Bruk 68 Fortbolig

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

29-68-02 (Small)

 

Tomteeiendommen ble opprettet da Forsvaret kjøpte fjellpartiet ovenfor gården Slagstad som  dermed ble en del av Sørsand, gårdsnr. 29.

Da Forsvaret nedla Sandsøy Fort, ble denne boligen solgt til et firma i Sørreisa. Eiendommen ble i 2010 solgt til

Trine Chruickshank (fra bruk 30/1-3) og Olav Harald Ulstein. I 2014 har Trin Chruickshank overtatt bruket.

 

29-68-01 (Small)