Bruk 8 Solheim

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 8, Solheim

 

1921

Skylddeling hvor det utskilles fra bruk 4 (Bratteberget) en parsell Solheim av 1 øre til Hagbart Johansen. Det gjenværende bruk får skyld 24 øre.

 

Skjøte fra Jens Jansens enke Julie Jansen til Hagbart Johansen på bruket for kr 100,-, tl. 19/1

 

1921

Obligasjon fra Hagbart Johansen til Småbruk og bustadbanken for kr 2600,-

med 2.pr i bruk med hus, tl.19/1.

 

1922

Skjøte fra Kristian Fredriksen til Hagbart Johansen på selgerens husbygning med torv- og vedsjå for kr 2000,-.

 

1937

Auksjonsskjøte, dat. 26/10 1937 til Hagbart Johansen, f. 28/6 1891 for kr 1200,-.

 

30-8-68 (Small)

                                            Bruk 8 Solheim rundt 1950

 

 

Slektstavle for Hagbart og Marie(se også bruk 32/3 Eidsvold):

 

Utskrift av tavle

 

Slektsopplysninger:

Hagbart  August Johansen, f. 28/6 1891, d. 18/4 1965, snekker, gift  15/7 1914 i Narvik med

Marie Eriksen, f. 9/5 1891, d. 8/12 1966, fra bruk 3 på Slagstad.

Folketellingen 1900, Tuen(Slettbakken) i Øksnes:

Kristoffer Abelsen, f. 1859 i Øksnes og hustru Olea Klausen, f. 1863 har Hagbart som pleiesønn fra 1894 (bodde på Blokken i Vesterålen). Foreldrene til Hagbart var Johannes Olai Johannesen, f. 12/9 1857 gift 31/12 1880 i Øksnes med Helmine Birgithe Steffensdatter, f. 1/7 1857 på Kvaraasen, d. 1913, smed og fisker på Strandhougen på Myre. Hans far var Johannes Olsen Vetaas, gårdbruker i Mangers prestegjeld. Johannes ble konfirmert 25/9 1869 i Mangers pg. Helmines far var gårdbruker Steffen Pedersen på Kvaraasen.

 

Barna til Hagbart og Marie:

1.Henry Johan Kasper Johansen, f. 26/10 1914, d.15/11 1984, gift 1946 med Gudrun Brun (adoptert av ekteparet Våge i Fauskevåg), f. 22/8 1915, d. 7/2 2007, barn: Anne-Marie, f. 21/8 1946, Torill-Helene, f. 27/7 1948, Gunn-Henny, f. 27/9 1951 og Hallgeir-Erik, f. 23/9 1953. Torill-Helene har overtatt besteforeldregården Solheim på Sandsøy.
2.Agda Kristine Oline Johansen, f. 5/11 1918, d. 3/8 1993, gift 2/12 1944 med Halvor Knutsen, f. 26/6 1914, d. 5/11 1991. (Halvor er bror til Arnold, se 3.), barn: 1. Sigrid-Helene, f. 16/1 1946, gift 1988 med Karl Lalid, Åkrehamn. Disse har dattera Anne-Randi, 2. Else-Marie Kristine, f. 3/3 1961, gift 1984 med Geir Ove Misje. Disse har barna: Odrun, Kristine, Torstein, Gunhild og Haldor.
3.Edel  Irene Karny Johansen, f. 5/9 1922, d. 9/2 2008, gift 30/8 1952 med Arnold Knutsen, f. 5/5 1922, d. 1/7 1991. Barn: Hildur Kirsten Eirin, f. 11/8 1953, gift i 2001 med Aman Kadér Kamsare.

 

30-8-15 (Small)

       Hagbart og Marie Johansen

 

30-8-12 (Small)

1. rekke: Anna, Marie, Klara Sandberg(Bessebostad), Edel og Henry.

2. rekke: Johan Skarstein, Hagbart Johansen, Agda og Halvar.

 

30-8-21 (Small)

                              Henry og Gudrun Johansen

 

30-8-18 (Small)

                                 Agda og Halvor Knutsen

 

30-8-17 (Small)

         Edel og Arnold Knutsen

   

30-8-19 (Small)

        Agda og Halvar Knutsen med Sigrid-Helene og Else-Marie

 

 

 

 

                                       

 

30-8-3 (Small)

                                  Bruk 8 Solheim i 2008

 

30-8-64 (Small)

Torill-Helene som har overtatt Solheim. Denne ble i 2014 solgt og restaurert..