Bruk 6 Kolslandshaug

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 6, Kolslandshaug

 

Skjøte fra Ole Kristian Olsen de til Peder Johan Olsen på den andre delen av Haugan for kr 240 med kår til selgeren og Abigael Pedersdatter, datert 29/6 1882.

 

Ved skylddelingsforretningen 16/5 1884 får de to sønnene, Ole Andreas og Peder Johan like deler av jorda.

 

6-1 (Small)

 

 

6-2 (Small)

 

Til høyre på bildet ser vi huset som Peder oppførte på gården (etter 1882) og som siden ble

flyttet til Nylund (bruk 8) hvor det fortsatt står i 2008.

6-4 (Small)

 

                                   Kolslandshaug. Huset er oppført av Alfred Haugan.                          

 

Slektsopplysninger:

Gården ble utskilt av Haugan, gammelt matr. nr.28, løpenr. 156b.

Her oppførte Peder Johan Olsen de første husene.  Peder var f. 19/2 1855, død 5/6 1934 og ble i 1876 gift med Hansine Birgithe Nilsdatter, f. 19/7 1856, d. 20/12 1925, fra Senjehesten.

 

Slektsoversikt for Hansine:

 

Utskrift av tavle

 

Familien til Peder Haugan:

 

Utskrift av tavle

 

Barn til Hansine og Peder som levde opp:

1. Alfred Nikolai Norman, f. 16/4 1887, d. 3/3 1929,

2. Anna Rebekka, f. 6/3 1885, d. 19/10 1929, som ble gift med Ingvard S. Iversen på bruk 32/10, Øverland. Datoen for Annas fødsel, 6. mars (6/3) er feilskrevet på gravsteinen som 3. juni (3/6).

 

Alfred Nikolai Norman, f. 16/4 1887, omkom 1/3 1929 utenfor Senja, gift med Gudrun Simonsen, f. 26/11 1887, d. 19/12 1965, fra bruk 5 på Slagstad.  Etter forliset utenfor Senja satt Gudrun igjen med en stor barneflokk:

 

1. Birger, f. 31/3 1910, forulykket i England,

2. Eva f. 19/5 1911, gift og bosatt i Sandefjord,

3. Borghild Johanne f. 22/7 1912, gift og bosatt på gården,

4. Antonette Kristina f. 27/9 1914, gift og bosatt på Modum,

5. Arne Gudbrand Haugan, f. 10/1 1917, generalmajor fra 5/1 1973 i hæren, gift og bosatt i Oslo, død 26/2 1997.

6. Aslaug Synnøve f. 7/4 1918, d. 20/8 1986, gift og bosatt i Altevik, bruk 15,

7. Grete Erikka, f. 30/7 1922, d.20/2 2011, var gift Sønvisen og bosatt i Tromsø.

 

Det ble dattera Borghild Johanne Haugan Midtun, f. 22/7 1912, d. 18/10 1990, gift med Andreas Norman Midtun, f. 29/6 1917, d. 18/10 1990, fra bruk 16 på Nordsand som overtok bruk 6, barn:

 

1. Britt, f. 3/4 1945, ugift, en sønn, Erlend Andreas Midtun, f. 30/12 1966, har overtatt Bakkero, bruk 12.

2. Sylvi, f. 31/10 1946, se bruk 21 og 25,

3. Sissel, f. 31/10 1946, gift med Hans Harstad, bosatt på gården Harstad, Nannestad,

4. Gudrun, f. 29/9 1950, gift med Herodd  Widding i Harstad, siden med Terje Starberg, se nedenfor.

           

                     

 

6-3 (Small)

 

                Johan Sønvisen foran driftsbygningen.  Brudebilde av Gudrun og Alfred Haugan.

 

 

6-5 (Small)

 

Den 22/5 1922 utstedes et auksjonsskjøte på eiendommen fra bobestyreren i Alfred Haugans konkursbo til Gudrun Haugan for kr 7000.  Gudrun får lån i Norges bank, avd. Tromsø på kr 5000 ved pant i eiendom og hus.

 

Alfred og Peder Knutsen på bruk 2 hadde seilbåten ”Liv” i lag da Peder druknet i 1902.  Sønn av Peder, Sverre Knutsen var med Alfred da MK ”Klubben” forliste utenfor Senja 1. mars 1929. Også Anton Molin, barnebarn av Johan A. Molin på Gjerde var med på dette forliset.  Alfred hadde før dette leid båten MS ”Sneland”. Han var driftig både på sjø og land.

                          6-6 (Small)

                                                        MS " Sneland"

 

 

Gavebrev.

”Vi undertegnede enearvinger i boet etter Paul Simonsen, Slagstad, gir hans søsterdatter Borghild og hennes mann Andreas Midtun, en torveteig på 1,5 da av gården Slagstad, g.nr. 32, bruk 5. Torvestykket ligger i Stormyra, på nordøstre side av kanalen, parallellt med Ivar Iversens teig, på nordøstre side av denne: bredde langs kanalen 18,5 m, lengde nordvestlig retning 82 m. Delingsstener oppsatt”.

Undertegnet av Hardis Slagstad og Ingvart Slagstad.

 

Gudrun Haugan skjøter den 30/11 1946 bruk 6 til svigersønnen Andreas Midtun for kr 6.000,- med påstående hus og alt løst og fast tilbehør. Selgeren har rett til å bo på eiendommen så lenge hun lever, eget værelse og adgang til kjøkken.  Verdien av denne ytelsen settes til kr 100,- og verdien av besetningen ble satt til kr. 1.500,-.

Andreas utsteder en panteobligasjon til Småbruk- og Boligbanken på kr 5400,- ved et låneopptak for kjøp av Kolslandshaug.

 

Gr.nr.31

Br.nr.6

Bruker 1945: Gudrun Haugan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

1.7

20

5

 

69

55

45

 

                                                              6-7 (Small)

 

                                                                                      Borghild og Andreas Midtun med barna.

 

 

I 1953 oppførte Andreas nytt fjøs på eiendommen.  I 1950 til 1954 var Andreas fast på hvalfangst i Sydishavet som fyrbøter på hvalbåter, ”Tiern” (1950/51) og ”Thordr” (1951/52/53) med kokeriet ”Thorshammer”,  i 1952/53 for kokeriet ”Thorshøvdi”.

 

6-8 (Small)

 

                                                          Kolslandshaug i 2007

 

Av deres fire barn bor i 2008 tre på Kolsland. Eldste dattera, Britt, har eget hus på eiendommen (se bruk 20). Hovedhuset er overtatt av yngste datter, Gudrun og tvillingsøstera Sylvi har bygd eget hus på Nygård/Haugan, bruk 25.  

Den 26/10 2004 blir tl. skjøte på en del av bruk 6 til Gudrun Haugan Starberg og Terje Starberg med påstående våningshus for kr 60.000,-.  Disse overtar hovedhuset etter Gudruns foreldre og restaurerer dette.