Bruk 6 Nyborg (Leite)

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

32-6-1 (Small)

Nyborg til venstre, samt fjøsen midt på bildet.

Tatt fra Kjærhaug med husene til høyre.

 

32-6-2 (Small)

Borghild Paulsen

 

32-6-3 (Small)

Edvard Paulsen med Kirsten Slagstad

 

 

32-6-5 (Small)

Nyborg etter at fjøsen er revet. Til høyre hytta til Odd og Julie på Kråteigen.

 

32-6-6 (Small)

Benedikte, mor til Edvard Paulsen..

 

32-6-7 (Small)

Edvard Paulsen

 

32-6-8 (Small)

Paul Sedenius Abelsen, f. 23/3 1858, far til Edvard Paulsen

 

32-6-9 (Small)

Elisabeth, Edvard, Antonette, Benedikte (gift med Paul Abelsen), Olav Pettersen og

Lina Pettersen.

 

32-6-12 (Small)

Edvard og Borghild med noen av barna. Minste gutten er Odd Paulsen.

 

32-6-13 (Small)

Barn eller barnebarn på Nyborg.

 

32-6-15 (Small)

Familien Edvard Paulsen med noen av barna.

 

 

32-6-18 (Small)

Borghild med barnebarn.

 

32-6-19 (Small)

Familien Edvard Paulsen

 

 

32-6-21 (Small)

Kutter fra Øksnes.

 

32-6-22 (Small)

Borghild og Edvard Paulsen.

 

 

 

32-6-33 (Small)

Kanskje er hesten "Tore", og føllet er Lenda på Bjerkhaug.

 

32-6-34 (Small)

"Tore" og datter til Edvard Paulsen.

 

32-6-36 (Small)

Første hesten til Edvard, "Tore".

 

32-6-39 (Small)

Edvard Paulsen

 

32-6-42 (Small)

Borghild med barnebarn.

 

32-6-43 (Small)

Edvard og Borghild Paulsen på "kirkebakken".

 

32-6-103 (Small)

De gifter seg.  Reidun Paulsen og Kaare Knudsen Oslo

 

32-6-104 (Small)

De gifter seg.  Solbjørg Paulsen og Lars Dalberg, Sverige

 

32-6-112 (Small)

Elsa Paulsen og Per Freden gifter seg.

 

32-6-47 (Small)

Julie og Odd Paulsen gifter seg.

 

32-6-48 (Small)

Arvid Paulsen gifter seg.

 

32-6-100 (Small)

Borghild Berg Paulsen med barna Solveig og Arvid

 

32-6-101 (Small)

Borghild Berg Paulsen med yngste barnet Solbjørg

 

32-6-102 (Small)

Borghild Berg Paulsen og Solveig Slagstad med barna Wenke og Svein Harald.

 

32-6-105 (Small)

Edvard Paulsen med yngste barnet Solbjørg

 

32-6-106 (Small)

                                Elsa og Reidun Paulsen

 

32-6-108 (Small)

Liv Paulsen og lillebror Odd Agnar Berg Paulsen

 

32-6-109 (Small)

Samling på Slagstad. Søskene Elsa, Odd og Reidun med datter Heidi,

samt Arvid med ektefelle Synnøve.

 

32-6-110 (Small)

Signe Pedersen, bosted Tromsø.

Søster til Borghild Berg Paulsen.

 

32-6-111 (Small)

         Solveig, Arvid, Elsa og Reidun Paulsen

 

 

32-6-49 (Small)

                                    Edvards bortgang.

 

 

32-6-51 (Small)

                                   Borghild Paulsen.

 

32-6-52 (Small)

Borghild med noen av barna.

 

32-6-53 (Small)

Barn fra Nyborg.

 

32-6-54 (Small)

Edvard og Borghild Paulsen.

 

32-6-55 (Small)

Edvard og Borghild

 

 

32-6-81 (Small)

Alfred Kornelius Paulsen, f. 25/5 1884, til USA.

 

32-6-82 (Small)

                                         Han "Tore"

 

32-14-14 (Small)

Skøyta til Edvard Paulsen, "Brødrene".

 

32-6-90(Small)

Edvard bak til venstre, Alfred Johansen i midten.