Bruk 5 Varnes

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 5,  Varnes

 

1888

Skadesløsbrev fra Ole Jørgensen til Edvart Arntsen, Fenes på kr 100 med pant i en fjøs- og ladebygning, tl.19/? 1888.

         

29-23-22 (Small)

Ole Jørgensen og Anna Johansdatter med Wilmar

 

 

1888

Exekusjon for Ole Jørgensen, Altevik på kr 182,30 med pant i en fjøs- og ladebygning, tl.juni 1889.

 

1901

23/695 får skyld 20 øre, utgått fra bruk 1, se folie 228, skyldelingsforretning grb. 8/10, tl. 22/6 1901. Rett til vann, nøsttomter, havning og torvemyr.

 

1906

Skjøte fra Joh. Fr. Jørgensen til Ole Johan Jørgensen på bruket for kr 900,-, tl.9/7 1906.  Obligasjon fra Ole Jørgensen til Arbeidsbruk- og Boligbanken kr 1150,- med 1.pr. i bruket med hus, tl. 9/7 1906.

 

1922

Ekstraktutskrift av skiftebehandlingen i boet etter Ole Jørgensen Varnes der enken Anna Jørgensen vedtar boets aktiva og passiva, ved påtegninger på utskriften, tl. 7/6 1922.

 

1922

Skjøte fra Anna Jørgensen til Emil Jørgensen på bruk med hus for kr 2000, dat. 24/4, tl. 7/6 1922.

 

1924

Obligasjon fra Emil Jørgensen til Småbruk- og Boligbanken for kr 3000,- md 2.pr. etter obl. på kr 1150,-.

 

1926

Pantebrev fra Emil Jørgensen til det offentlige for nedskrivningsbidrag kr 700 med pant i bruker, tl. 1/11 1926.

 

1928

Utleggsforr. Hos E. Jørgensen for Norges Bank, avd. Tromsø, kr 136,80 med pant i eiendom, tl. 15/12 1928.

 

1938

Auksjonsskjøte 25/3 1938 til Emil Jørgensen, f. 20/6 1883 for kr 2100.

 

1947

Skjøte, dat. 6/5 1947 fra Emil Jørgensen til sønnen Wilmar Jørgensen, f. 10/12 1907 for kr 5611,-.

Skadesløsbrev fra Vilmar Jørgensen til Trondenes Spb. For kr 12000,-,gbr1/10 1947.

 

Etter Wilmars eldste sønn Birger har hans barn overtatt eiendommen.

 

31-13-14 (Small)

Margith og de to eldste barna foran de gamle husene i Varnes.

 

Slektsopplysninger:

Ole Johan Jørgensen, f. 4/9 1852 fra Altevik, d. 6/6 1912 fra bruk 6, Husbakken, ble i 1874 gift med

Anna Tomine Johansdatter, f. 5/2 1850, fra Salangen. I 1865 er Anna 16 år og tjenestepike hjemme så Sommersæde. Foreldre til Anna: Johan Petter Thomasen Indergaard, f. ca.1804 og hustru Maren Hansdatter, Sommerset, f. 23/5 1817, disse bodde på Sommerset og giftet seg i 31/10 1843 i Ibestad kirke. Maren er tvilling med Bereth og foreldrene er Hans Samuelsen og hustru Elen Tørrisdatter, Sommersæde. Faren til Johan Petter Thomasen, Indregård er Thomas Jonsen. Opplysninger om Thomas Jonsen var vanskelig å finne (da han døde tidlig). Men konfirmasjonen 31/7 1825 i Ibestad gav oss løsningen: Konfirmert Johan Thomasen Indergård: foreldre Thomas Johnsen,  Grundreisen (i Tranøy) og enke Berith Sophia Olsdatter.

 

Under Folketellingen i 1801 er Elen Tørrisdatter 23 år og ugift hjemme på Somersæde, f. ca. 1778.  Ei søster, Birgitha Maria oppgis være 16 år. Deres foreldre er Tørris Nilsen, f. ca. 1737 og kona Dorothea Olsdatter, f. ca. 1745, gårdbrukere på Sommersæde.

 

Barna til Ole og Anna:

1.Joakime Marie, f. 22/2 1875, gift med Kristen Peder Fredriksen, Sørsand, bruk 27.
2.Johanna Karoline, f. 27/2 1877, gift med Hans Bertin Andreassen, Altevik, se bruk 12, Brunstadmyren under Sørsand.
3.Albert Marinius, f. 22/4 1879, gift med Otelia Mathilde Arntsdatter, f. 1882 (barn:Alvilde Johanna, f. 27/5 1901)
4.Amanda Karlotte, f. 2/10 1881,
5.Bernhard Emil, f. 20/6 1883, overtar farseiendommen i Varnes, se nedenfor,
6.Ole Teodor, f. 17/4 1890, utvandret til U.S.A. 1. februar 1909, tok her navnet Varnes.

 

Gr.nr.29

Br.nr.5

Bruker 1945: Emil Jørgensen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

2,3

0,5

0,1

 

10

4,0

 

48

39

37

 

31-13-17 (Small)

                              Antonette og Emil Jørgensen                                              

 

Slektstavle for Antonette J. Paulsen:

 

Utskrift av tavle

 

Slektstavle for Bernhart Emil Jørgensen:

 

Utskrift av tavle

 

Slektsopplysninger:

Antonette Josefine Paulsen, f. 1/8 1889, d. 13/12 1945 fra bruk 1 på Slagstad, gift 25/8 1907 med

Bernhart Emil Jørgensen, f. 20/6 1883, d. 25/8 1954 fra dette bruket, barn:

1. Wilmar Jørgensen, f. 19/12 1907, gift med Hilda Norheim fra bruk 13 på Norsand, overtar gården.

2. Henry Olai Fjellbu, f. 26/4 1909, d. 25/6 2001, gift og bosatt på bruk 11 i Altevika,

3. Ole Arnold Jørgensen, f. 5/5 1912, d. 4/11 2006, gift og bosatt på bruk 16 i Altevik,

4. Ester Anette Jørgensen, f. 28/5 1914, d. 1970, gift med Frithjof Johannes Abelsen, f. 4/5 1911, d.10/3 1963.

   To søstre er gift med to brødre, begge bosatt på Bestebostad,

5. Selma Jøgensen, f. 16/11 1917, gift med Waldemar Nikolai Abelsen, f. 19/8 1913, bosatt Bestebostad.

6. Werner Skjoldborg Jørgensen, f. 7/5 1921, gift og bosatt på bruk 13 på Kolsland.

7. Rannveig, f. 4/10 1928, gift med Oddmund Øgård i Bardu.

 

29-23-20 (Small)                                  

 

Familien til Hilda og Wilmar Jørgensen:

 

Utskrift av tavle

                             

Wilmar Jørgensen, f. 19/12 1907, d. 29/8 1999 gift med Hilda  Ivanna Norheim,

f. 15/12 1907, d. 26/3 1981 fra Norheim, bruk 13 på Nordsand, barn:

 

1. Liv-Svanhild Jørgensen, f. 23/10 1937, gift med Hans Wærnes på Melbu.

2. Birger Jørgensen, f. 3/6 1939, gift med Wenche, bosatt Melbu. Birger

   overtok bruket  den 20/10 2004 fra sine søsken for kr 75.000,-. Han døde 10/12 2012.

3. Eldar Anton Jørgensen, f. 27/3 1941, gift med Wenche Bowitz, bosatt på bruk 23 på Sørsand.

 

Wilmar hadde MK "Baren" ilag med Johan Norheim, senere var Wilmar eneeier.

 

31-13-12 (Small)

Kristian, Birger, Eldar, Ellinor, Solveig, Liv Svanhild, Gudbjørg og Dagmar.

 

28-5-8 (Small)

Varnes, bruk 5 i 2008