Bruk 5 Volden

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 5,  Vollen

 

1882

Skylddelingsforretning hvor det fra bruk 1 utgår en parsell, skyld 43 øre. Det er Hans Eriksen som overtar denne parsellen.

 

1916

Skjøte fra Ole Slagstad til Hans Eriksen på dette bruk, hus nevnes ikke, kjøpesum kr 1700,-, tl. 2/10 1916. Obligasjon fra Hans Eriksen til Arbeiderbruk og Bustadbanken for kr 2500,- med pant i bruk og hus, tl.2/10 1916.

 

Tinglest 19/5 1920:

Skifteutlegg etter Ingbertine Jakobsdatter overtatt av enkemannen til fellesbarna:

Josefine Eriksen,16 år, Einar Eriksen,13 år, Hilmar Eriksen,11 år, hver får kr 75,36.

 

1924

Skylddeling fra dette bruk til Angel Andreassen, parsellen Ryvoll, bruk 10, (1924).

 

1930

Skylddeling fra dette bruk til Bernhard Andreassen, parsellen Myrvang, bruk 9, se her (1924).

Skjøte fra boet etter avdøde fisker Hans Eriksen, Sand til gjenlevende hustru Anna Eriksen til Johan Andreassen, Sand, for kr 2500, tl. 2/1 1930.

 

1931

Panteobligasjon fra Selma Andreassen, undertegnet med ektefellen Johan Andreassen til Den Norske Banks Småbruk- og Boligbank for kr 2500,-, årlig festeavgift kr 5,- som ikke kan forhøyes så lenge Bjarkøy Sparebank står som garantist, tl.1/5 1931. Skadesløsbrev fra Johan Andreassen og hustru til Bjarkøy kommune for inntil kr 2500 med pant i eiendommen, t. 15/8 1931.

Panteobligasjon fra Selma Andreassen, undertegnet med ektefellen Johan Andreassen til Den Norske Banks Småbruk- og Boligbank for kr 2500,-, årlig festeavgift kr 5,- som ikke kan forhøyes så lenge Bjarkøy Sparebank står som garantist, tl.1/5 1931. Skadesløsbrev fra Johan Andreassen og hustru til Bjarkøy kommune for inntil kr 2500 med pant i eiendommen, t. 15/8 1931.

 

1937

Auksjonsskjøte dat. 13/12 1937 til Selma J. Andreassen, f. 21/11 1901 på hennes tidl. eide hus for kjøpesum kr 2100,-, grbf. 4/1 1938. Auksjonsskjøte dat. 8/8 1938 til Johan Andreassen, f. 27/8 1896 for kjøpesum kr 1910,52,-, grbf. 30/8 1938.

 

1947

Panteobligasjon dat. 26/9 1947 fra Johan Norheim til Trondenes Sparebank for kr 12.000,- med pant i gården, grbf. 1/10 1947. Sorenskriverfullmektigen har anmerket i margen at Johan Norheim og Johan Andreassen er en og samme person.

 

2014

Eiendommen eies i dag av Dag Slagstad som dette året foretar omfattende vedlikehold av hus.

 

Slektsopplysninger for Hans E. Eriksen med familie:

Erik Eriksen Rue, f. 18/11 1825 i Hol i Hallingdal ( i Aals prestegjeld av foreldre Erik Sandersen og Margit Kittelsdatter Rue), død på Nordsand 13/10 1916.  Han ble gift med Cornelia Hansdatter, f. 8/9 1844 på Flakstad i Senja (eldste søster til Peroline Kristine Hansdatter, se slektstavla under "de perolinske kommer"). Hun ble gravlagt 16/5 1925. Disse har bodd både på Nordsand og Lomsnes. På Lomsnes er Erik benevnt som forpakter og sist som inderst. På Volden finnes ennå rester etter muren til huset tilhørende denne familie der Marie er født.

Litt om Erik Eriksen:

Vi finner faren Erik Sandersen og Margit Kittelsdatter i folketellingen 1865 på gården Teigen i Ål, han oppgis være kapitalist. Gården Rue har gått konkurs). Disse hadde barna: Sander, f. 5/9 1821(gift som enkemann 9/4 1856 med Åse Larsdatter Rime, 23 år, far:Lars Halvorsen), Kittil, f. 5/1 1823, Erik, 18/11 1825 (til Sand og Lomsnes) og Syver Eriksen, f. 3/11 1840, ugift i 1865 som drog til Amerika. Se videre nedenfor under Marie Eriksen, f. 1880 på Sand.

 

Folketellingen 1900 i Berg, Lomsnes:

Erik Eriksen, fisker og gaardb, f. 1825 Hol i Hallingdal og hustru        

Kornelie Hansen, fiskerkone, f. 1844 i Berg, hjemmeværende barn:        

Hans Edevard Eriksen, f. 1869 i Bjarkø, ugift fisker,        

Marie Eriksen, f. 1880 i Bjarkø, tjenestepige,        

Edvin Kornelius Eriksen, f. 1875 i Berg, fisker.

Øvrige familiemedlemmer:        

Adeleida Amanda Ovedia Eriksen, svigerinde, gift kone, f.1877 i Berg og        

Joakim Gustav Kristian Edvinsen, sønn, f.23/4 1899 i Berg.

 

Barna til Erik og Cornelia:

 

Hans Edevard Eriksen, f. 6/4 1870 på Lomsnes i Berg, tjente i sin tid i Nergårdshavn.

Hans var først gift 17/11 1901 i Torsken med Ingbertine Pauline Jakobsdatter, f. 23/7 1868 i Kvæfjord, døde 20/8 1911 på Lomsnes, foreldre til Ingbertine var: Jakob Parelius Sparboe og Gurine Sofie Knudsdatter, Bogen i Kvæfjord, ved konfirmasjonen bodde disse i Bumarka.  Barna til Hans som levde ved skiftet i 1920:

oJosefine Gunhilde Eriksen, f. 12/8 1903 på Lomsnes, gift på Høgslund gård utenfor Skedsmokorset, to barn, en overtok gården og dattera Ingrid  ble gift i Arendal.
oEinar Eriksen, f. 1907 på Lomsnes, trolig druknet uten etterkommere.
oHilmar Eriksen, f. 1909 på Lomsnes, gift sørpå.

 

Hans Edvard gifter seg på nytt 9/4 1917 (etter at han er kommet til Volden) med Anna Kathrine, f. 1862 på Halsnes i Tranøy, konfirmert i Tranøy 21/7 1878. Hennes far var Andreas Davidsen og hun var søster til Hans Andreassen på Brunstadmyra under Sørsand, men dette ekteskapet er barnløst.

 

Richart Rynning Eriksen, f. 21/9 1872, døpt i Sand mens foreldrene tjente i Nergårdshavn, på Lomsnes i 1875.

 

Edevin Karolius Eriksen, f. 18/4 1875 på Lomsnes, konfirmert her mens foreldrene var gårdbrukere her.

 

Karl Eriksen, f. 8/3 1878 på Nordsand, bosatt Lomsnes (ved konfirmasjonen til Karl kalles faren Erik Eriksen Rue).

Karl er fisker og bosatt på Flakstad i 1900, jordeier her 1903-1947, gift med Johanne Eline Edvardsdatter, d. 1935, 8 barn:

oAgnes Eriksen, f. 1901, gift på Vestresand i Lofoten,
oKonstanse Eriksen, f. 1903, gift i Narvik,
oKonrad Eriksen, f. 1905, gift på Flakstad med Annie Mikalsen fra Leikvika: Signe,f.1937, Kjell,f.1939, Arnold,f.1940, Brynjulf,f.1945, Jan Karl,f.1951.
oArtur Eriksen, f.1906, gift med Emilie Klausen fra Gryllefjord, bosatt Sifjord.
oMargit Eriksen, f. 1908 gift 1934 med Ingvald Amundesn, f. 1910 på Hals, Tranøy, flyttet til Silsand i Lenvik 1952,Solfrid, f.1936, Egil,f.1938, Gunhild,f.1942, Turid, f.1944, Harald, f. 1947 og Marthe,f.1952.
oAsrunn Eriksen, f.1910, gift på Helgeland,
oEgil Eriksen, f.1911. Omkom på sjøen 1938.
oJohanna Eriksen, f.1917, gift på Fjelldal i Tjeldsund.

 

Marie Eriksen, f. 12/10 1880 på Nordsand (Sand/Bjarkøy), konfirmant fra Lomsnes i Berg pg.

Marie utvandret til Amerika og ble her gift med fetteren Edward Syvertsen Rue, sønn Syvert Eriksen Rue som er nevnt ovenfor.  Etterkommere (Nola Larson) i Wisconsin, USA, har tatt kontakt i 2009 (se forespørsel i gjesteboka) for å finne slekta fra Lomsnes (spørsmålet til oss var "Marie Lomsnes" til USA i 1880. Men hun er født 1880 på Nordsand). Datter til Edward og Marie, Myrtle, lever ennå i en by I Wisconsin, 94 år, se gjesteboka. Hennes datter, Nola Larson, kommer her nord i 2009.

 

En  oversikt for slekta til Nola som hun kan treffe her nord finner hun under Slektshistorie og "de perolinske".

                         

 

Slektsopplysninger for Johan og Selma Norheim:

Johan Norheim, f. 27/3 1896, d. 9/8 1982 var eldste sønn på Norheim, bruk 13. Han ble gift med Selma Johanna Christensen, f. 21/11 1900, d. 9/8 1982 fra Skrolsvik av foreldre Kristen Anton Korneliussen, f. 28/3 1863 og Fredrikke Rasmusdatter, f. 18/12 1865 fra Tranøy. Selma og Johan hadde ingen barn, men to fosterbarn, Dag Slagstad (se bruk 1 på Nordsand) og Odd Norheim.

 

Slektstavle for Selma, se under bruk 28/7 Gråstein der Hulda Emilie, Selma og Johanna Kristensen  søstre.

 

I 1945 flyttet Karstein Slagstad til Selma og Johan.  Karstein var blitt gift med Dagny, niesa til Selma. Her ble deres sønn Dag Slagstad født 25/2 1946.  Da Dagny ble syk og Karstein og ”Daddy” flyttet til bruk 1 på Nordsand, ble Dag værende på Vollen.  Se også bruk 1, Nordsand.

Litt om forfedrene til Dagny:

Foreldrene var Edvin Johan Johansen, f. 11/5 1879 på Senjahesten, gift med Hansine Maria Perolina Jacobsen, f. 23/8 1882 fra Senjahesten:

Hansines foreldre: Jacob Johan Johansen, f. 1854, gift med Margrete Sofia Jansdatter, f. 1855.

Edvins foreldre: Johan Adel Jacobsen, f. 1856 i Tranøy, gift med Johanna Elisabeth Olsdatter, f. 1858 i Torsken.

 

Slektstavle for Dagny Johansen, f. 31/12 1921:

 

Utskrift av tavlen

 

 

28-5-5 (Small)

Bruk 5, Vollen like etter at våningshuset er oppført.

 

Gr.nr.28

Br.nr.5

Bruker 1945: Johan Norheim

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

2.2

0.2

 

0.2

0.5

11.0

10.0

 

78

63

59

 

 

             

28-5-4 (Small)

 

 

 

28-5-2 (Small)

Ellen Slagstad og Dag Slagstad

 

28-5-1 (Small)

Ellen Slagstad og Dag Slagstad sammen med kona Lisbet Slagstad på Sandsøydagan i 2004

           

28-5-101 (Small)

Vollen i 2007