Bruk 5 Varnes

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

29-23-22 (Small)

Ole Jørgensen og kona Anna Johansdatter med Wilmar

 

29-23-19 (Small)   29-26-123 (Small)

      Antonette, Henry og Emil Jørgensen           Emil til høyre

 

29-5-10 (Small) 29-5-15 (Small)

                           Ole Teodor Jørgensen, til USA

 

29-5-20 (Small)

Slektsstevne 1985. Etterkommere etter Antonette og Emil Jørgensen

 

29-5-1 (Small)

Kristian Bredahl og Wilmar Jørgensen

 

29-5-2 (Small)

Bryllup: Johan Norheim, Alfhild Norheim, Hilda Jørgensen, Vilmar Jørgensen, Ingeborg Norheim,

Håkon Norheim og Rune Nordgren.

 

29-5-3 (Small)

                                    Emil Jørgensen

 

                                       

 

29-5-4 (Small)

Kristian Bredahl, NN, Ragnar ? (far til Ingrid Larsen på Gaphaugen), Wilmar Jørgensen, bak: Ragnar?

 

29-5-5 (Small)

Henry Jørgensen, Ragnar (fra Gryllefjord) og Wilmar Jørgensen

 

29-32-44 (Small)

                              Rannveig Jørgensen

 

29-5-6 (Small)

Bruk 5 Varnes tatt fra Vetten i 2008

 

29-5-7 (Small)

Torveseting: Nordheimfolket sammen med Vilmar Jørgensen og Hilda Jørgensen.

Torvesjåen tilhører Emil Jørgensen.

 

31-13-3 (Small)

Margit Jørgensen med barna Solveig og Ellinor og bestemora Antonette Jørgensen.

 

31-13-4 (Small)

Søstrene Elisabeth Hind, Antonette Jørgensen og Lina Pettersen, kom fra Kjærhaug på Slagstad.

 

31-13-5 (Small)

Ole Jørgensen med Solveig og Ellinor. Bak til venstre den gamle fjøsen i Varnes.

 

31-13-6 (Small)

Emil, Ole og Henry Jørgensen. Foran: Rannveig Jørgensen, Antonette og Margit Jørgensen.

 

31-13-8 (Small)

Margit, Ole, Bjørg, Rannveig, Ester og Antonette. Bak: Mannen er gift med søster til Esters mann.

Foran: Ellinor og Solveig og Esters sønn Trygve .

 

31-13-9 (Small)

Bjørg og Werner gifter seg.

 

31-13-10 (Small)

Rannveig og broren Ole med Sigvald (sønn til Henry Jørgensen).

 

31-13-12 (Small)

Barneflokk i Varnes:

Kristian, Birger, Eldar, Ellinor, Solveig, Liv Svanhild, Gudbjørg og Dagmar.

(Kristian, Gudbjørg og Dagmar er Selma Jørgensens barn)

(Birger, Eldar og Liv Svanhild er Wilmar Jørgensens barn)

(Ellinor og Solveig er Ole Jørgensens barn).

 

31-13-13 (Small)

Werner Jørgensen på ski.

 

31-13-14 (Small)

Margit med Ellinor og Solveig foran de gamle husene i Varnes.

 

31-13-15 (Small)

Bjørg, Emil, Antonette, Margit og barna Ellinor og Solveig. Helt til høyre: Anne Benjaminsen.

 

29-32-23 (Small)

                       Selma Jørgensen

 

31-13-16 (Small)

Nytt hus på bruket.

 

31-13-17 (Small)

Antonette og Emil Jørgensen i Varnes.

 

32-6-27 (Small)

Werner og Bjørg Jørgensen gifter seg.

 

29-5-9 (Small)

Antonette, Bjørg, Werner og Emil Jørgensen

 

28-9-64 (Small)

Steinar Jørgensen, Ellinor Jørgensen, Hans og Svanhild Jørgensen.

 

30-16-49 (Small) 29-26-8 (Small)

Liv-Svanhild og Hans Wærnes med barna. Birger Jørgensen gifter seg.

 

29-54-51 (Small)

                     Birger Jørgensen

 

28-13-65 (Small)

                     Liv Svanhild og Birger Jørgensen

 

28-13-76 (Small)

                                 Eldar Anton Jørgensen

 

29-5-25 (Small)

                              Eldar Jørgensen og Walter Bredahl

 

               

 

32-20-22 (Small)

                                  Liv-Svanhild og Hans Wærnes

 

 

28-5-8 (Small)

                                         Varnes i 2008