Bruk 4 Steinheim

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 4,  Steinheim

 

1897

Skylddelingsforretning, fra L. B. Brunstad på 1/3, Steinheim, skyld 50 øre. Det gjenstående hovedbruk 2/3, Brunstad, skyld 99 øre, tl. 30/10 1897. Se også under bruk 2, Brunstad som viser at det gamle huset på Steinheim var oppført ca. 1900 (før 1902).

 

1904

Skjøte fra L.M.Brunstad til Alfred Jørgensen, Altevik på bruket for kr 650,-, lt.30/10.

Obligasjon fra Alfred til Bjarkøy Sparebank for kr 200,- med pant i husene, tl. 6/6 1904.

 

1927

Panteobligasjon fra Johan Hagerup Andreassen til Alfred Jørgensen Steinheim for kr 5000,- med pant i ¼ av eiendom og husbygninger, tl. 20/4 1927.

 

1935

Erklæring om å sitte i uskiftet bo for Alfred Jørgensen, hvis hustru Sofie er død, dat. 8/6 1935, tl.15/8 1935. Angående slekta til Alfred Jørgensen, se bruk 6 ”Husbakken” i Altevik.

 

1950

Se også under Sørsand, 29/33, eiendommen Torv, kjøpt 11/9 1939.

Skjøte dat. 20/8 1950 fra Regenius, Sigurd, Mary Steinheim, Ragna Andreassen og Erna Lockert til Marinius Steinheim,  for en kjøpesum på kr 2500,-, på omforent måte, dagb.ført 22/8 1950.

Panteobligasjon fra Marinius Steinheim til Norges Småbruk- og Bustadbank på kr 8000,-, 1. prioritet, 2. prioritet på kr 2000,-.

 

 

28-4-21 (Small)            

                                             Sofie og Alfred Jørgensen på bruk 28/4 Steinheim.

 

Slektstavle for Sofie og Alfred Jørgensen:

 

Utskrift av tavlen

 

 

Slekta til Helga Marie Arnesen:

 

Utskrift av tavlen

 

Slektsopplysninger:

Alfred Hagbart Jørgensen, f.17/9 1860 på Husbakken i Altevik, d. 29/8 1936, ble i 1890 gift med Randine Sofie Rasmusdatter, f. 9/8 1863, d. 22/5 1935, fra Lenvik og hadde 9 barn. De 6 eldste er født på Husbakken i Altevik. Alfred får som vi ser av gårdspapirene kjøpt en del av Brunstadeiendommen før ”de Perolinske” kommer til Nordsand. Trolig oppfører han nye hus her rundt 1900 da faren lar broren Karl Joakim få overta husene i Altevika.

 

Litt om slekta til Randine Sofie Rasmusdatter:

Foreldre til Sofie er Rasmus Olsen Vasshaug, f. 1816 i Lenvik og Severine Andreasdatter, f.1825, fra Bryggerhaug i Tranøy. Under folketellingen i 1865 for Lenvik har de barna:

Jens Ingbert, f. 20/8 1851,

Ingvard Andreas, f. 8/9 1854,

Olianna Birgithe, f. 23/5 1856,

Randine Sofie, f. 9/8 1863 og tvillingene

Iver Bertin, f. 2/7 1865 og

Hanna Andrea, f. 2/7 1865.

I folketellingen for 1875 mangler Randine Sofie og Hanna A.

 

Rasmus Brems Olsen, f. 25/3 1816 i Vasshaug, Lenvik, men døpt i Tranøy kirke, må være den Rasmus Olsen som er nevnt ovenfor. Hans foreldre var Ole Efhraim Rasmussen, Vasshaug og hustru Berith Kristine Jensdatter.

 

Severine Andreasdatter, f. 24/9 1825 fra Bryggerhaug, døpt i Tranøy kirke var av foreldre Andreas Andersen og Ingeborg Sofie Madsdatter, begge bosatt på Bryggerhaug. Foreldrene ble viet i Lenvik kirke 10/11 1818, men er oppført i Tranøy kirke.

 

Barna til Alfred og Sofie:

1. Regenius Berg, f. 17/1 1890, se bruk 8, Solstad,

2. Ragna Sofie, f. 19/4 1895, gift på bruk 14, Sandvoll,

3. Sigurd Hagbart, f. 6/2 1899, d. 20/3 1964, bodde på Steinheim, ugift,

4. Mari Kirstine (Mary), f. 18/3 1901, d. 29/2 1972, bodde på Steinheim, ugift,

5. Marinius Berg Steinheim, f. 13/4 1904, gift, overtar farsgården,

6. Erna Synnøve, f. 25/2 1906, gift på bruk 12 i Altevik.

 

 

 

28-4-22 (Small)

 

Marinius Steinheim, f. 13/4 1904, d. 29/5 1992, var gift med Ambjørg Paula Devanna, f. 13/5 1908,

d. 31/7 1986, fra Grunnfarnes (foreldre: Anders Hagen Johan Ingebrigtsen og Helga Marie Arnesen).

Ambjørg kom først i tjeneste hos Simon Kildal, barn:

 

1. Åshild, gift Jakobsen, f. 6/3 1932, d. 24/8 2004,

2. Randi Astrid, f. 28/1 1934, d. 19/8 2008, gift med Kåre Andreassen, f. 25/4 1927, d. 17/9 2004, bosatt i Mo i Rana.

3. Evald Steinheim, f. 5/2 1936, gift og bosatt på bruk 20 i Altevik.

 

28-4-23 (Small)

Steinheim i 2007

 

28-4-5 (Small)

 

Det gamle huset på Steinheim stod på samme plass som nåværende våningshus.

Den gamle fjøsen stod bak huset, noe til høyre for huset på bildet tatt fra ”Vetten”.

På bildet ovenfor er Erna med dattera Ragnhild på besøk på Steinheim ennå

mens det gamle våningshuset er i bruk.

 

         

Gr.nr.28

Br.nr.4

Bruker 1945: Marinius Steinheim

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

1.8

 

0.1

 

 

 

20

 

 

83

66

60