Bruk 53 Solstad

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

 

 

29-10-13 (Small)

Huset til familien Anne-Grethe og Sigmund Jørgensen, bruk 53, oppført i 1963.

 

29-10-17 (Small)

Anne-Grethe og Sigmund med barnebarnet Jonas.

 

29-10-21 (Small)

Liv-June, Ole-Magnar, Anne-Line og Svein Arne Rogde Jørgensen.

 

29-10-23 (Small)

Barna til Anne-Grethe og Sigmund.

 

29-10-36 (Small)

90-årsdagen til Liv Jørgensen:

Albert Rogde Jørgensen, Liv Jørgensen med Delia Rogde Gilje, Jonas Rogde Jørgensen

og Tomine Rogde Gilje.

 

29-10-38 (Small)

Fra Bryllup på Sandsøy:

Anne-Grethe, Liv-June Rogde og Christian Gilje gifter seg og Sigmund Jørgensen.