Bruk 3,  Elvebakk

 

3-4 (Small)

 

                                                  Bruk 3, Elvebakken ca. 1950

               

3-5 (Small)

 

 

I 1886 er det skifte etter avdøde Rachel Dorthea (starvboenke), skiftet er tl. 4/11 1887, se under bruk 2, Gjerde. En delingsforretning datert 15/10 1889 deler halve Kolsland i bruk 2 og 3: Gjerde (gammel skyld 103, nytt 74 øre) og Elvebakken bruk 3 (gammel skyld 103, nytt øre 74). Fra før av hadde stedet navnet ”Tehågen” eller ”Thehågen” som skrevet i utskiftningsforretningene.

 

Skjøte fra Lars Mikal Martinussen til Lorents Kornelius Jakobsen for kr 350,00, b. 15, f. 321, se også b.5, f.18.  Bruket blir kjøpt ved en obligasjon fra L. Jakobsen pålydende kr 373,67 med pant i eiendom med hus datert 9/12 1895. Lars døde 14/2 1897.

 

Den 22/10 1937 utstedes et auksjonsskjøte til Marie Mikalsen, f. 25/7 1895 for kr 2.300,-,  innført i grunnboken 27/10 1937, folie 1498.

 

Skifteskjøte dat. 18/1 1943 etter boet til Sigurd Mikalsen overfører gården til Marie Mikalsen for kr 2.500,-, samtidig med at barna Lorentz Mikalsen og Peggy Mikalsen får kr 49,39 hver.

 

Skjøte datert 20/3 1945 fra Marie Mikalsen til sønnen Lorentz Mikalsen f. 7/11 1919 for kr 3.000,-, hvorav løsøre blir vurdert til kr 1.000,-, grunnbokført 14/5 1945.

 

Eiendommen er i 2014 overtatt av Lorentzs eldsta datter Hulda.

   

  3-1 (Small)

 

Familien til Marie Mikalsen:

 

Utskrift av tavle

 

Slektsopplysninger:

Bruk 3 tilhører fra nå av Lorents Kornelius Jakobsen. Lorents er f. 8/4 1862 på Vestnes, Bjarkøy, d. 1/6 1916.

Lorents K. Jakobsen ble i 1883 gift med Pernille Marie Larsdatter, f. 28/8 1858, d. 14/7 1936 fra bruk 2 (Gjerde).

Disse var boende på Elvebakken på Kolsland ved skiftet og fikk etter hvert fem barn:

 

1. Ole Nikolai, f. 21/9 1885, d. 11/5 1906,

2. Agnes Sofie, f. 4/1 1888, 11/11 1939, gift med Henrik Mikalsen (1896-1983), se Damgård på Sørsand,

3. Rafael Mikal, f. 2/11 1890, d. 3/11 1910,

4. Marie Jakobine Ingrid, f. 25/7 1895, d. 1/10 1984, overtar bruk 3.

5. Lydia Pernille, f. 7/9 1901.

 

Dattera Marie J. Ingrid, ble gift med Sigurd Olai Mikalsen, f. 3/11 1893, d. 14/5 1934. Enka, Peternelle (Pernille), skjøter til Sigurd Mikalsen bruket med hus for kr 8000,00. Det blir opptatt et lån i Småbruk- og Bustadbanken på kr 6.000,- tl. 16/4 1924¸ slettet 22/9 1941. Ang. slekta til Sigurd, se 30/6-7, Husbakken under Jakob og Odleif...

 

Sigurd Mikalsens familie:

 

Utskrift av tavle

 

    3-2 (Small)    

 

Barna til Marie og Sigurd:

1. Lorentz Kornelius Mikalsen, f. 7/11 1919, d. 3/1 2007, overtar bruk 3,

2. Paul Bernt Mikalsen, f. 17/4 1921, d.10/4 2007 på Setermoen,

3. Karen Irene, f. 23/7 1922, gift med Johan Elvebakk,

4. Signy Marvill, gift med Johannes Kallbekken (1916-1985),

5. Peggy Margit, gift med Kåre Maristad (1927-1972).

 

Marie flyttet som enke til Mikkel Mikkelsen, Øyord sammen med dattera Peggy.

 

Lorentz Mikalsen ble gift med Halfrid Henriksen, f. 27/6 1923 fra bruk 4, død 21/7 2011, barn:

1.Hulda Lovise, f. 29/10 1945, gift med Ulf Svensson, f. 12/8 1948, fraskilt, bos. i Sandvika,
2.Ninna Alette, 13/3 1947, gift med Odd Rødal, f. 20/2 1944, bosatt i Molde, .
3.Sigrun Marie, 13/3 1947, gift med Eilif Agnar Nordseth, f. 24/3 1944, bosatt i Bogen, nå Trondenes.

 

 

31-3-4 (Small)

 

                                                       Lorentz og Halfrid Mikalsen

 

        3-3 (Small)

          3-7 (Small)

 

                                                                       Elvebakken i 2007

 

Lorentz og Halfrid river de gamle husene og oppfører nye hus på bruket. Da Halfrid arver Blåmannsmyra, bruk 1 på Sørsand etter onkelen Olaf Henriksen, river Lorentz  bygningene her i 1957 og bygger ny fjøs på Kolsland i 1959. Sammen med  Oddmund Olsen fra bruk 5 støpte de fjøsboligen i januar dette året i øsende regn, snøen kom først langt utpå vinteren. Samtidig blir den gamle hesten skiftet ut med traktor.

 

Gr.nr.31

Br.nr.3

Bruker 1945: Lorentz Mikalsen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

2,5

1,4

 

0,1

1

15

15

 

89

71

70

 

 

                                              31-3-15 (Small)

 

                                          Halfrid Mikalsen, 27. juni 2008, 85 år                                                                        

 

3-6 (Small)

 

                                  Ninna, Hulda og Sigrun sammen med foreldre