Bruk 5 Solbakken

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 5, Solbakken

 

Fra først av husmannsplass under bruk 2.

 

 

1902

Utpanting i Aron Halvorsens hus, tl.11/8

Aron Hagerup Martinussen (Halvorsen), døde 21/1 1903 i Altevika av vatersott, født på Slagstad.

 

1905

Pantebrev fra Albert M. Jørgensen til Bjarkøy Spb. For kr 400,-,tl.13/3.

 

1905

Skadesløsbrev fra Peder Iversen, Altevik med pant i stuebygn., tl.8/5.

 

1907

Obligasjon fra Konrad Olsen, Altevik for kr 125,- med pant i stueb.,tl.4/6.

 

1908

Skylddelingsforretning hvor det fra bruk 2 utskilles Solbakken, bruk 5, skyld 0,10 til Konrad B. Olsen. Jørgen Kildals barns gjenv. bruk skyld Mk 2,45.

Rett til veier, nøst mot landslott, tang, tare og havning.

Obligasjon fra Konrad M.B.Olsen til Bjarkøy Spb for kr 500 med pant i bruk og hus, tl.20/6.

 

1908

Skjøte fra Jørgen Kildals barn, Ingeborg Sofie Kildal, Kirsten Elisabeth Ursin Kildal, Kristianne Kildal og Dorthea Katrine Kildal, til Konrad M. B.Olsen på bruket, kjøpesum kr 500,-, tl.10/8.

 

1912

Obligasjon fra Konrad Olsen til Ard.- og Boligbanken for kr 900 med pant i hus og fjøsbygning, tl. 12/2.

 

1920

Obligasjon fra Konrad Olsen til Bjarkøy Spb for kr 3000 med pant i bruk og hus, tl. 18/2 1920.

 

1923

I 1923 og 1924 er det eksekusjoner på kr 1445.72, 2802.40 og kr 582.18. Dette førte til et auksjonsskjøte  på forlangende av Bjarkøy kommune på kr 6500,-.

 

1927

Skjøte fra Bjarkøy komm. til Konrad Olsen på eiendommen for kr 4000,-, hvorav kr 400,-  er rest på kjøpesummen.  En obligasjon fra Konrad til Småbruk- og boligbanken opprettes på kr 3600,-, tl.1/6 1927.

 

1939

Auksjonsskjøte, datert 15/11 1939 til Cora Simonsen, f. 15/8 1887 for kr 800,-.

 

1943

Skjøte fra Cora Simonsen til datteren Ragnhild Simonsen, f.11/6 1915 for kr 800,-.

 

Gr.nr.30

Br.nr.5

Bruker 1945: Ragnhild Osen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

0,6

 

0,1

 

 

3

14

 

52

40

40

 

1950 Utpanting holdt 11/10 1950 hos Einar Osen, f. 11/6 1909 for kom. skatt, i alt        kr 1353.10 med pant i bruket,  slettet 29/4 1954.

 

Slektstavle for Konrad Olsen og Haldis Berg:

 

Utskrift av tavle

 

Slektsopplysninger:

Konrad Magdalenius Berg Olsen, f.10/10 1858, sønn av klokker Kristian Fredrik Vegner Olsen, Altevik, f. 11/11 1832, d. 30/5 1916 og Anna Serine Lund Rafaelsen, f.17/10 1831, d. 14/11 1916 fra Bø i Trondenes. Konrad  ble i 1884 gift med Marie Secelie Andreasdatter, f. 28/5 1853 fra Bø i Trondenes. Hennes foreldre var: Andreas Martinus Isaksen (1816-1882) gift 1848 med Anne Marie Harr Rafaelsdatter (1824-1872). Konrad og Marie hadde ingen barn, men ei pleiedatter, Haldis Berg. Se også Sandsøy Sanitetsforening. Haldis Dorthea Rafaelsdatter, f.16/8 1896 av foreldre Rafael Har Andreassen, f.1850 og

hustru Dorthea Kristiansen, f.1854.

 

30-5-3

                      Konrad B. Olsen                                                                Marie S. Olsen        

 

Som vi ser av gårdspapirene var det Aron Halvorsen som først oppførte husene på denne husmannsplassen under bruk 2 etter at Christian Kildal kjøpte prestegården i Altevika.  Etter Aron har vi "Aronhågen", se kartdel  A3. I likhet med Husbakken har her i perioder bodd mange forskjellige familier.

 

I 1912 kjøpte Konrad også en tilgrensende del av Sørsand (se bruk 25 Skoglund). I 1925 måtte han gå fra denne gårdeparten som kommunen overtok og sitter igjen med Solbakken som også ble solgt på auksjon i 1939, se gårdspapirene ovenfor.

 

Konrad var lærer og klokker på Sand. Han hadde også "posten" mens den var på Sørsand.

 

29-6-29 (Small)

Konrad Olsen, NN, Johan Eilertsen (Bjerkhaug), Edna Eilertsen, Laila og Berna (fra Horsevika).

 

Haldis Berg var pleiedatter hos lærer og klokker Konrad Olsen. Samtidig var de onkel og tante til Haldis.

 

30-5-14(Small)

Bakerste rekke: Peder Johan Tobiasen Berg, f. ca. 1892, Haldis Dortea Olsen(Berg), f.1896,

Marie Olsen,  NN.

Foran: Inger Anna Berg, f. 9/4 1921, Tordis Berg, Birgith Berg, Aslaug og Margit Berg.

 

Haldis Berg var utdannet sykesøster og fikk igangsatt byggingen av "Folkebadet" i Altevika, nå Olestua.

Dette var i den tiden tuberkulosen herjet på mange av gårdene på øya, se også under Foreninger og Sandsøy sanitetsforening.

 

Ei tid bodde Harriet og Kristian Bredahl på Solbakken. I 1939 kjøper Cora Simonsen bruket og skjøter

dette over til dattera Ragnhild Osen.  Etterkommerne av Ragnhild og Einar eier bruket i dag. Se under Sørsand, Kleiva og Nordsand, Bernhoftstuen når det gjelder disse familiene.

 

Bruket har ingen hus i dag. De siste som bodde her var Arnt og Elvide Henriksen som kom hit på 50-tallet.

Disse kom fra Torsken kommune og var ei tid bosatt på Bjarkøy hvor Arnt var skomaker. Ingen av barna

er født på Sandsøya. Det var onkelen Olav Henriksen på bruk 1 på Sørsand som fikk familien til øya.

 

32-10-311 (Medium)

                                            Arnt Henriksen

 

Slektstavle for familien til Arnt Henriksen.

 

Utskrift av tavle

 

Slektsopplysninger for Elvide og Arnt Henriksen:

Arnt Kristian Henriksen, f. 15/4 1881 på bruk 4 på Kolsland, død på Solbakken 10/6 1960, gift etter 1920 med Ellevide Nikoline Jensine Jørgensen, f. 16/9 1898 i Torsken (av foreldre Jørgen Pedersen, f. 1853 og Serine Oline Andrea Markussen, f. 1868 i Torsken (hennes foreldre: Markus Math. Mikkelsen og Petrine Cornelia Danielsdatter), d. 28/11 1972, barna til Elvide og Arnt:

 

1. Ragna Jørgine Henriksen, f. 21/5 1920 i Torsken,  gift i Oslo,

2. Anna, f. 1923, gift Stefanussen på Høland,

3. Dortea Oliva, f. 6/1 1924 i Nergård, døde ugift i Harstad (en sønn),

4. Petra, f. 1926, døde ugift i Harstad,

5. Bergiton, f. 1927, gift i Mosjøen, ingen barn,

6. Henrik, f. 1929, arbeidet på et bruk i Nordland,

7. Ellinor, f. 1934, bor utenfor Bergen, har fire barn.

 

30-5-16 (Small)

                                                        Ragna, Bergiton og Ellinor.

                 

29-21-20 (Small)

                                      Familien til Ragna Henriksen på Grorud.

 

                                                                       

30-5-8 (Small)

   Restene etter muren til våningshuset og den gamle fjøsen (2008).