Bruk 45

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Det militære området tilhørende Sandsøy Fort, daganlegget som i dag er et opplevelsessenter har eget bruksnummer 29/67.