Bruk 4 Bratteberget

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Fra først av husmannsplass under bruk 3.

 

1898

Skylddelingsforr. hvor der fradeles Jens Jansen 25/258 bruket ”Bratteberget”, skyld 25 øre, hovedbruket blir da på  2 Mk 33 øre. Rett til torvemyr, gjødselmyr(?), tomt for sommerfjøs, havnegang, sandsted etc.

 

1898

Skjøte fra Simonette Fr. Kildal til Jens Enevold Jansen på bruket for kr 600,-, tl.22/10.  Samtidig skrives en panteobl. til Trondenes Spb på kr 700,-.

 

1906

Eksekusjon hos Othelie Martinussen, Altevik fra Joh. Fr. Hansen, Sand for kr 22,50 med pant i huset, tl.10/9. Også en Peder Iversen med stuebygning står på dette bruket.

 

1917

Festekontrakt fra Julie Jansen til Kristen Fredriksen på en nærmere betegnet tomt av dette bruket for 40 år eller så lenge det hviler lån på huset til Arb.- og Boligbanken. Obligasjon fra K. Fredriksen til nevnte bank for kr 600,- med 1.pr. i hus festet på tomten. Samme år er det en bevilgning til Julie Anne Karoline Jansen, enke etter Jens Jansen å sitte i uskiftet bo, tl. 17/7. Kristen Fredriksen ble boende på Bjerkhaug under Sørsand.

 

1921

Skylddeling hvor det utskilles fra bruk 4 (Bratteberget) en parsell Solheim av 1øre til Hagbart Johansen. Det gjenværende bruk får skyld 24 øre.

 

1934

Skadesløsbrev fra Juliane Jansen til Harstad Opland Bank a/s for inntil kr 5500, tl. 1/3 1934.

 

1934

Skadesløsbrev fra Øystein Jansen til Harstad Opland Bank a/s for inntil kr 5500, tl. 1/3 1934, med pant i utrederens våningshus. Samtidig skadesløsbrev fra Julie Jansen og Øystein Jansen til Bjarkøy Spb for kr 3000 med pant i denne eiendom og i Øystein Jansens stuebygning.

 

1949

Skjøte dat. 9/3 1949 fra Julianne Jansens eneste myndige arvinger, Lerke Jansen, Lydia Jansen, Øystein Jansen, Alfa Olsen og Otto Brattberg til bror og medarving Øystein Jansen, f. 10/3 1897 for kr 1500,-, grbf. 30/ 1949.

 

 

29-26-35 (Small)

                             Jens og Julianne Jansen

 

Slektstavle for familien til klokker Jahnsen:

 

Utskrift av øvre tavledel   Utskrift av nedre tavledel

 

Slektsopplysninger for Jens Enevold Jansen og Julianne Josefsdatter:

Jens E. Jansen var  født  29/7 1855, d.16/2 1914 og sønn av klokker Lars Jahnsen i Altevik, f. 1810, d. 1/4 1893 og  Øllegård Marie, f. 1824, d. 5/4 1897 ( 2. ekteskap til Lars).  I 1896 var Jens blitt gift med Julianne Karoline Josefsdatter, f. 26/12 1863 fra Bodø.

Hun var datter til Joseph Samsonsen, f. 1820, Vangen sogn i Voss og Hanna Johannesdatter, f.1824 i Bodø sogn, bosatt på Sørvær. i 1865 har de foruten Julianna barnet Rekkart Schelderup, f. 1860. Barna til Jens og Julianne:

 

1.Hans Indahl Andreassen, f. 11/2 1886, d. 3/12 1931, Juliannes barn før hun ble gift på Bratteberget, se nedenfor,
2.Otto Fredrik Bratberg, f. 26/7 1891, d. 19/10 1974 i Harstad, far: Peder Pedersen, se nedenfor. Otto hadde 4 barn: Jenny gift i Gausvik,  Darre Egil Bratberg, f. 30/3 1917, d. 27/2 1999, var gift i Narvik, Erling, f. 9/8 1922, d. 3/5 1991, Åsane ved Bergen og Åse gift på Tynset.
3.Lydia Jeanette, f. 25/5 1896, d. 31/7 1973, ugift. Bodde siden sammen med Øystein i det nye huset på eieendommen.
4.Øystein Magnus Lund Jansen, f. 10/3 1897, d. 22/12 1978, overtar bruket, ugift.
5.Alfa Hårtense Berg,  f. 12/10 1900, gift Johan Olsen på Bjarkøy, barnløs.
6.Lerke Jansen, f. 25/10 1907, d. 20/3 1979, se bruk 29/26 under Sørsand.

 

                        30-4-30 (Small)

 

Hans Indahl Andreassen, f. 11/2 1886, d. 3/12 1931, gift med Helga Sigfrida Andreassen, f. 22/5 1893, d. 3/9 1972.

 

Julianne Josefsdatter hadde aller først sønnen Hans (Indahl) Andreassen, bosatt i Balsfjord. Hans kom til besteforeldrene på Bakkeby i Malangen, siden flyttet han med familie til Movika i Tromsdalen, hadde et småbruk og var medeier i en fraktebåt i Tromsø. Hans ble gift med Helga Sigfrida, datter til Mille og Jens P. Jensen, Storsteinnes. Faren til Hans, Andreas Edvart Pedersen Bakkeby i Malangen druknet 7/3 1886, 24 år gammel,  omtrent samtidig med at sønnen Hans var født og før Julianne var blitt gift. Hans Andreassen  fikk 5 gutter: Paul, Jan, Hans, Frithjof og Julian. De fire første ble bosatt i Tromsø, mens Julian Moeng fikk pleieforeldre som 6-åring på Storsteinnes. Nå bor Julian i Levanger og har sendt oss disse opplysningene om slekta og bestemora som ble gift på dette bruket, se bilder samlet på brukene.

 

Julianne må ha flyttet til Levanger etter dette da hun fikk Otto Fredrik Brattberg med Peder Pedersen fra "Munkerødstad" utenfor Levanger.  Det er etter dette at hun flytter til Sandsøy og blir gift med Jens Jansen på Bratteberget, bruk 4 i Altevika.

 

 

Gr.nr.30

Br.nr.4

Bruker 1945: Øystein Jansen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

2

 

 

0,2

 

 

23

 

12

90

72

73

 

Øystein bygde nåværende hus på bruket. Mora, Julianne (”Julia”), bodde sammen med barna i en annen stue på bruket som stod like øst for nåværende våningshus. Øystein var noen år i Amerika og arbeidet her som maler, men kom tilbake i 1934 med ei dame som siden valgte å dra tilbake.

 

29-26-2 (Small)

30-4-21 (Small)

Øystein bodde i ca. 1,5 år ovenpå etter 1977 og spiste middag sammen med fam. Alstadseter.

 

Eiendommen ble solgt til Åse og Jan Alstadseter. Åse var i mange år lærerinne på Sandsøy.

Mannen er fisker og har egen båt. Åse er nå lærerinne utenfor Sortland hvor disse bor.

 

Slektsopplysninger for familien Alstadseter:

Åse Lid Alstadseter, f. 24/4 1951, fra Norheimsund i Hardanger gift med

Jan Alstadseter, f. 11/6 1948 fra Nærbø på Jæren, barn:

 

1. Solrunn, f.15/5 1973, bor på Fannrem i Orkanger,

2. Geirvild, f. 26/8 1975, bor på Stjørdal,

3. Åslaug, f. 1/4 1977, bor i Tromsø.

 

Åse og Jan kom til Sandsøy da Åse hadde fått stilling som lærer ved Altevik skole i 1972. De bodde i

5 år i lærerboligen i Altevik, bruk 30 før de i 1977 kjøpte denne eiendommen av Øystein Jansen.

 

30-4-24 (Small)

                                                          Åse og Jan Alstadseter

 

31-2-326 (Small)

                                                Jan og Åse på besøk på Gjerde.

 

30-4-23 (Small)

                Åslaug, Geirvild og Solrunn Alstadseter

 

 

30-4-3 (Small)

                        Bruk 4 i 2008 hvor familien Alstadseter ofte kan treffes. .

 

30-4-28 (Small)

                                            7/9 2008. "Grillbua" er snart ferdig.