Bruk 3 Brunstad

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 3 , Brunstad

 

Se også under bruk 1 og 2.

 

1888

Skadesløsbrev fra Martine Bernhoftsdatter Brunstad og Lars Brunstad til Se.. med flere for caution kr 200,00 og kr 300,00 med part i den i fellesskap tilhørende stuebygning, tl.13/8 1888.

 

1888

Skjøte fra Bernhoft Eriksen til svigersønnen Lars Magnusen Brunstad på halvdelen av dette bruk og av fjøs- og ladebygningen på del. kr 800,- og årlige kår til selgeren og nålevende hustru kr 40,00, tl. 30/10 1888.

 

1890

Obligasjon fra Lars M. Brunstad til Trondenes Sparebank for kr. 1000,- med pant i bruket, tl.14/1 1890.

 

1895

Obligasjon fra Lars M. Brunstad til Trondenes Sparebank for kr. 800,- med pant i bruket, tl.24/4 1895.

 

1898

Skadesløsbrev fra Johan Jørgen Bakman Johansen, f. 27/7 1862 til Kasper Hansen, Slagstad med flere for kr 500,- med pant i husene stående på l.nr. 161b (Brunstad), tl. 18/4 1998. Derefter eksekusjon hos Jørgen Bakman Johansens enke (Marie Karoline Nilsdatter, f.1870 fra Aurskog), tl. 8/1 1900.

 

1904

Obligasjon fra Bernhoft Eriksen til tannlege Krøtø Christensen for kr 400,- med pant i stuebygning med grunnrett, tl. 12/9 1904.

 

1905

Pantebrev fra L. M. Brunstad til Trondenes Sparebank for kr. 291,00, tl. 10/7.

 

1912

Kontrakt hvor Bernhoft Eriksen ”under forutsetning at ingen av arvingene eller tannlege Krøttø gjør indsigelser, fraskriver seg kår og sin husmannskontrakt, samt ettergir alt tilgodehavende til L.M. Brunstad og overdrager til denne som fuld eiendom en stuebygning og løsøre hvorved Brunstad til gjengjeld forplikter seg at skaffe Bernhoft Eriksen hvad han trænger af mat og klæder m.v..datert 16/8 1910. Ovennevnte ytelser ble vurdert til kr 100 årlig. Bernhoft Eriksen er død før 17.10. 1923. Da Lars Brunstads kone, Gunhilde A. Bernhoftsdatter døde 15/1 1892, satt han igjen med tre barn på 1, 2 og 4 år. Han gifter seg i 1900 for 2. gang med Nikoline Bertine Hansdatter, f. 1863 fra Dyrøya og denne familien utflytter.

 

Angående slektsopplysninger for Brunstad, se under Nordsand 1.