Bruk 4 Høgda

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 4,  Høgda

 

4-1 (Small)

 

                                                         Bruk 4, Høgda i 1945

 

Skjøte fra Tobias Knudsens enke, Hanna Marie Hansdatter, til Henrik Augustiniussen for kr 1050 og kår til enka for 5 år, kr 250.  Fra salget undtages et våningshus, datert 26/6 1883, b..12, f. 491.

Det utstedes også et skadesløsbrev fra Henrik Augustiniussen til Martinus Knudsen på kr 400 med pant i bruket, tl. 8/3 1886.

Det er altså jorda etter Knut Rist Kristensen (1 pund 3 mark, matrikkel nr. 155) og enka etter hans sønn, Tobias Knudsen, som blir bruk 4 og er ¼ av Kolsland. Våningshuset er ikke med i salget. Det er ganske sikkert dette som den dag i dag står på bruk 1, se her og under Eiere før 1850 og år 1809.

 

Slektstavle for Henrik Augustiniussen:

 

Utskrift av tavle

 

Slektstavle for Anna og Nora  Rasmusdatter:

 

Utskrift av tavle

 

Slektsopplysninger:

Henrik Michal Augustiniussen, f. 2/10 1851 i Melvik gift 1880 med

Anne Lovise Rasmusdatter, f. 13/5 1852 på Halsebø, d. 27/ 6 1928, begge innflyttet fra Trondenes i 1883, kjøper bruk 4. Henrik er til stede ved utskiftningen i 1889. Den 19/12 1892 gis det bevilgning til Anna Lovise Rasmusdatter, enke etter Henrik M. Augustiniussen til å sitte i uskiftet bo.  Den 14/9 1896 utstedes et pantebrev fra enka ved et låneopptak i Trondenes Sparebank på kr 600,- . Dette ble innløst 13/5 1918.

 

Henrik og Anna fikk i alt seks barn:

1. Arnt Kristian, f. 15/4 1881, bosatte seg siden under Sørsand og sist på Solbakken, se under Altevik.

2. Ragna Berthine, f. 11/4 1883, d. 5/5 1916.

3. Olaf Nikolai, f. 25/9 1886, d. 2/6 1957, se under Blåmannsmyra på Sørsand, bruk 29/1.

4. Amanda Marie, f. 6/1 1889, gift Olsvik.

5. Nils Kornelius, f. 26/10 1890, d. 6/6 1891.

6. Nils Andreas Heide, f. 18/3 1892, d. 15/2 1953, overtar bruk 4.

 

Anna skjøter til yngste sønnen Nils Henriksen bruket med hus og løsøre for kr 6000,-

og kår til selgeren kr 500,- pr. år.  Det opprettes et lån i Småbruk- og Bustadbanken på kr 5400,-, innløst 1/5 1935.

 

Albertines slekt og familien til Albertine og Nils Henriksen:

 

Utskrift av tavle

 

Nils ble gift 2/3 1923 med Albertine Kristine Johansen, f. 20/5 1895 fra Stornes i Trondenes, d. 31/3 1975. Hennes foreldre var Johan Konrad Abelsen, f. 10/7 1863 på Måga, død på Stornes 12/12 1946, gift 1869 med Nora Berntina Maria Rasmusdatter, f.1860 fra Fauskevåg. Albertine hadde 3 søsken, Nanna Berntine, f.1897 på Stornes, bodde også ei tid på Høgda, Broren Jakob Martin, f. 1899 døde ung, se Bilder samlet på brukene.

 

Barna til Albertine og Nils:

1. Halfrid, f.27/6 1923, gift på bruk 3 på Kolsland,

2. Judith Marie, f. 28/10 1926, gift med Magne Martinsen (1925-1993) i Skjomen, død 10/6 2011. Barn: Kurt, May, Arna,  Eva og Ola (gift med Siv).

3. Gunnvor Kristine, f.5/12 1927, d. 9/3 1999, gift med Kåre Selvik i Trondheim og

4. Birger Roald Henriksen, f.10/3 1940, overtar bruk 4.

     

 

        4-2-2 (Small)

 

Den 10/5 1922 innføres i panteboken en ”Eiendomshevdsstevning fra Nils Henriksen til enhver som mener seg bedre berettiget til dette bruk” (b.3, f.457). Nils blir erklært eiendomsberettiget, tl. 17/8 1923.

 

Nils ryddet i sin tid betydelige arealer på bruket og var tidlig ute med dyrking av grønnsaker, kål og gulrot. Han fikk også diplom for fremdragende drift av Troms Landbruksselskap. På den nye jorda i Bjørndalen hadde Nils i mange år poteter. Brattlian er også dyrket av Nils.

 

Den observante leser kan se at han benyttet lite kunstig kvelstoffgjødsel (N). Han var først ute med å samle opp all gjødsel, dertil også urin i egen landkumme. Dermed kunne han tilføre åker og eng betydelige mengder av nitrogen fra husdyrholdet.

               

Gr.nr.31

Br.nr.4

Bruker 1945: Nils Henriksen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

4.5

0.8

0.1

0.6

0.7

31

 

 

12.4

100

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-4-39 (Small)

 

                                                                   Høgda 1959/60

 

 

31-4-22 (Small)

 

                          Nils og Albertine med Birger

 

4-3 (Small)

 

                           Birger Roald                                     Birger har en sønn, John Børre Ås Killi.    

 

Birger har gått på  landbruksskole og drev gården en tid etter foreldrene. Han har oppført nytt våningshus på eiendommen. Mest forbinder vi Birger med virksomheten som drosje- og rutebilsjåfør på Sandsøya i mange år.  Han har også besørget syketransport og hatt en del brøyting om vinteren.

 

4-4 (Small)

 

                                                                  Gunnvor Henriksen

 

31-4-11 (Small)

 

             Magne og Judith med tvillingene

 

4-7 (Small)

 

                                                       Albertine Henriksen

 

4-4 (Small) (2)

 

                                                            Høgda i 2007