simon Kildal, Elisabeth Høve, Frida, Sverre, Tordis Fenes og hennes døtre,

foran Inger Kildal med barna.

 

Fam Marit(Small)

Familien Marit og Eddy Kildal i 2008.

 

30-3-101 (Small)

Familien Sverre og Simon Kildal

 

30-3-102 (Small)

Olav Kildal på Vetten

 

30-3-103 (Small)

Frida Kildal

 

30-3-104 (Small)

Farlige cowboys

 

30-3-105 (Small)

Sverre, Frida, Inger, NN

 

30-3-106 (Small)

Sverre og Inger, Marit og NN

 

30-3-107 (Small)

Simon Kildal og barnebarn

 

30-3-108 (Small)

Barnebarn

 

30-3-109 (Small)

Barnebarn i beitefeltet

 

30-3-110 (Small)

Fam. Olav Kildal på besøk hos foreldre

 

30-3-111 (Small)

Aktivitet på gården

 

30-3-112 (Small)

Frida Kildal

 

30-3-113 (Small)

Olav og NN

 

30-3-115 (Small)

 

 

Olav med revehvalper

 

30-3-116 (Small)

Eilert Kildal

 

30-3-117 (Small)

Den første gården på plassen, rundt 1890.

 

30-3-119 (Small)

Torstein Kildal

 

30-3-120 (Small)

Gården på 60-tallet.

 

30-3-122 (Small)

Sigrunn og Olav Lind

 

30-3-123 (Small)

Deler av familien Kildal

 

30-3-124 (Small)

Deler av familien KIldal

 

30-3-125 (Small)

Tordis Kildal med familie

 

30-3-126 (Small)

Familien Kildal med familien Olav Fenes.

 

30-3-127 (Small)

Familien Olav Fenes.

30-3-128 (Small)

Sigrunn Kildal

 

30-3-129 (Small)

 

 

30-3-130 (Small)

Solveig og Albin Dalberg, Bjerkvik.

 

29-32-43 (Small)

      Skolebilde fra Ibestad. Sverre Kildal midt i bakerste rekke.

 

30-2-40 (Small)

                          Parti fra Altevika med "KIldalbrygga".