Bruk 63 Bo- og eldresenteret

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

1922

NKS, Norske kvinners Sanitetsforening, avd. Sandsøy ble stiftet 10/1 1922.

 

Foreningen har stått for oppføringen av "Folkebadet" og "Helsehuset", samt en rekke andre saker som har kommet øyas befolkning til gode.  Da de startet arbeidet med å få etablert et Bo- og Eldresenter på øya, var det ikke bare finansielle problemer som meldte seg.  Kommunen hadde "tilsvarende" etablering på Bjarkøy samlokalisert med Bjarkøy sykehjem.  Behovet for et slikt senter var det delte meninger om.  Vi vil ikke her ta opp denne saken som endte godt for sandsøyværingene.

 

 

30-28-20 (Small)

Sigrid Lorentzen, Ann-Karin Skavhaug, Malfrid Skarstein og Erna Lockert.

Bildet er tatt i Samfunnssalen i Harstad , på "tombolaen" da Bo- og Eldresenteret er det store målet.

 

 

1997

21/4 ble det sendt søknad om at Bjarkøy Kommune måtte overta Husbanklånet,

29/63 selges senteret til kommunen for kr 2.470,-, låneavtale måtte være underskrevet innen 20/5 dette året.

 

1998

Knut Scherves Arkitektkontor er inne og arbeider med saken.

 

2013

Eiendommen er nå tilbakeført til Sandsøy sanitetsforening som har etablert 6 utleierom for selvhushold. Her

kan tilreisende få leie rom med egne bad og fullt utstyr. Fellesstue og felleskjøkken kan også utleies.

 

29-63-107 (Small)

Åpningsdagen: fredag 26/3 1993, kl. 11.30                          

 

29-63-100 (Small)

Borgny Bang Pettersen taler. Hennes mann, Petter Pettersen, gav tomten til eldresenteret.

Her sammen med Ragnhild Osen, fylkesmann Leif Arne Heløe, og formann i NKS.

 

29-63-101 (Small)

Otto Olaisen, Ragnhild Osen og fylkesmann Leif Arne Heløe etter middagen.

 

Det var mange på øya som bidro til at dette lot seg gjennomføre.  Ragnhild Osen var nok

drivkraften som måtte til for å få dette gjennomført.

 

 

29-63-10 (Small)

De første beboerne:

John Dahl, Ingbert Chruickshank og Wilmar Jørgensen,

Erna Lockert og Hariette Bredahl.

 

29-63-11 (Small)

Fellesstuen på senteret i 2008

 

39-63-108 (Small)

Senteret den 20/9 2008