Bruk 4 Varnesvollen

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 4,  Varnesvollen

 

1901

Pb. 23/695 får skyld 20 øre, utgått fra bruk 1, se folie 227, skyld-delingsforretning gb. 8/10, tl. 22/6 1901.        Rett til vann, nøsttomter, havning og torvemyr.

 

1906

Skjøte fra Fr. Hansen til Jens Nikolai Jørgensen for bruket for kr 850,-, tl. 9/7.

Obligasjon fra Jens Jørgensen til Arbeiderbrug- og Boligbanken for kr 1050,- med 1.pr., tl. 9/7 1906.

 

1918

Obligasjon fra Jens Jørgensen, Sand til Bjarkøy Spb for kr 200,- med pant i bruket, tl. 21/1 1918.

 

1922

Panteobl. fra Jens Jørgensen, Varnesvolden til Bjarkøy Spb kr 475,-, tl.13/12 1922(27?)

 

1927

Skadesløsbrev fra Jens Jørgensen til Bjarkøy kommune for inntil kr 2900,-, tl.1/9 1927.

 

1939

Skyldelingsforretning av 11/9 hvor det fradeles en parsell ”Torv” av skyld 2 øre. Hovedbruket sitter da igjen med skyld 18 øre.

 

Etterkommere av Petter Pettersen eier nå eiendommen

 

Slektstavle for Emilie A. Hansdatter:

 

Utskrift av slektstavle

 

Slektsopplysninger:

Jens Nikolai Jørgensen, f. 24/6 1866, d. 15/4 1958 kommer fra Altevik, bruk 6, Husbakken, se tavle under Jørgen Olsen.

Han ble i 1897 gift med Emelie Antonette Hansdatter, f. 3/5 1867, d. 5/4 1961 fra Bårnøy i Bjarkøy, ei datter, Signe, f. 7/4 1898, d. 27/1 1980, ugift, se også under bruk 3, Indre Varnes. Signe hadde ei søster Valborg, f. 3/1 1907, d. 6/9 1907.

Foreldre til Emilie: Hans Lukkas Hagrup Mikkelsen (sønn av Mikal Trondsen, Skarstein), f. ca. 1835 på Nordsand og hans annen kone, Erikka Sofie Andersdatter, f. 1840 i Tranøy, d. 12/1 1882.

 

Jens og Emelie hadde også en fostersønn, Petter Pettersen, f. 9/11 1913 fra bruk 11, Kobbevollen, sønn av Julius og Kristine Pettersen. Han arver bruket etter fosterforeldrene. Det er han som gir tomten til Bo- og Eldresenteret i Varnes.

 

 

Gr.nr.29

Br.nr. 4

Bruker 1945: Jens Jørgensen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

2,2

 

 

14

 

8

48

32

37

 

29-4-4 (Small)

Jens og Emelie Jørgensen sammen med dattera Signe Jørgensen.

 

29-4-1 (Small)

Petter Pettersen ble gift med Borgny Bang Pettersen, her i Lakselv sammen med barna.

 

29-4-2 (Small)

Stua på bruk 4 står ennå i 2008