Bruk 65 Skoglund

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Utskilt tomteeiendom fra Skoglund, bruk 24, se her.

 

29-24-22 (Medium)

Bildet viser et parti av Sør-Sand i 1956 med Skoglund oppe til venstre.

 

Gnr. 29, bruk 65 er utgått fra bruk 24, Skoglund, solgt for kr 250.000 til

John Erik Kristiansen og Gøril Himberg Andreassen den 28.10.2004.

 

Se slektstavle under bruk 32/13 Breidablikk.

 

Slektsopplysninger:

Eiendommen ble solgt til lærerene John Erik Kristiansen og Gøril Himberg.

 

Gøril Himberg,  f. 27/7 1954, fra bruk 23 i Altevik,

gift 23/8 1974 med John-Erik Kristiansen, f. 31/5 1953, barn:

1. Sveinung Kristiansen, f. 18/4 1973,

2. Henning Kristiansen, f. 21/4 1975,

3. Guttorm Andreassen, f. 19/6 1981.

 

John-Erik Kristiansen kommer fra Mikkelbostad på Dyrøya. Hans mor, Hedvik Larsen, f. 1933 kommer herfra, mens faren, Paul

Kristiansen er fra Østfold. Far til Hedvik, Siglund Larsen, var halvbror (samme mor) til Olai Olaisen på bruk 12 på Slagstad.

 

29-24-6 (Small)

Bruk 65 Skoglund i 2008

 

 

29-24-11 (Small)

Gøril Himberg Andreassen, gift med John Erik Kristiansen.

 

John Erik er mangeårig leder for "Sandsøydagan" og er med i Sandsøy sangkor.  Han har nok bidratt sterkt til at denne brede kulturmønstringa som foregår annet hvert år lar seg gjennomføre og er blitt det den er for så mange. Han fikk også Bjarkøy kommunes kulturpris i 2008 for sitt allsidige virke i kommunen.

 

ukens (Small)003

 

29-24-20 (Medium)

Familien samlet i 1995 på Mikkelbostad på Dyrøya: Sveinung, Gøril, John-Erik, Henning og Guttorm Kristiansen.

 

29-24-21 (Small)

Guttorm i 1984 på Skoglund