32-40-1 (Small)

                                                    Eiendommen, bruk 40 i 2008

32-12-8 (Small) (WinCE)

Husene ble oppført av Otto Olaisen, f. 4/11 1923, d. 26/6 1994, "Granlund" utskilt fra bruk 12 og 25 på Slagstad

etter at han solgte jord og hus på Slagstadnesset til Sætran. Da Otto døde, solgte arvingene eiendommen

til Thor og Berit Evensen fra Harstad. Disse drev "Gammelgården Antikk AS" i Storgata i Harstad.

 

Slektsopplysninger for Berit:

Berit Bendiksen, f. 18/4 1949 på Tofta i Harstad av foreldre Anna, født Fredriksen, f. 8/4 1918 og Bendiks Olai Bendiksen, f. 3/8 1913 fra Tofta. Annas foreldre: Borghild og Fredrik Fredriksen, Kilhus. Bendiks foreldre:Anton Mathias Bendiksen, f.1891 i Kilbotn av foreldre Bendiks Olai Olsen, f.1853 på Kjellhus g. 1885 med Ingeborg Maria Pedersdatter, f.1856 på Kjellhus, d.1913 og Benedikte Hansina Johansen, f.1891 på Tofta, d. 1915. Benediktes foreldre var: Johan Kristian Pedersen, f. 1852 på Tofta, gift 1879 med Ragnhild Johanna Olsdatter, f.1851 på Kjellhus.

 

Litt om slekta til Borghild:

Folketellingen 1900, Kilhus Indre:

Edvard Kornelius Nikolai Andreassen, f.1866 på Kjellhus av foreldre Andreas Eriksen, f. 1831 på Kjellhus, g. 1857 med Marit Hansdatter (far:Hans Olsen), f.1835 på Haugen i Lesja, d. på Kjellhus i Trondenes 1916 ble gift med Marie Jensine Jonasdatter, f. 1862 på Åse (Dverberg). Edvard og Maries barn i 1900: Einar Andreas, f.1892, d.1894 på Kjellhus, Borghild Eline Andreassen, f. 1894 (som ble gift 2/4 1914 med Fredrik Fredriksen), Magnhild Aminda, f. 1896 og Hjørdis, f. 1898.

Litt om slekta til Fredrik Fredriksen:

Fredrik Amalius Fredriksen (gårdbr. på Kjellhus), f. 29/9 1891 i Storvassbotn av foreldre Fredrik Olai Pedersen, f. 1846 i Tennvassåsen i Kvæfjord, d. 1892 i Storvassbotn gift med Anna  Kristine Arntsdatter, f. 1856 i Bogen i Kvæfjord.

 

Slektstavler for Berit Evensen, Trondenes del 1, se også Trondenes del 2 med Kvæfjord og Dverberg:

 

Utskrift av slektstavle

 

Utskrift av slektstavle

 

Arkivarer i Bergen har funnet opplysninger om Krøpelin boende i Bergen som sikkert må ha forbindelse til slekta her nord. Dette ser en av

navnebruken og av øvrine opplysninger. Nå har jeg funnet Johan Christian Krøpelin som kom nordover å ble gift på Bleik:

 

Dåp i Korskirken i Bergen 5/5 1746: Johan Christian Krøpelin av foreldre Paul Krøpelin og Anne Maria Olsdtr.

Faddere: Femme Kristine Krøpelin, Maria Dorothea Krøpelin, Hans Stalbom, Johan Gudenschveger, Friderich Meltzer.

 

Jeg viser nedenfor hva som er funnet så langt samtidig som jeg viser slektsleddene til Kobbevollen, Skogly og Granlund. Interessant

er det å se at slekten kommer fra Pommern og at kong Erik av Pommeren langt tidligere benyttet en Hans Krøpelin i sitt faste råd.

 

Slekten Krøpelin med tilknytning til Sandsøy:

 

Utskrift av slektstavle

 

Litt om slekten Løvendal:

 

På tavlen ovenfor er oppført en Knut Løvendal som er far til Ingebrigt Knutsen. Familietradisjonen forteller at han kom

nordover av helt spesielle grunner. Visstnok var det rettighetene til bruken av familienavnet som hadde ført til en tvist med

familie eller myndighetene. Kanskje var han en uekte sønn eller lignende med tilknytning til en adelig familie?  Det er faktisk

i dag danske slektsgranskere som søker etter en slik person. Jeg tillater meg å gjengi opplysninger fra DIS- Danmark og

Terje Bratsberg som har lagt ut opplysninger som kunne passe med Knut Løvendal som kom til Åse.

 

Den opprinnelige adelige Løvendahl:
Margrethe Pape, født 1620, død 1684 ble g. 1. gang med Ulrik Frederik Gyldenløve(1638-1704), far til  tvillingene.

Hun ble senere gift 2. gang med Daniel Hausmann. Amtsforvalter i Segeberg. Margrethe utnævnes til friherreinde af

Løvendahl, den 15/9-1683. Ulrik F. Gyldenløve hadde et hemmelig ekteskap med Sophie Urne(1629/30-1714). Terje Bratsberg

hevder at Woldemar og Carl var barn av Sophie Urne, disse ble opphøyet til baroner. Men det dukket  senere

opp en "falsk" Løvendal som ble satt i fengsel på Munkholmen. Her har vi kanskje vår Knut Løvendal uten at jeg med sikkerhet

kjenner navnet til han. Spørsmål er send arkivverket (finkar@arkivverket.no) 26/3 2012.
|
Woldemar Løvendal, f. 25/9-1660, d. 24/6-1740. Carl Løvendal, tvillingebror, f. 25/9-1660, d. 25/9-1689. Begge

brødre utnevnes  1/5-1682 til baroner og friherrer af Løvendahl.  Den 8. febr. 1687 blir Valdemar opphøyet av kongen og regnes

for ”ret ægte og adelkonebarn”.  Mor og bror opphøyes ikke.  Navn kan kun gå videre til ægtefødte barn. Carl fikk oppdrag  i

Nederlandene. Om Woldemar var med , er ukjent.  Begge studerer i Heidelberg i i Tyskland 1677. Som 22-årig går Woldemar i

dansk krigstjeneste, kom tilbake i 1683. Senere i Dansk-Norsk tjeneste som kommanderende general i Norge. Som 18-årig går

Carl  i hollandsk tjeneste.  Carl dør ugift uten mandlige efterkommere, og der er trolig ikke andre sønner i den adelige del av

familien.
Navnet kan ikke gå videre, så der må være en ukendt sønn et eller andet sted med ret til at bære navnet Løvendahl,

eller et uægte barn, eller et barn av en av de kvinnelige etterkommere som har tatt navnet til seg.

Ættegrenen videre i den adelige delen av Løvendal:

|
Ulrik Frederik Woldemar Løvendahl, hans søn, født 6/4-1700, død 27/5-1755.

Baron U.F.W. Løvendal var offiser i den sachsiske hær, senere i russisk tjeneste som kommanderende general og guvernør i

Estland.1741 fikk han tysk riksgrevetittel. 1743 gikk han i fransk tjeneste og avanserte til marskalk av Frankrike.

|                                                                                    

Franz Xaver Joseph Danneskiold-Løvendal, sønnesøn, født 28/12-1742, død 20/9-1808.

Deltok i den amerikanske uavhengighetskrigen og var senere en tid fransk kommandant på Guadeloupe i Vestindia; han ble

utnevnt til marskalk av Frankrike1779. I 1786 anerkjente den danske konge ham som etterkommer av Gyldenløve og gav han

tittelen lensgreve av Danneskjold-Løvendal.

|
Carl Valdemar Danneskjold-Løvendal, oldebarn, født 30/1-1773, død 20/12-1829.

Carl var lensgreve, ugift, men hadde flere uekte barn. Disse ble anerkjent som ektefødte og opptatt i adelen med navnet

Løvensønn.

|

Wilhelm Waldemar Løvensønn(1846-1915) var den siste direkte mannlige etterkommer etter Ulrik Fredrik Gyldenløve.

Borgerlige Løvendahl-er i Danmark(opplysninger fra DIS-Danmark):
Mathias Hansen Løvendahl, f. 15/12-1837 i Haarslev, Maria Therese Løvendahl, FT-1834 i Aarhus, 32 år og dermed fra 1801/1802,
Lorentz Løvendahl, FT-1801, København, Skomagermester, 39 år og dermed fra 1761/1762,
Henrich Løvendal, FT 1801, København, Hjulmand, 32 år og dermed fra 1768/1769,
Hans Løvendahl, FT 1801, København, Bogbindersvend, 28 år og dermed fra 1772/1773,
Poul Heinrich Løvendahl, FT 1850, Taarnby, Kommissionær, 67 år og dermed fra 1772/1773, født i Polen,
Kirsten Nielsen Løvendahl, f. 1769 i Odense Amt, som datter av Niels Løvendahl, som da må være fra ca.1740. Kirsten blir gift den 10. juni

1797 i Østerholm på Als med Thomas Hansen Ernst. I dansk adelskalender årg. 1903 stå en liten notits på side 293 hvor det sies at Løvendal

er utdød på mannslinien 15 mai 1885. Der bli nevnt Roger Bangemann Huygens, som fikk patent datert 1. mai 1828 og opptas i den danske

grevestand, som greve av Løvendal.  Han fikk en datter,  grevinne i Frankrige. Hun ble født 26 nov. 1846. Navnet var Olga Elisabeth

Hortense Jolanthe.

 

Slektstavle for Thor Evensen, kan også forstørres og printes, trykk Thor Evensen

Slektstavle for Thor Evensens far, trykk Thor Evensens far

Slektstavle for Thor Evensens mor, trykk Thor Evensens mor

Thor Evensen

 

Thor Evensen f. 22/9 1940 i Oslo av foreldre Mine Josefine Hansen, f. 19/2 1912  fra Vaag i Gildeskål og Finn Evensen, f. 8/31913 fra Grynerløkka i Oslo. Hans foreldre var: Hjalmar Evensen, f. 23/9 1887, d.26/11 1963 i Oslo gift 22/9 1912 i Oslo med Karoline Andrea, f. Lohne, f. 2/2 1891, d.31/12 1961. I 1913 bodde familien i Frydenlundsgt. 8, siden i Schleppegrells gt. 24 i Oslo. Hjalmar var håndtverkmester med borgerbrev fra 25/4 1911 i Oslo, verkstedet var i Karlstadgt. 14. Hjalmar innflyttet 8/4 1910 til Oslo fra Bergen, Karoline var født på Aarstad i Bergen og hennes foreldre kom fra Haus i Hordaland.

 

Litt om slekta til Mine Josefine:

Foreldre gbr. Ragnvald Theodor Wilhelm Hanssen, f. 26/7 1880 og hustru Laura Oline Johansdatter, f. 4/4 1891, bosatt Vaag(e) i Gildeskål pg. Ragnvald var også født på Vaage av foreldre Johan Peter Anton Hansen, f. 12/7 1843 på Flein, konfirmert 8/7 1860 i Gildeskål (foreldre:Hans Peter Larsen, Fleines, bosatt Vaag og hustru Sara Johanna Pedersdatter) gift i Gildeskål 23/7 1866 med Mina Caroline Johannesdatter, f. 4/21846 på Haukenes i Folden Nor pg.(far: Johannes Pedersen Haukenes og Elen Olsdatter. Mina er innført ved dåpen som Mine Carine). Folketellingene i 1875 og 1900 viser barna til Ragnvald og Laura frem til 1900: Elida Neverine, f. 1866, Josefine Marie, f. 1869, Conrad Secelius, f. 1872, Jenny Hendrijette, f. 1874, Ragnvald, f. 1880, Otehelius, f. 1884 og Heggelund, f. 1889.

Slekta til Laura Johansdatter, f. 4/4 1891:

Foreldre, gbr. Johan Blix Angell Moritsen, f. 1/7 1853, født i Gildeskål nor, bosatt på Vaag, gift med Kari Chrtistine Christoffersdatter, f. 15/11 1859. Folketellingen 1900 viser at Christine er født 1859 i Daviken i Nordfjord NB og at hun har mora hos seg, Olianna Iversdatter, f. 1815 i Daviken. Barna til Johan og Christine: Menzoni, f.1885, Julian, f.1889, Laura, f.1891, Alfred, f. 1893, Kristian, f.1896, Alda, f. 1898 og ei datter f. 4/7 1900, samtlige født i Gildeskål. Foreldrene til Johan Blix: Gbr. Moritz Ingebrigtsen og hustru Petrikka Olina Ulriksdatter, bosatt Vaag. Foreldre til Christine, f. 15/11 1859 på Bjørnø i Daviken: gbr. Kristoffer Tollefsen og Oleanne Iversdatter.

 

 

32-40-2 (Small)

 

                                    Berit og Thor Evensen sammen med Birk 17. mai 2005

 

32-40-34- klipp (Medium)

I 2009 foretar Berit og Thor en omfattende utvidelse av våningshuset med

front mot øst, se under Bilder samlet på brukene.