Bruk 7, 23 Tune og 41 Storhamn I

Opp ett nivå  Tilbake  Neste

Bruk 7,  Tune og Storhamn I

 

Fra løpenr. 152, Slagstad av skyld 1,41 mark.

 

Slektsopplysninger for Ole Bøe:

Ole Larsen Bøe, f.1828, d. 19/4 1885 kom fra Leirdal i Sogn til Slagstad. Han ble  gift med Antonette Elisabeth Marthinusdatter, f.17/10 1843 på Slagstad. Hennes foreldre var begge fra Slagstad.  De hadde kun en sønn:

Oscar Ludvik Bremer, f. 4/6 1866, d. 27/3 1899. Han ble gift med Sofie Kristensdatter, f. 29/1 1866 fra Ibestad. Deres barn:

 

1.Barbro Anette Holm, f. 15/1 1888,
2.Otelie, f.20/1 1890,
3.Simon Berthinus, f.11/10 1891,
4.Anna Sofie Kristianne, f.16/2 1894,
5.Kristine, f.6/3 1896,
6.Ove Sigurd, f.16/2 1898.

 

 

1869

Kongelig skjøte til Ole Larsen Bø på dette bruk for kr 313 Spd., tl. 13/9. Bruket hadde tidligere løpenr. 152 på Slagstad. Obligasjon fra Ole Bø til Pensjonsfondet for Geistliges … for kr 300 Spd.

 

1896

Attest fra lensmannen i Trondenes at Oskar Ludvig Olsen er eneste arving etter Ole Larsen Bø og hans gjenlevende enke Antonette Elisabeth Bø av Slagstad, også bevilgning på at enken kan sitte i uskiftet bo.

Oskar Ludvik Berner Olsen hadde en sønn, Simon Bertinus Olsen Bøe som 9/1 1917 ble gift med Elfrida Andora Andersen, fra Indregård i Salangen.

 

1898

Skadesløsbrev fra Ingvard Iversen, Ole Iversen og Oskar Olsen til Bjarkøy komm. for kr 1000,- med pant i bruk 7, bruk 8 og bruk 10, tl. 14/3 1898.

 

1901

Hjemmelsesbrev i skifte etter Ole Larsen Bø og gjenl. hustru starvboenken Antonette Bø, takstsum kr 2000,-.

 

1902

Fordelingen etter skiftet til Ole Larsen Bø og gjenlevende hustru Antonette til avdøde sønn Oskar Olsen Slagstads bo med kr 790.24 blir fordelt på hans arvinger slik:

Barn:        hver får kr 72.17, Barbro Antonette, Otilie, Simon Bertinius, Anna Sofie, Kristine, Ove Sigurd.  Hans enke, Sofie Olsen(?) får kr 354.80.

 

Skjøte fra enken Antonette Bø til Johan Nordahl på br.7 med hus for kr 2000.

 

1907

Obligasjon fra Johan Nordahl til Kristine Winge for kr 2000,-/1500,-.

 

1916

Pantebrev fra Oluf Fredriksen til Trondenes Spb. for kr 1500,-, tl. 2/10.

 

1920

Pantebrev fra Oluf Fredriksen til Trondenes Spb. for kr 500,-, tl. 7/3.

Skjøte fra Johan Nordahl til Oluf Fredriksen for kr 2500,-, tl. 18/2 1920.

 

1922

Pantebrev fra Oluf Fredriksen til Trondenes Spb. for kr 1000,-, tl. 19/7.

 

1929

Panteobl. fra Oluf Fredriksen, Slagstad til Bjarkøy Spb for kr 250,- med pant i hus og eiendom.

 

1934

Skylddeling hvor det fraskilles en parsell til Toralf Fredriksen, Nyheim av skyld 70 øre. Det gjenværende hovedbruk får skyld 71 øre.

 

1935

Skylddeling av 12/7 hvorved det fradeles en parsell ”Skoglund” av skyld 15 øre, dette blir bruk 20 på

Slagstad. Det gjenværende hovedbruk blir av skyld 56 øre.

 

1941

Skjøte dat. 16/7 fra Oluf Fredriksen f. 14/2 1861 til datter Konstanse Fredriksen, f. 26/3 1894 og dattersønn Kåre Berg, f.3/8 1916 for kr 1240,-. Begge undertegner en panteobl. til Trondenes Spb. på kr 3500, slettet 11/4 1949.

 

32-7-9 (Small)

 

                                            Olufstua. Foran denne Magnar Berg

 

1946

Skylddeleing av 13/5 utskiller fra bruk 7 parsellen ”Tune” av skyld 28 øre, begge disse bruksnummer får heretter skyld 28 øre. Videre heter det at stuebygningen kan bli stående inntil 1. juli 1951 uten grunnleie. Rett til veier og å oppføre sjøhus på felles grunn, utmarken benyttes i fellesskap.

 

1946

Skylddeling av 13/5. Fjøsbygningen er felleseie kan bli stående inntil 1/7 1951 uten grunnleie. De veier som er på bruket har begge adgang til, liksom hovedbruket og har rett til å oppføre sjøhus på felles grunn, utmark i fellesskap.

 

1949

Skjøte dat. 22/1 fra Konstanse Struve, f. 26/3 1894 til Kåre Berg, f. 3/8 1916 på den ideelle halvdelen av denne eiendommen således at Kåre Berg nå blir eneeier, kjøpesum kr 474,50. Kåre Berg utsteder samtidig en panteobl. i Trondenes Spb for kr 4000,-.

 

1949

Skjøte dat. 22/1 dette året fra Kåre Berg , f. 3/8 1916 til medeier Konstanse        Struve på den ideelle halvdel av denne eiendom, således at Konstanse Struve nå blir eneeier, kjøpesum kr 474,50, grb. 31/1 1949.

 

1951

Panteobl. dat. 24/3 fra Kåre Berg til Småbruk og Bustadbanken for kr 8500,- med 1.pr. Det 2.pr. lån samme sted og dato på kr 6500,-.

 

1987

Målebrevet utstedt til Kåre Berg, 32/7 gir eiendommen navnet Storhamn I.

 

1990

Skjøtet på Storhamn I, 32 og bruk 41 blir utstedt dette året.

 

32-17-21 (Small)

 

                                                Oluf og Olufine Fredriksen

 

Slektsopplysninger for etterkommerne til Oluf Fredriksen:

Oluf Kornelius Fredriksen var født på Steinavær 17/12 1861, d. 3/11 1947,

ble i 1890 gift med Olufine Rebekka Olsdatter fra Ervik i Trondenes, f. 14/3 1867, d. 9/1 1949.

Slektsoversikt for Olufs slekt:

 

Utskrift av slektstavle

 

Slektsoversikt for Olufines slekt:

 

Utskrift av slektstavle

 

Gårdspapirene forteller at de kjøpte eiendommen. Våningshuset stod omtrent der fjøsen på dette bruket står i dag (se også gammelt bilde under bruk 1), driftsbygningen stod omtrent der Jorunn og Arne Kåre Berg i 2007/08 oppfører nytt våningshus.

 

Oluf og Olufine hadde tre barn med seg fra Ervik,

resten er født på Slagstad:

 

1.Fredrik Andreas, f. 1891 i Ervika, d. 2/11 1918.
2.Olga Leonora, f. 31/10 1892, bosatt i Tromsø. Hun hadde sønnen Kåre Berg fra før, han  ble værende hos besteforeldrene og overtar bruket. (far: Jakob Marinius Pettersen, f. 31/5 1892 fra gården Steinhaugen, Klatran i Trondenes, foreldre gbr. Petter Pedersen, f.1844 og Birgith Nilsdatter, f.1847, Sørvikmark). Se egen tavle for Kåre Berg.
3.Konstanse, f. 26/3 1894, d. 12/11 1972, gift med Peder Jakob Struve på Daleng, se bruk 16 på Slagstad,
4.Toralv Andreas Fredriksen, f. 4/3 1906, d. 5/9 1978, gift med Gudrun Helmine Wedding, f.30/6 1910, d. 3/7 1993 fra Aspenes i Kvæfjord, se bruk 17 på Slagstad,
5.Olaf K. Fredriksen, f. 22/4 1910, d. 28/4 1983, gift med Ingvarda P., f. 30/5 1906, d. 1/4 1994,  fra Skaland, se bruk 20, Skoglund.

 

 

32-17-88 (Small)

           Kåre Berg,  Toralv Fredriksen og Olav Fredriksen        

 

32-17-89 (Small)

    Konstanse Fredriksen, gift med Peder Struve.

 

32-20-12 (Small)

                 Fredrik Fredriksen

 

32-7-25 (Small)

         Kåre Berg og faren Jakob M. Pettersen

 

Kåre Berg var en dyktig fisker.  Det ble ikke få sesonger på Lofoten og Finnmark han hadde med båtene sine,  "Brødrene", "Mea" og "Kulbakken".

 

Gr.nr.32

Br.nr.7

Bruker 1945: Kåre Berg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N

K2O

P2O5

2.5

0.5

 

0,2

0.5

20

 

 

95

76

96

 

Slektstavle for Kåre Berg:

 

Utskrift av slektstavle

 

 

32-51-12 (Small)

                    Anny og Kåre Berg

 

Dattersønnen til Oluf, Kåre Berg, f. 3/8 1916, d. 22/4 2008 ble gift med Anny Johanne Marie Karlsen fra Kjeldebotten i Nordland, f. 25/3 1915, d. 5/3 1997 og overtar bruket.

Litt om slekta til Anny:

Anny er døpt i Evenes kirke av foreldre Amandus Karlsen, f. 10/8 1888, gift 1910 med Marta Torine Kornelia Amundsdatter, f. 1886.

I 1900 bor Amandus sammen med mora Maren Edia Amandusdatter på Langvold i Evenes, f. 1855 i Ankenes nord og bosatt på Punsvik der Amandus blir født. Faren, Karl Johan Johansen, f. 1859 er fra Langstad? i Brønnøy.

 

Barna til Anny og Kåre Berg:

1. Magnar Amandus Berg, f. 12/7 1939, gift og bosatt i Harstad, overtar tomteeiendommen etter faren og flytter hit i 2011, se nedenfor.

2. Arne-Kåre Berg, f. 16/1 1945, d. 11/1 2015, gift med Jorunn fra Åkerøya, overtar jorda og bygger nytt hus og driftsbygningerpå Slagstad, se under bruk 35 og 51 på Slagstad.

 

Magnar Amandus Berg, f. 12/7 1939, gift med Ally, skilt. Barn i første ekteskap:

 1. Mariann Berg, f. 16/6 1962,

 2. Reidar Berg, f. 17/3 1964,

 3. Steinar Berg, f. 19/5 1965,

 4. Anette Berg, f. 31/12 1970.

 

      Magnar gift på nytt med Torill Fredriksen, f. 15/4 1947, barn:

 5. Hanne Berg, f. 24/7 1979.

 

32-7-7 (Small)

 

                                       Anny, Arne-Kåre, Magnar og Kåre Berg

32-17-62-2 (Small)

                                              Magnar, Anny og Kåre Berg

 

32-7-5 (Small)

 

                                                              Tune i 2008

32-7-80 (Small)

 

                    Familien Magnar Berg sammen med barn og faren Kåre Berg

 

32-7-6 (Small)

Bak fra venstre: Reidar, Mariann og Steinar, foran fra venstre: Hanne og  Anette