Bruk 6 Kleiva/Kleven

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

28-6-0 (Small)

Hos Inger og Karstein Bredahl 5/8 2008

 

30-6-200 (Small)

Harriet og Kristian Bredahl

 

30-6-205 (Small)

Familien Inger og Karstein Bredahl.

Arne Kristian Bredahl, Inger Johanne Bredahl, Karstein Bredahl, Terje Bredahl,

Lisbet Bredal og Laila Bredahl.

 

30-6-201 (Small)30-6-202 (Small)

Hartvik og Marie Bredahl

 

29-27-65 (Small)

                       Hartvik Bredahl

 

30-6-203 (Small)30-6-204 (Small)

Hans Andreassen og Johanna Andreassen

 

29-6-1 (Small)

Ukjent bilde fra Kleiva.

 

29-6-2 (Small)

Bergliot Ytterstad, Edit Ottem, Ragnhild Bredahl.

 

29-6-3 (Small)

Fra dåpen til tvillingene Valborg og Astrid. Foran Karstein Bredahl.

NN, Einar, Eibjørg, Selma og Ole Jørgensen.

 

29-6-4 (Small)

NN, Einar, Ragnhild, Kåre Eilertsen, Eibjørg, Lovise(mor til Kåre og Eibjørg), Berglyot Ytterstad, NN, NN

 

29-6-5 (Small)

Familiebilde fra Varnes.

 

29-6-6 (Small)

Karl Bredahl og Bjarne Bredahl

 

29-6-7 (Small)

Harriet Bredahl, Marie Bredahl, Valborg Bredahl med Arne Kristian og Ragnhild Bredahl.

 

29-6-8 (Small)

Familiebilde fra Varnes.

 

29-32-34 (Small)

                     Marie Bredahl med Bjarne og Ernst

 

 

29-6-9 (Small)

Kåre Eilertsen med flere i familien.

 

29-6-10 (Small)

Einar Bredahl og Eibjørg, gift på Bjarkøy.

 

29-6-11 (Small)

Mor til Eibjørg ?

 

29-6-12 (Small)

Waldemar Bredahl

 

 

29-6-14 (Small)

Oline Olsdatter (mor til Marie) og Marie Bredahl.

29-6-15 (Small)

Bjarne og Arnulf Olsen og Aslaug Olsen fra Rydningen med tvillingene Bredahl.

 

29-31-45 (Small)

                   Valborg, Karstein og Astrid Bredahl

 

29-6-17 (Small)

Familien Kristian Bredahl

 

 

 

29-6-19 (Small)

Hans Andreassen til venstre. Øvrige er av  familien Bredahl og Jørgensen.

 

29-6-20 (Small)

Einar og Eibjørg Bredahl på Bjarkøy.

29-6-21 (Small)

Karstein Bredahl, Valborg Bredahl, Astrid Bredahl

 

29-32-47 (Small)

  Astrid og Valborg Bredahl

 

29-32-48 (Small)

                                            Bjarne ? sammen med Hartvik og Marie Bredahl

29-6-23 (Small)

Marie Bredahl (til venstre), Hartvik Bredahl(til høyre). Kristian danser med Edit.

Damer i forgrunnen: NN, Helene eller Bergljot og Ragnhild Bredahl.

 

29-6-24 (Small)

Kristian Bredahl på "Laksen".

 

29-6-25 (Small)

Hartvik Bredahl helt til høyre. Damene er døtrene til Hartvik. Marie sitter i bakgrunnen.

 

29-6-26 (Small)

Harriet Bredahl, Sigurd Steinheim, Torbjørg Fjellbu, Kristian Bredahl, Hildur Høve(fosterdatter), Olaug Fredriksen.

 

 

 

29-6-28 (Small)

Ukjent

 

 

 

29-6-31 (Small)

Parti av Varnes og Sletten sett fra Vetten

 

29-6-32 (Small)

Parti av Sørsand med Kleiva til høyre

 

29-6-33 (Small)

Harriet og Kristian Bredal

 

 

28-10-50 (Small)

Inger og Karstein med de eldste barna.

 

29-42-24 (Small)

          Valborg Bredahl i Alta

 

29-31-29 (Small)

Marie Bredahl, Johanna Andreassen og Hans Andreassen i bryllupet til

Inger og Karstein Bredahl, 2/7 1955.

 

29-21-21 (Small)

Ragnhild Bredahl, gift Njøs i Oslo

 

29-21-55 (Small)

Bergljot Bredahl, Ragnhild Bredahl, Sigurd Ytterstad

(gift med Bergljot) og NN.

 

29-21-57 (Small)

Edit Bredahl (gift Ottem), Einar, Marie, Karl, Valdemar

og Ragnar Pettersen.

 

29-6-207 (Small)

                                 Laila Bredahl i Sandsøy skolemusikk-uniform.

 

29-6-208 (Medium)

Sånn kan det gå på Sandsøy i våre dager....

 

Bilder som er sendt oss fra Eva Bjørg Bredahl på Bjarkøy i febr. 2010:

29-6B-03 (Small)

Familiebilde med mange kjente personer.

 

29-6B-04 (Small)

Marie Bredahl med sine barn, Edith, Einar, Valdemar

og Karl og en fremmed gutt.

 

29-6B-05 (Small)

Einar og Edith Bredahl, Harriet og Kristian Bredahl.

 

29-6B-07 (Small)

Ingbert Chruickshank, Edith og Einar Bredahl på Austnes, Bjarkøy.

 

29-6B-08 (Small)

Edith og Einar Bredahl, Ingbert og Lina Chruickshank på Austnes.

 

29-6B-09 (Small)

Harriet og Kristian Bredahl gifter seg.

 

29-6B-10 (Small)

Ingbert Chruickshank og Einar Bredahl.

 

29-6B-12 (Small)

Eibjørg og Einar Bredahl med tvillingene Valborg og Astrid Bredahl på Brunstadmyra.

 

29-6B-13 (Small)

Einar Bredahl på Østnes som ungdom.

29-6B-14 (Small)

Eibjørg hjemme på Østnes, Bjarkøy.

 

29-6B-15 (Small)

Einar og Eibjørg gifter seg.

 

29-6B-16 (Small)

Bryllup på Østnes.

 

29-6B-17 (Small)

Bryllupsfolk fra Sandsøy drar hjem...

 

29-6B-18 (Small)

Fra bryllupet på Østnes.

 

29-6B-19 (Small)

Brudeparet foran Bjarkøy kirke.

 

29-6B-20 (Small)

St. Hans feiring på Sandsøya hos familien Bredahl.

 

29-6B-21 (Small)

Fest hos Einar Bredahl på Østnes, fra venstre:

Arne Ingebrigtsen med Harald Halvorsen, Einar Bredahl, Oddmund Klausen, Trygve Edvardsen,

Bjarne Bredahl, Marie Bredahl, Astrid og Valborg, Kristian Bredahl.

Hertvik Bredahl, Eibjørg Bredahl, Harriet Bredahl og Lovise Eilertsen. Øvrige er naboer på Østnes.

 

29-6B-22 (Small)

Eibjørg, Astrid og Valborg med broren Karstein Bredahl.