Bruk 6 Kollslandshaug

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

31-6-1 (Small)

Gudrun Simonsen gifter seg med Alfred Haugan. Helt til høyre: Peder Haugan.

 

32-10-320 (Medium)

                             Alfred Haugan og Tor Eriksen

 

31-6-2 (Small)

"Gubbetreff" på Kollslandshaug:Antonette Haugan/Formo, Borghild, Lorentz Mikalsen,

Johan Molin, Arne Haugan, Kåre Olsen og Aksel Moritzen.

 

31-6-3 (Small)

Alfred Haugan, sønn av Peder Haugan, omkom utenfor Senja i mars 1929.

 

32-10-346 (Medium)

                                              Alfred Haugan

 

31-6-4 (Small)

Generalløytnant Arne Haugan, sønn av Alfred Haugan.

 

31-6-5 (Small)

Bjørn Haugan, sønn av Arne Haugan.

 

31-6-6 (Small)

Borghild og Aslaug Haugan.

 

31-6-7 (Small)

Dobbeltbryllup: Borghild og søstera Grete gifter seg.

Bak: Aslaug Hammer, Ragnhild Simonsen, Hardis Slagstad, Borghild,

Aslaug, Grete, Olaug Slagstad, Bergljot Slagstad og Torbjørg Tofte.

 

29-32-24 (Small)

                                                          Brudefølget til Borghild og Grethe

 

31-6-8 (Small)

Borghild og søstera Grete.

 

31-6-9 (Small)

Alfred Haugan og Gudrund Simonsen Haugan.

 

31-6-11 (Small)

Barndåp på Kollslansdhaug:

Johan Molin, Gjertrud Dahl, Gudrun Midtun og Ole Hammer.

 

31-6-12 (Small)

Familien Andreas Midtun med alle fire barna.

 

31-6-13 (Small)

Foran: Ole Slagstad, Gudrun Haugan, Martin Slagstad.

Bak: Barn av Gudrun med ektefeller.

 

31-6-14 (Small)

Gudrun Haugan og Bjarne Karlsen i slottonna på Kollslandshaug.

 

31-6-15 (Small)

Gudrun Haugan.

 

31-6-16 (Small)

Hansine Nilsdatter og Peder Olsen Haugan.

 

31-6-17 (Small)

Kollslandshaug i 1945.

 

31-6-18 (Small)

Kollslandshaug, bruk 6 med bruk 20 Hågen helt til venstre.

 

31-6-19 (Small)

MS "Sneland" leid av Alfred Haugan.

 

31-6-20 (Small)

                                        Sildefiskere.

 

31-6-21 (Small)

Johan Sønvinsen på Kollslandshaug, mannen til Grete Haugan.

 

31-6-22 (Small)

                                 Grete og Arne Haugan.

 

31-6-23 (Small)

"Gubbetreff" på Kollsland: Arne, Aksel, Kåre og Karstein Slagstad.

 

31-6-24 (Small)

"Gubbetreff": Foran Kåre Olsen og Bertrand Hansen.

Bak: Antonette Haugan/Formo, Johan Molin, Borghild Haugan,

Arne Haugan, Karstein Slagstad og Britt Midtun.

 

31-6-25 (Small)

Fra barndåpen til Gjertrud og Gudrun ("Søster"). For uten dåpsbarna har vi fra venstre:

Johan Molin, Gudrun Haugan, Ole Hammer, Borghild og Andreas Midtun, Marie (bak),

Aslaug Dahl og Helma Molin.

 

31-6-26 (Small)

Gårdsbilde. Stua til venstre ble først oppført av Peder Johan Haugan,

nå står denne på bruk 8.

 

31-6-27 (Small)

Arne Haugan med kona Gunn og sønnen Bjørn.

 

31-6-30 (Small)

Gudrun Haugan, født Simonsen.

 

31-6-31 (Small)

Barn av Gudrun og Alfred Haugan,  bak Milly Iversen, gift Fjellstad.

 

 

31-6-33 (Small)

Aslaug Haugan Dahl på "Galten".

 

31-6-34 (Small)

                                          Gudrun Haugan.

 

31-6-35 (Small)

                   Borghild Midtun med eldste dattera Britt.

 

 

31-6-36 (Small)

Dobbeltbryllup på Kollslandshaug, Grete og Borghild gifter seg.

Presten Andersen foran til høyre.

 

31-6-37 (Small)

Gudrun, Asbjørn, Thelma, Eva, Borghild, Andreas og Ragnhild Osen som "imiterer".

 

31-6-39 (Small)

Nr. 2 (Borghild), 3 (Frits Karlsen, 4 (Milly Iversen).

 

31-6-42 (Small)

Barn til Gudrun og Alfred Haugan.

 

31-20-3 (Small)

Grudrun Haugan med noen av barna

 

31-6-43 (Small)

"Åse" med barn fra Haugan.

 

31-6-44 (Small)

Bjørn og Arne Haugan.

 

31-6-49 (Small)

Kollslandshaug, huset oppført av Alfred Haugan.

 

31-6-50 (Small)

Arne Haugan i politiuniform.

 

31-6-48 (Small)

Eva og Alfred H. Karlsen.

 

32-20-47 (Small)

                                                             Andreas Midtun til høyre

 

30-9-48 (Small)

                 Alfred Haugan

 

30-9-70 (Small)

                Birger Haugan

 

29-54-37 (Small)

                                         Britt Midtun

 

29-32-111 (Small)

                                Britt Midtun på Galten

 

28-10-61 (Small)

        Sissel Midtun gifter seg.

 

28-10-63 (Small)

   Gudrun og Herodd gifter seg.

 

28-9-56 (Small)

                           Familien Andreas Midtun.

 

31-6-52 (Small)

Generasjonsbilde, 1936:

Bak Gudrun Haugan, dattera Antonette med

Synnøve (Gudruns første barnebarn).

 

31-6-51 (Small)

 

Antonette, f. Haugan (1914-2005) og Torbjørn Formo (1910-1986) giftet seg i 1935.

 

31-6-53 (Small)

Antonette og Torbjørn Formo med sine 6 barn i 1979:

Fra venstre: Kjersti Formo, f. 1954, Thor-Arne Formo, f. 1948, Guri Formo Johannesen, f. 1945,

Birgit Formo Brenno, f. 1943, (Lita) Greta Endeberg, f. 1936, Synnøve Meløe, f. 1935, d. 1997.

 

31-6-54 (Small)

Bildet er tatt i bryllupet til Ragna Fongaard og Sverre Meløe i 1995:

Foran fra venstre: Synnøve Meløe, Lita Endeberg, Birgit F. Brenno, Guri F. Johannesen.

Bak: Kjersti Formo og Thor-Arne Formo.

 

31-6-56 (Small)

      Borghild, Olaug Slagstad, Gunn, Bjørn, Bergljot Slagstad

31-6-57 (Small)

                                        Søstre fra Kollslandshaug i Oslo ?