Bruk 5 Slakstad

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 5,  Slagstad

 

1869

Delings- og Skyldelingsforretning der det oppstår to bruk fra Løpenr. 149, Slakstad av skyld 1 mark.,Martinus Knudsen får del a og Simon Paulsen, bruk ny skyld 10 ort 23 gl (1 mark 41 øre), Løpenr. 149b. tl. 7/6. Dette blir bruk 5 på Slagstad.

 

1876

Simon Paulsen døde 11/8 1875. Året etter er det skifte hvor kreditorene og arvingene får 176 Spd, 112 Spd. er ”givet Panteret i Huse”. Tinglest 10/7.

 

1880

Skjøte fra Kristian Kildal til Kristen Aschanius Simonsen på gården Slagstad for kr 800,- og kår til Kristianne Bertheusdatter (Simon Paulsens enke), tl.5/10. Kristen får lån i Trondenes Spb. for kr 1500,- med 1.pr i bruket med hus. Denne blir avlyst 10/3 1913.

 

1896

Kristen Simonsen setter opp en husmannskontrakt med enke Birgitte Pedersen på en plass kalt ”Knausen” for en årlig avgift på kr 60,- med pant i plassens hus m.v. med rett til havnegang, tl. 19/1.

Exekusjon hos Birgitte Pedersen hvor Kristen Simonsen har lagt ut kr 797,94 i  bl.a. en stuebygning, tl.13/4. Samme år er det også exekusjon hos Birgitte for tilsvarende krav fra D.W. Lund for kr 362,28

 

1897

Pantebrev fra Kristen A. Simonsen til Trondenes Spb. for kr 1073 med pant i hus, tl. 13/12.  Denne blir avlyst 10/3 1913.

 

1901

Exekusjon hos Kristen Simonsen fra D.W.Lund, Bjarkøy for kr 459,50, tl.11/3 og avlyst 13/10 1903. Tilsvarende fra Trondenes Spb., kr 750 i 1903, og kr 680 i 1908. Alt ble avlyst 10/3 1913.

 

1911

Skjøte fra Kristan Askanius Simonsen til Ole Simonsen, Slagstad på bruket med hus for kr 2360,- og kår til selger med kone (årlig verdi kr 90), der hefter etter tidligere heftelser.

 

1913

Skylddeling hvor det fradeles til Kristian Simonsen ½ bruket ”Breidablikk” av skyld 71 øre og gjenværende hovedbruk hos Paul Simonsen av skyld 70 øre. Breidablikk får bruk 13, tinglest 14/4 1913.

 

1913

Skjøte fra Ole S. Slagstad til Paul S. Simonsen på bruket med husene, unntatt ½-delen av et nøst, kjøpesum kr 1400,-. Kår til Kristen A. Simonsen og kona Antonette, årlig verdi kr 50,-, dette etter panterett i Arb. og Boligbanken på kr 1800,-, tl. 14/4 1913. Denne ble slettet 30/6 1947.

 

1934

Erklæring fra namsretten om stadfestet auksjonsbud på Simon Moritzens hus på Slagstad, tl. 15/11 1934.

 

1935

Skadesløsbrev fra Paul Simonsen, Slagstad til Trondenes Spb. for kr 200, tl.15/6, avlyst 14/5 1943.

 

1948

Torvteiger med kjøpekontrakter:

15/11 1948 til Ivar Iversen på Stormyren, 1,5 da for kr 300,- med veirett.

15/1 1947 til Peder Struve på Stormyren, kr 200.

31/5 1949 til Kåre Berg på et stykke på 2 da for kr 400,- med veirett.

 

2014

Den 14/11 ble bruket solgt fra Anne Berit Slagstad og Terje Slagstad til Hjalmar Himberg på nabobruket,

br. nr. 13.

 

 

 32-5-13 (Small)

 

Sentral del av Slagstad sett fra sjøsiden og fra "Storhamn":

 

1.        Våningshuset på Øverland, Øvre Spekket, bruk 10. Huset står også her i 2008.

2.  Den gamle fjøsen på Øvre Spekket sees mellom 3 og 4. Den er i dag erstattet med ny fjøs.
3.  Våningshuset på Nedre Spekket, Kjær, bruk 8. Dette er nå blitt fornyet til fritidsbolig.

4.        Fjøsen på Nedre Spekket, gikk tapt i en brann, ikke oppbygd.

5.  Fjøsen på Breidablikk, bruk 13. Denne er borte nå, men Hjalmar Himberg bygger i 2008 uthus her.

6.        Våningshuset på Breidablikk. Restaurert, står fortsatt på samme plassen.

7.        Morits Pedersens og Birgithe J. Simonsens hus ”Knausen” .

8.  Fjøsen til bruk 5, Slagstad, nå revet. I 2008 bygger Hjalmar Himberg uthus på tomta.

9.        Det gamle våningshuset på bruk 5 som ennå står i 2008.

10.        Våningshuset på Bakkan, bruk 2. Restaurert i dag.

11.  Her har bodd flere familier, huset ble revet og oppført på Lemmingvær. I år 2000 var Odd Paulsen og      Per J. Molin her og fant igjen huset som nå er fritidsbolig ("Abelstua").
12.  Uthus på Bakkan, nå revet og nytt oppsatt av Einar Chruickshank etter at han overtok.

13.        Fjøsen på Bakkan, bruk 2, se dette bruksnummer.

14.  Stua på Eidsvold, bruk 3, se under dette bruket der bildet fra sjøen viser stua bedre.

15.        Fjøsen på Eidsvold, se bruk 3.

16.        Fjøsen på bruk 4, Holtborg, se dette bruket. Fjøsen står ennå i 2008.

17.        Våningshuset på bruk 4, se dette bruket. Stua står ennå i 2008.                                                

 

 

         32-5-15 (Small)

Birgithe Simonsdatter på ”Knausen”. Huset ble revet rundt 1940 da Simon og Olga Moritzen med barna Aksel og Kristen flyttet til Haugan på Kolsland, se her og bruk 12 og bruk 18 Durmålshaugen. Bak til venstre ser vi litt av "bygning 11" og helt til høyre ser vi litt av Kjiholmen og Senja. Bildet er altså tatt fra øst mot vest.

 

32-4-20 (Small)

Båtmannskap. Simon Moritzen foran til høyre, bak Mikal Pettersen.

 

                         

32-5-14 (Small)

Kristen A. Simonsen og etterfølgeren på bruket Paul Eliot  Simonsen, f. 16/6 1882.        

Til høyre broren Asbjørn og Ragnhild K.J. Rasmussen.

 

 

Slektsopplysninger:

Simon Paulsen, f.1803 på Slagstad, d. 11/8 1875 (se også Brukere før 1850 og året 1835) ble først gift i 1830 med Johanna Marthinusdatter, f. 6/7 1809, d.18/6 1843 fra Skjellesvik. Simon var sønn av Paul Samuelsen fra Bakkejord i Sørreisa, f. 1769 (far:Samuel Olsen, Paul er døpt Peder, var konfirmert 1789, 20 år), gift 1797 med Mette Magdalene Kristensdatter, f.1760, d. 1826 (datter av Kristen Ascanius Iversen Holt, se bruk 32/2). Mette var enke etter Anders Olsen Sandal fra Jølster i Sogn, bosatt på Slagstad, f. ca. 1753.  Barna til Simon og Johanna:

 

1. Mette Malene, f.26/4 1832,

2. Ovidia Marie, f.23/5 1834,

3. Peder (Paul) Sedenius, f. 28/7 1835, gift på bruk 2 i Altevik, død her uten etterkommere.

4. Alette Birgithe, f. 29/10 1837, gift på Meløyvær,

5. Simonette Johanna, f. 25/8 1839, gift på Meløyvær,

6. Martina, f.22/10 1841,

 

Gift 2. gang i 1843 med Kristianne Bertheusdatter, døpt 27/ 1819 på Ibestad, d.26/3 1896 fra Åndervåg. Hun er søster til konene til Marthinus Knutsen på bruk 32/2, Bakkan, se videre her.

 

Kristianne og Simons barn:

7. Birgithe Johanna, f.8/9 1845, d. 13/2 1934, gift i 1869 med Morits Pedersen, snekker fra Beiarn, f.17/3 1831, døpt 23/5 1831, d.18/10 1878 på Slagstad, barn: Simon Peder Moritzen, f.19/8 1870, d. 20/11 1949, gift og bosatt på Slagstad (se nedenfor og under Kolsland, gården Haugan). Foreldre til snekker Moritz Pedersen var Peder Olsen, Strand, Beiaren og hustru Elen Pedersdatter.

 

 8. Kristen Aschanius Simonsen, f. 3/5 1847, d. 6/4 1925, se nedenfor,

 9. Markus Bernhoft Simonsen, f.12/2 1849, se bruk 1 på Nordsand,

10. Simon Kristian, f.21/7 1851, d. 3/12 1855,

11. Hans Olai, f. 14/1 1854, d.1854,

12. Kathrine Marie, d.21/6 1855, d. 14/7 1855,

13. Kristine Amalie, f.22/2 1857, utvandret til U.S.A,

14. Simon Kristian Simonsen, f. 25/1 1861, handelsmann på Steinavær, se Nordsand, bruk 24.

 

30-23-111 (Small)

 

             Kristen Ascanius Simonsen

 

Slektstavle for Kristen Ascanius Simonsen og Antonette Margrethe Olsdatter:

 

Utskrift av slektstavle

 

 

Kristen Ascanius Simonsen, f.3/3 1847, d. 6/4 1925 ble gift med Antonette Margrethe Olsdatter, f. 14/8 1852, d. 7/6 1923, fra Nergård på Bjarkøy. Foreldre til Antonette var Ole Normand Olsen og Ane Grete Olsdatter, Nergård (ugifte). Han er omtalt i skriftet  ”Kirkestedet Sand 750 år”. Barna til Kristen og Antonette:

 

1.Oluffa Amalie, f.4/5 1873, d. 7/5 1873,
2.Kristen Ascanius, f.7/5 1874, d.9/5 1874,  
3.Et dødfødt barn 7/5 1874,
4.Simonette Petrikke, f.22/7 1875,
5.Kristian Bernhoft, f.1/2 1877, gift på bruk 13, ”Breidablikk”,
6.Ole Slagstad, f.21/6 1878, gift på bruk 1 på Nordsand,
7.Martin Berge, f.14/5 1880, utvandret,
8.Paul Eliot, f.16/6 1882, gift på bruket med Aslaug Mikkelsdatter, f. 6/9 1902 Steine i Bø i Vesterålen d. 12/7 1931, se under bruk 2, Bakkan. Aslaug var enke etter Hans Slagstad. Hun hadde fra før sønnen Ingvard M.Slagstad, f. 1/12 1921, d. 6/9 1990   i Målselv hvor han var gift. Ingvard overtok bruket etter Paul og mora Aslaug.
9.Karl Amalius, f.22/4 1883,
10.Sverre, d. 21/11 1886, d. 22/11 1886,
11.Gudrun Simonsen, f.26/11 1887, gift på bruk 6 på Kolsland,
12.Albertine Johanna, f.6/3 1890, d.1/1 1891,
13.Asbjørn Slagstad, f.23/2 1895, d. 7/8 1952, ugift i 1938, Asbjørn hadde en sønn, Hans Angel Skoglund, f.16/8 1925, mor: Ragnhild Konstanse Jensine Rasmussen, f. 1892 fra Skrolsvik. Asbjørn giftet seg med Hardis Bjarke fra Narvik, ingen barn.

 

Under krigen bodde fam. Bjarke fra Narvik på Slagstad (Nerheim). Broren til Hardis, Omar, gift med Charlotte, hadde tre barn. Sønnen Alf Bjarke ble værende hos tanta Hardis til han ble voksen.

 

 

29-26-127 (Small)

   Paul Simonsen, f. 23/6 1902, d. 6/1 1958

   

32-5-4 (Small)

Paul Simonsen gifter seg med Aslaug, enke etter Hans Martin Slagstad på bruk 2.

Til høyre på bildet, broren Ole. Aslaug døde i 1931, dette ekteskapet var barnløst.

Siden giftet Paul seg med Hardis fra Narvik. Ingvard Slagstad overtok eiendommen, se ovenfor.

 

31-6-55 (Small)

          Ingvard Slagstad, Hardis, f. Bjarke og Paul Simonsen

 

 

Slektsopplysninger for etterkommere av Birgithe Simonsdatter:

Simon Peder Moritzen, f.19/8 1870, d. 20/11 1949 på Kolsland (Bakkero), gift med Olga Karoline Olsen, f. 11/6 1891, d. 29/8 1979, barn:

 

Aksel Reinholt Moe Moritzen, f. 16/10 1914, bosatt i Ytre Enebakk (Foss), senere bruk 31/18.

Kristen Ascanius Moritzen, f. 15/6 1926, gift med Helga Jørgensen, f. 26/10 1926, død, fra Stamsund, bosatt på Fjellhamar, Lørenskog, se videre under Bakkero og Durmålshaugen på Kolsland.

 

 

Gr.nr.32

Br.nr.5

Bruker 1945: Paul Simonsen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

1,5

 

 

 

 

10

4

 

36

29

29

                                       

 

32-5-11 (Small)

               Den gamle stua på bruk 5 står ennå i 2008